Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалистистраница1/4
Дата31.07.2022
Размер0.64 Mb.
#114868
  1   2   3   4
Курсова Работа Логопедия
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ПЛОВДИВ
Департамент за квалификация и 
професионално развитие на педагогическите специалисти

КУРСОВА РАБОТА

на

Дисциплина


"Асистиращи технологии и помощни средства"

Преподавател:
Пловдив

Дете на 9 г. с интелектуални затруднения.Дете със СОП.


При постъпването на детето в училище имаше труден адаптационен период. Затруднено беше общуването с връстници, като постепенно се наблюдава, че паралелно играе с тях. Постоянно изисква подкрепа от възрастен. Има наличие на поведенчески прояви, изразяващи се в смучене на палеца.
Груба и фина моторика – недоразвити. Походката е тромава, нестабилна. Среща затруднения при боравяне с дребни предмети. Липсват умения за ползване на средство за писане.
Възприятия и представи. Наличие на фрагментарни възприятия, бедност на представите, стеснена познавателна активност на детето. Няма усвояване на сензорните еталони: геометрични фигури, цветове, големини. Състояние на перцептивните действия: разглежда предметите, не умее да ги сравнява, да ги групира по даден признак, ориентира се в близко пространство.
Внимание и памет. Неустойчиво внимание, липсва умение за концетрация върху определен предмет, ограничен обем на паметовите възможности.
Мислене и реч. Бедно мислене, недоразвита реч, трудности при фразова реч. Познава имената на някои битови предмети, превозни средства, владее няколко глаголни лексики.
Поведение и социална комуникация. Привързва се към по-големите деца , спокоен и мил в отношението си към другите. Затруднения среща при осъзнаване на ситуацията и изискванията към него. Има умение да се подчинява на инструкции и изисквания. Внимателен към другите деца от класа.
Интелектуални операции. Липсват умения за организиране на собствената дейност. Среща затруднения при предварителна ориентация в условията на задачите и игрите, които се провеждат. Нуждае се от максимална помощ при извършване на дадена дейност.
.................се чувства приет и щастлив в семейството си, като най-близка в емоционален аспект приема майка си.

Приобщаващото образование е процес , който се стреми да обхване изолираните по една или друга причина деца и да насърчи и благоприятства участието на всички деца в образователния процес. Приобщаването в образованието се основава на разбирането, че всички деца са различни и че училището и образователната система, трябва да отговорят на индивидуалните нужди на всички учащи със или без СОП.


Помощна технология е всяко средство, което помага на децата и учениците да преодолеят ефектите от своето увреждане и да участват пълноценно в социалния живот.
Помощните средства и технологии по функционални затруднения са: зрение, слух, придвижване, контрол на времето.
В зависимост от индивидуалните особености и обучителните затруднения на децата и учениците със СОП, помощните средства и технологии са за : писане, четене, математика, рисуване, общуване ,изрязване, игра, самостоятелно обслужване.
Ето и една част от помощните средства:


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница