Черният цвят на отработените газове е указател за: претоварване на двигателяДата12.06.2023
Размер26.53 Kb.
#118021
ТипЗакон
трактории
Свързани:
трактории2, file-sample 1MB

Първоначалната регистрация по смисъла на Закона за регистрация и контрол на замеделската и горска техника се извършва от: КТИ при МЗХ
Лицата, които извършват земеделски дейности са длъжни да работят с техника и съоражения, за които: имат документ за правоспособност.
При деформация на кабина или защитна рама на трактор: е необходимо да се заменят с нови.
Черният цвят на отработените газове е указател за: претоварване на двигателя.
Допълнително осиурително въже се поставя винаги при работа с: едноосни ремаркета.
Работещите с машини за растителна защита осигуряват предпазване на носа устата с предвидените за целта предпазни средства: винаги
Допустимият наклон на терена за работа на трактора: се определя от производителя.
Размерът, спрямо който се отчитат отклоненията се нарича: номинален.
Причина за прегряване на двигателя не може да е: повреден температурен датчик.
М20х2 е означение на: метрична резба със стъпка 2мм
Самонагаждащи лагери се поставят, когато: двата лагера на един вал са в отделни лагерни кутии.
Колко квадратни метра има един хектар 1ha: 10 000m2
С индикатор се измерват: отклонения от размери.
Колко к.с. мощност има тракторен двигател от 74кВт: 100к.с.
Запалването на работната смес в четиритактовия двигател става: в края на такта - сгъстяване.
Горивната смес при дизеловите двигатели се подготвя: в цилиднъра на двигателя.
Декомпресорният механиъм служи за: облекчаване превъртането на колявновия вал
Запичането на уплътнителните пръстени: намалява компресията.
Буталният болт се осигурява срещу осово преместване с пружинни пръстени: поставени в пръстеновидни пръстени в буталото.
Термостатния клапан служи да регулира: количеството течност преминаваща през радиатора.
Осигуряват ли се срещу превъртане лагерните черупки на мотовилковите лагери: Да, имат специално изработен зъб.
Причина за внезапно спиране на двгателя може да бъде: заклинване на коляновия вал.
Синият цвят на отработените газове показва, че: в надбуталното пространство попада масло.
Генераторът на трактора: произвежда електроенергията.
Зъбните колела на разпределителния механизъм се поставят по белезите за: да съответства подаването на гориво и действието на клапаните на определено положение на буталото на цилиндъра.
В обозначението Шплинт 4х50 второто число показва: дължината на късото рамо на шплинта.
Разработването при натоварване на тракторите се извършва: при леки полски работи – транспорт, брануване
Маншетните уплътнения на лагерните възли се поставят: с пружинната си гривна към страната, която искаме да уплътняваме.
Помпата на охладителната система на двигателя засмуква вода от: долния резервоар на радиатора.
При двигателите с въздушно охлаждане регулирането на топлинния резжим става: чрез кожух и щитове – рефлектори.
Еднорежимния центробежен регулатор ограничава: максималната честота на въртене на коляновия вал на двигателя.
Клапанът на термостата да започва да се отваря при: температура на охлаждащата течност над 80 градуса.
При спадане нивото в акумулаторите се долива: дестилирана вода.
Ниското налягане на маслото в мазителната система се дължи на: замърсяване на мрежата на маслоприемника на помпата.
Предназначението на лемежа е да: отреже почвения пласт.
Режещият ръб на лемежа не трябва да бъде по дебел от 1мм.
Голям пътен просветна тракторите е необходим за: извършване на междуредова обработка.
Дълбочината на работа на навесните плугове се регулира от: опорното колело.
Когато е необходимо добро обръщане на почвения пласт при работа с плуг се използват: винтова отметателна дъска.
С какъв уред се контролира зададена разходна норма при работа с пръскачки: манометър.
Ширината на защитната зона при окопаване с култиватор: се увеличава при всяко следващо окопваване.
Променя ли се работната ширина на дисковата брана при промяна ъгъла на атака: променя се незначително.
Плъзгачите на почвените фрези служат за: регулиране на дълбочината на обработка.
Съвременните тракторни дизелови двигатели са снабдени с: всережимни регулатори на честотата на въртене на коляновия вал.
Неизправната дюза може да се определи по: пулсациите на гориво в горивопровода за високо налягане.
Капакът на почвообработващоте фрези се регулира така, че: да не допира повърхността на почвата, за да не се износва и деформира.
Нормите на торене с тороразпръсквача РЦП-2,5 се постигат, чрез изменение на: скоростта на веригата на транспортьора и положението на шибъра.
Със завъртането на секциите на дисковата брана спрямо рамата се цели: регулиране на дълбочината на обработка.
Дълбочината на работа на зъбна брана може да се променя с изменение на: масата на браната.
Пръскане с машини за растителна защита може да се извършва при: скорост на вятъра до 5м/сек.
Пръскане с машини за растителна защита може да се извършва при температура: до 28 градуса.
Какъв тип спирачки се използват във верижните трактори: лентови.
Дисковете на комбинираните валяци са с различни диаметри за: самопочистване от полепналата почва и растителни остатъци.
В транспортно положенмие устойчивостта на трактора се влошава при: агрегатиране с навесен плуг.
При култиваторите за междуредова обработка работната ширина трябва: да бъде равна или цяло число пъти по-малка от тази на сеялката.
Слятото култивиране трябва да се извършва: напречно на предходната обработка.
На кои помпи е необходимо да има изравнител на налягането: бутални.
Полските почвообработващи фрези се използват главно за: предсеитбена обработка.
Апаратът за точна сеитба е: вакуумен тип.
Скоростта на движение на пластичната верига на центробежния тороразпръсквач: се изменя с разместване местата на верижните зъбни колела.
Слято култивиране се извършва в следните случаи: след оран.
Може ли да се променя широчината на рулонните бали: не е предвидена такава възможност.
Сеитбената норма на СЗУ-3,6 се променя: с лоста на скалата на бункерите.
Причина за изместване на дисковата брана спрямо посоката на движение е: неправилно регулирани ъгли на атака.
При сеялките за точна сеитба: няма семепроводи.
Комбинираните агрегати се съставят от машини: с еднаква работна ширина.
Техническото обслужване е система от дейности, извършвани с цел: поддържане изправността и работоспособността на машините.
Периодичността на техническото обслужване на тракторите се определя от: часове работа на двигателя.
Филтрите на пръскачките трябва да: не пропускат частици по големи от изходните отвори от изходните отвори на разпръсквачите.
Нормата за пръскане се задава в л/дка, а дебита на разпръсквачите се определя в: литри на минута.
Работите предвидени при техническо обслужване се извършват с цел: предотвратяване възникването на неизправности и откази.
Маслото от двигателя на трактора се източва при: загрят двигател и температура на охлаждащата течност 80-90 градуса.
При кое от посочените видове техническо обслужване при смяната на маслото се поставя масло с друг визкозитет: при сезонно техническо обслужване.
Техническо обслужване номер 1 на трактора се извършва: през 60 моточаса.
Придобилите правоспособност категория ТВК имат право да извършват на полето: всички видове работи с тракторите.
Главните болтове за закрепване на лемежите трябва да бъдат: наравно с работната повърхност.
Придвижването на МТА по пътищата отворени за обществено ползване е разрешено: само през деня.
Първа помощ при счупване на кости се състои в: обездвижване на увредения крайник или засегнатата част от тялото.
При прибиране на реколтата тракторите трябва да са поставени: искрогасители и окомплектовани с допълнителни противопожарни средства.
Оценка на риска за здравето и безопасността при работа със земеделска техника е задължение на: работодателя.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница