А изисквания за качество на аспержиДата10.09.2016
Размер94.14 Kb.
#8859
Приложение № 2

към чл. 8

А - 2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА АСПЕРЖИ1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Изискванията за качество на аспержите се отнасят за леторастите (стръковете) от културните сортове от вида Asparagus officinalis L., предназначени за консумация в прясно състояние.

Леторастите на аспержите се класифицират на четири групи в зависимост от оцветяването:

1. Бели аспержи;

2. Виолетови аспержи, чиито връхчета са оцветени розово-виолетово или пурпурно и част от стъблото е бяло;

3. Виолетово/зелени аспержи, част от които са с виолетово и зелено оцветяване;

4. Зелени аспержи, чиито връхчета и по-голямата част от стъблото са зелени.

Тези изисквания за качество не се прилагат за зелени и виолетово/зелени аспержи с диаметър по-малък от 3 мм и за бели и виолетови аспержи с диаметър по-малък от 8 мм, опаковани в еднородни връзки или единични опаковки.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

2.1. Минимални изисквания

Леторастите (стръковете) от всички класове, отговарящи на определените изисквания за качество, с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат: • цели;

 • здрави; не се допускат загнили или развалени аспержи, негодни за консумация;

 • без повреди, причинени от неправилно измиване или охлаждане;

 • чисти, практически без видими странични примеси;

 • свежи на външен вид и със свеж аромат;

 • практически без вредители;

 • практически без повреди, причинени от вредители;

 • практически без следи от набивания;

 • без повишена повърхностна влажност, т.е. добре “подсушени”, ако са били измити или охлаждани със студена вода,

 • без чужд мирис и/или вкус.

Разрезът в основата на леторастите трябва да бъде колкото е възможно по-чист.

Освен това леторастите не трябва да бъдат кухи, напукани, обелени или счупени. Допускат се малки пукнатини, които се появяват след прибирането на реколтата, ако не превишават ограниченията, посочени в т. 4.1. “Допустими отклонения от качеството”.

Развитието и състоянието на аспержите трябва да бъдат такива, че те да могат:


2.2. Класификация

Аспержите се класифицират в три класа на качество.2.2.1. Клас “Екстра”

Леторастите от този клас трябва да бъдат с най-добро качество, много добре оформени и практически прави. Като се имат предвид нормалните характеристики на групата, към която принадлежат, връхчетата им трябва да бъдат много компактни (плътни).

Допускат се съвсем незначителни следи от ръждавина по леторастите, които могат да бъдат отстранени при обелване.

За групата на “белите” аспержи връхчетата и леторастите трябва да бъдат бели; допуска се само бледорозов оттенък върху леторастите.

Зелените аспержи трябва да бъдат изцяло зелени.

Не се допускат никакви признаци на вдървесинена структура за леторастите от този клас.

Разрезът в основата на леторастите трябва да бъде направен колкото се може повече под прав ъгъл (перпендикулярно на оста на летораста). За да се подобри външният вид на аспержите, когато те са опаковани на връзки, тези аспержи, които са от външната страна, могат леко да бъдат скосени по дължина, като скосяването не трябва да превишава 1 см.

2.2.2. Клас I

Леторастите от този клас трябва да бъдат с добро качество и добре оформени. Те могат да бъдат леко изкривени. Като се имат предвид нормалните характеристики на групата, към която принадлежат, връхчетата им трябва да бъдат компактни (плътни).

Допускат се незначителни следи от ръждавина по леторастите, които могат да бъдат отстранени при обелване.

За групата на “белите” аспержи се допуска бледорозов оттенък върху връхчетата и леторастите.

При зелените аспержи най-малко 80% от дължината им трябва да бъдат оцветени в зелено.

За групата на “белите” аспержи не се допускат леторасти с вдървесинена структура. За останалите групи е позволено наличие на следи от вдървесинена структура върху долната част при условие, че тази вдървесинена структура изчезва при обикновено обелване от консуматора.

Разрезът в основата на леторастите трябва да бъде направен колкото се може повече под прав ъгъл (перпендикулярно на оста на летораста).

2.2.3. Клас II

Този клас обхваща леторастите, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания.

В сравнение с клас I леторастите могат да бъдат не толкова добре оформени, по-изкривени и, като се имат предвид нормалните характеристики на групата, към която принадлежат, връхчетата им могат да бъдат леко отворени.

Допускат се следи от ръждавина по леторастите, които могат да бъдат отстранени при обелване.

Върховете на “белите” аспержи могат да бъдат оцветени, вкл. и със зелен оттенък.

Върховете на “виолетовите” аспержи могат да имат бледозелен оттенък.

Зелените аспержи трябва да бъдат зелени най-малко за 60% от дължината им.

Леторастите могат да бъдат с признаци на леко вдървесинена структура.

Разрезът в основата на леторастите може да бъде леко скосен спрямо оста на летораста.

3. РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Размерът се определя по дължината и диаметъра на леторастите (стръковете).3.1. Определяне на размера по дължината

Дължината на леторастите трябва да бъде: • над 17 см за дългите аспержи;

 • от 12 до 17 см за късите аспержи;

 • над 12 см за аспержи от клас II, които са подредени, но не са вързани на връзки в опаковките;

 • под 12 см за връхчетата на аспержите.

Максималната дължина, която се допуска за белите и виолетовите аспержи, е 22 см, а за зелените и виолетово/зелените аспержи е 27 см.

Максималната разлика в дължината на леторастите, пакетирани в здраво стегнати връзки, не трябва да превишава 5 см.3.2. Определяне на размера по диаметъра

Диаметърът на леторастите трябва да бъде измерен в средата на тяхната дължина.

Минималните диаметър и размер трябва да бъдат:
Бели и виолетови аспержи

Клас

Минимален диаметър

Размер

Клас “Екстра”

12 мм

Максимална разлика от 8 мм между най-тънкия и най-дебелия летораст в една и съща опаковка или в една и съща връзка.

Клас I

10 мм

Максимална разлика от 10 мм между най-тънкия и най-дебелия летораст в една и съща опаковка или в една и съща връзка.

Клас II

8 мм

Няма изисквания относно еднородността.


Виолетово/зелени и зелени аспержи

Клас

Минимален диаметър

Размер

Клас “Екстра” и

Клас I


3 мм

Максимална разлика от 8 мм между най-тънкия и най-дебелия летораст в една и съща опаковка или в една и съща връзка.

Клас II

3 мм

Няма изисквания относно еднородността.4. ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на аспержите, които не отговарят на изискванията за съответния клас.4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас “Екстра”

Допуска се до 5 % от броя или теглото на леторастите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас І, или да имат едва забележими пукнатини, появяващи се след прибирането на реколтата.4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на леторастите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ, или да имат слабо забележими пукнатини, появяващи се след прибирането на реколтата.4.1.3. Клас II

Допуска се до 10 % от броя или теглото на леторастите да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания. Не се допускат загнили леторасти или с други дефекти, които ги правят негодни за консумация. В допълнение на посочените по-горе 10%, се допуска отклонение от 10% от броя или теглото за кухи леторасти или леторасти, имащи много малки пукнатини, дължащи се на измиване.

Не се допускат повече от 15% кухи леторасти във всяка опаковка или връзка.

4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

За всички класове се допуска до 10% от броя или теглото на леторастите да не отговарят на посочения размер и да се отклоняват от определените ограничения за дължина, като максималното отклонение в дължината е 1 см и в диаметъра - 2 мм.5. ТЪРГОВСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка, всяка единична опаковка или всяка връзка в една и съща опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от аспержи с един и същ произход, качество, група на оцветяване и размери (ако се изисква задължително еднородност по отношение на размера).

По отношение на оцветяването се допускат леторасти от друга група на оцветяване в следните граници:


  • бели аспержи - до 10% от броя или теглото им се допускат виолетови аспержи в клас “Екстра” и клас“I” и до 15% в клас “II”;

  • виолетови, зелени и виолетово/зелени аспержи - до 10% от броя или теглото им се допуска група с друго оцветяване.

При клас II се допуска смесване на бели и виолетови аспержи при условие, че има съответната маркировка.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка, всяка единична опаковка или всяка връзка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковка или връзка.

Аспержите могат да бъдат смесвани, в търговски опаковки с нетно тегло до три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията посочени в чл. 26 на Наредбата.

5.2. Търговски вид

Аспержите могат да бъдат предлагани по един от следните начини:

на здраво стегнати връзки

Леторастите от външната страна на всяка връзка трябва да отговарят по външен вид и диаметър на средното за цялата връзка.

В клас “Екстра” леторастите, пакетирани на връзки, трябва да бъдат с една и съща дължина.

Връзките трябва да бъдат еднакво подредени в опаковката; всяка връзка може да бъде предпазена с хартия.

Във всяка една опаковка връзките трябва да бъдат с едно и също тегло и дължина.

в единични опаковки, или подредени, но не на връзки в опаковката.5.3. Опаковка

Аспержите трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали, хартия и етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

Индивидуално поставените стикери върху продукта трябва да бъдат такива, че след отстраняването им да не оставят видими следи от лепило и да не причиняват дефекти по кожицата.

6. МАРКИРОВКА

(1) Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:6.1. Идентификация

 • Наименованието и адресът на опаковчика и/или експедитора.

Тези данни могат да бъдат заменени:

- за всички опаковки, с изключение на предварителните опаковки - с официално установеното или прието кодово обозначение, представящо опаковчика и/или експедитора, посочено в непосредствена близост до “Опаковчик и/или експедитор” (или съответните съкращения);

- само за предварителните опаковки - с наименованието и адреса на продавача, установил се в страната, посочени в непосредствена близост до “Опаковал от името на”, или еквивалентно указание. В този случай етикетирането включва също така и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът предоставя цялата информация, която е необходима на инспектиращия орган относно значението на този код.

6.2. Естество на продукта

 "Аспержи", следвано от обозначението “бели”, “зелени”, “виолетови” или “виолетови/зелени”, когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън, и, където е необходимо, обозначението “къси”, “връхчета” или “смес от бели и виолетови”.6.3. Произход на продукта

 • Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики

 • Клас;

 • Размери, изразени:

   • за аспержите, чиято еднородност е задължителна - чрез минималния и максималния диаметър;

   • за аспержите, чиято еднородност не е задължителна - чрез минималния диаметър, следван от максималния диаметър, или думите “ и нагоре”,

   • Брой на връзките или брой на единичните опаковки, ако аспержите са опаковани на връзки или в единични опаковки.

6.5. Официален знак за контрол (не е задължителен).
(2) Опаковките не трябва да съдържат данните, посочени в т.6, ал.(1), когато се състоят от търговски опаковки, ясно видими отвън и съдържащи тези данни. Тези опаковки не трябва да съдържат обозначения, които биха могли да бъдат подвеждащи. Когато опаковките са под формата на палети, данните трябва да бъдат обозначени върху бележка, поставена на видно място най-малко върху две от страните на палета.
Каталог: Plodovezele
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б – изисквания за качество на киви
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А 13. Изисквания за качество на култивирани гъби (Agaricus)
Plodovezele -> А-16. Изисквания за качество на праз
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на банани
Plodovezele -> Към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми без черупки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на бадеми с черупки
Plodovezele -> А-18. Изисквания за качество на сладки пиперки
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 Б изисквания за качество на вишни
Plodovezele -> Приложение №2 към чл. 8 А-23. Изисквания за качество на цикория-витлуф
Plodovezele -> Приложение №2 към ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница