C# Статичен клас, методи, конструктори, полетастраница1/3
Дата20.11.2022
Размер23.45 Kb.
#115617
  1   2   3
Static

C# - Статичен клас, методи, конструктори, полета
В C# статичен означава нещо, което не може да бъде инстанцирано. Не можете да създадете обект от статичен клас и нямате достъп до статични членове с помощта на обект.
C# класове, променливи, методи, свойства, оператори, събития и конструктори могат да бъдат дефинирани като статични с помощта на ключовата дума static модификатор.
Статичен клас
Приложете статичния модификатор преди името на класа и след модификатора за достъп, за да направите клас статичен. Следното дефинира статичен клас със статични полета и методи.
Пример: C# статичен клас
public static class Calculator
{
private static int _resultStorage = 0;
public static string Type = "Arithmetic";

public static int Sum(int num1, int num2)


{
return num1 + num2;
}

public static void Store(int result)


{
_resultStorage = result;
}
}
По-горе класът Calculator е статичен. Всички негови членове също са статични.
Не можете да създадете обект от статичния клас; следователно членовете на статичния клас могат да бъдат достъпни директно с помощта на име на клас като ClassName.MemberName, както е показано по-долу.
Пример: Достъп до статични членове
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
var result = Calculator.Sum(10, 25); // calling static method
Calculator.Store(result);

var calcType = Calculator.Type; // accessing static variable


Calculator.Type = "Scientific"; // assign value to static variable
}
}

Правила за статичен клас

 1. Статичните класове не могат да бъдат инстанцирани.

 2. Всички членове на статичен клас трябва да са статични; в противен случай компилаторът ще даде грешка.

 3. Статичният клас може да съдържа статични променливи, статични методи, статични свойства, статични оператори, статични събития и статични конструктори.

 4. Статичният клас не може да съдържа членове на екземпляр и конструктори.

 5. Индексаторите и деструкторите не могат да бъдат статични

 6. var не може да се използва за дефиниране на статични членове. Трябва изрично да посочите тип член след ключовата дума static.

 7. Статичните класове са запечатани класове и следователно не могат да бъдат наследени.

 8. Статичният клас не може да наследява други класове.

 9. Статичните членове на класа могат да бъдат достъпни с помощта на ClassName.MemberName.

 10. Статичният клас остава в паметта за целия живот на домейна на приложението, в който се намира вашата програма.

 11. Статични членове в нестатичен клас

 12. Нормалният клас (нестатичен клас) може да съдържа един или повече статични методи, полета, свойства, събития и други нестатични членове.

По-практично е да дефинирате нестатичен клас с някои статични членове, отколкото да декларирате цял клас като статичен.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница