Дидактични игри, свързани с безопасното движение на пътя „Внимание: „Светофар!“Pdf просмотр
Дата21.11.2023
Размер0.84 Mb.
#119370
ТипЗадача
didaktisheski-igri-bdp
Дидактични игри, свързани с
безопасното движение на пътя
„Внимание: „Светофар!“


Дидактична задача: Затвърдяване познанията на децата за регулиране на движението на превозни средства и пешеходци със светофар.
Разширяване на знанията им за предимствата и забраните за участниците в движението. Затвърдяване на разбирането, че спазването им е задължително, което е предпоставка за безопасността на всички.
Игрова задача: Кой ще остане най-дълго в играта.
Материали за игра: макет на действащ светофар или подходящи заместители на цветните му сигнали.
Правила и ход на играта: Децата следят сигналите на светофара и изпълняват разпоредбите му, предварително уточнени. Учителят поощрява тези, които правилно изпълняват и отстранява от игра допусналите грешки, като заедно с тях осъществява по-нататъшния контрол.
Игрови действия: Действия съобразно цвета на светлинния сигнал на светофара, оценки.„Кой знак съм аз?“


Дидактична задача: Затвърдяване знанията за познати пътни знаци по описание.
Игрова задача: Кой ще отгатне правилно описания знак.
Материали за игра: карти на брой колкото са децата, с изобразени онези пътни знаци, които те трябва да познават и спазват.
Правила и ход на играта: Картите с изобразените пътни знаци се закачват на гърба на всяко дете, така че то да не може да види какво е изобразено на неговото листче, но вижда изображенията на останалите.
Избира се дете, на което ще описват знака на неговия гръб, а то трябва да го отгатне. Знакът се сваля и детето трябва да разкаже какво действие и защо изисква неговият знак, до какво може да доведе неспазването му. Далият верен отговор се аплодира за постигнатия успех. Следва нов избор до изреждане на всички деца.
Игрови действия: Избиране на деца, закачване на пътния знак на гърба, описание, въпроси, оценки.„Нашата улица“

Дидактична задача: Да се затвърдяват знанията на децата за някои пътни знаци, имащи отношение към безопасното поведение на улицата.
Игрова задача: Кой ще използва най-точно, съобразно природната ситуация, необходимия пътен знак или знаци.
Материали за игра: набор от картини на различни сезони и някои типични за сезона природни явления; набор от пътни знаци.
Правила и ход на играта: Избира се играч за ролята на пътен полицай. Чрез избор на картина той задава уличната обстановка и съобразно нейната характеристика избира пътен знак или знаци и ги поставя. Останалите деца казват какъв е този знак, одобряват или отричат неговото поставяне. След изчерпване на въпроса се пристъпва към избор на нов играч в ролята на пътен полицай и процесът се повтаря. Учителят изисква коментар от децата за същността и необходимостта от съответния пътен знак. В края на играта поставя задача на децата да открият какви познати пътни знаци има на тяхната улица.
Игрови действия: Избор на деца, превъплатяване в роля, избор на карти със символи, съгласуване на знаци със ситуация, контрол и оценки.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница