Сае- инжинерно проектантски работи: Описание на схемата- въвеждане на компютъра информация за топологическите връзки м/у елементите в ел сДата10.04.2018
Размер33.75 Kb.
#66639

САЕ- Инжинерно проектантски работи:

1.Описание на схемата- въвеждане на компютъра информация за топологическите връзки м/у елементите в ел. сх.

2.Симулация- аналогова, цифрова и аналогова- цифрова сх.

3.Изготвяне на на диагностични тестове за изследване изправноста на сх.

4.Проверка на сх.

5. Изготвяне на техническа документация, спецификация, отчетни документи.

CAD- Инжинерно- технически и чертожни:

1.Разполагане и трасировка.

2.Допълнителна обработка на информацията с цел автоматизиране на производството.


БИБЛИОТЕКИ:

1.*.olb- библиотеки съдържащи символните изображения на градивните елементи.

2.*.lib- библиотеки съдържащи моделите на елементите.

3.*.llb- библиотеки, които съдържат символните изображения на отпечатъците на корпусите в/у платката, които се използват в LayOut.

ЕТАПИ НА АП:

1. Стурктурно проектиране: на този етап се извършва моделиране на ниво функционални блокове. Опр. се общия алгоритъм на действие и функц. Структура на исделието. Формират се изискванията към отделните функц. блокове на етапа физическия обект се заменя математически модел. Въз основа на този модел се съставят програми, чието изпълнение води до намиране на изх. величина като ф-я от входната.Стрктурното проектиране е необходимо при изследването на различни варианти на изделието и избора на най- удачния. Използват се специализирани езици. На този етап се избира алгоритъм за функционоране на отделните блокове.

2. Функционално- логическо проектиране: прави се детайлизиране на решенията от структурното проектиране. Създава се принципната сх,симулират се условията на работа чието въздействие при експлоатацията би довело до излизане от строя.

3.Схемотехническо проектиране: основните задачи, които се речават на този етап са свързани със синтез, анализ и оптимизация на проектирането изделие.

-СИНТЕЗ: включва принципи и обща структура на изделието.

-АНАЛИЗ: извършва се моделиране на ниво ел. сх. Цели се получаването на ел. х-ки и св- ва на схемите чрез:

А)съставяне на комплексен моде.

Б)анализ по =I

В)влияние на to

Г)честотен анализ

Д)времеви анализ4.Оптимизация се извършва с оптимииране на устройството на един или няколко параметъра.


ORCAD

1. Stimulus editor- служи за описание на периодични и непериодични вх. сигнали използвани от Capture при описание(симулация) на източници на сигнали.

2.Orcad Capture: служи за въвеждане, редактиране и съхраняване на ел. сх. Има бърз достъп до всички страници от прокта, симулационни файлове и модели, чрез вградения проектен организатор.

3.Probe- Нарича се още програмен осцилоскоп. Изразява резултатите от симулацията.

4.Optimaizer- предназначе за оптимизация на схемата чрез итерационна процедура основана на многократни изчисления на схемните х-ки с PSice. Оптимизацията се осъществява чрез градиентни методи при наличие на линейни и нелинейни целеви функции.

5.Model Editor- предназначена за автоматично създаване на описание на модели, на основни ементи в съответствие с входния език на симулатора PSice.

6.Orcad Layout- служи за проектиране на печатни платки като входящата за цялата информация е въведената с Capture графична схема и информацията за корпусите на елемнтите. Програмата съдържа инструменти за разполагане на елементите в/у платката, както ръчно така и автоматично, за трасировка на съединенията- ръчно и автоматично и за създаване на файлове управляващи пробивна машина и др.

ФАЙЛОВЕ:

1.Capture:

- *.opj - txt, съържа информация за това, което се включва в проекта.

- *.dsn - графичен файл, съд. сх.- *.drc - txt, съдържа резултатите от проверките на сх. за грешки.

- *.bom - txt, инфо. за елементите, спецификация

- *.xrf - txt, списък на елементите, като са подредени в групи.

2.Lay Out:

- *.mnl - бинарен файл, който е резултат от обработката на схемата с командата: Create Netlist.

- *.tch– технологичен шаблон на платката.

- *.max - граф. файл, съхранява платката- *.SF - файлове със стратегии.


Каталог: Home -> Rado -> home -> 3.Трети%20курс%20-%20ФЕТТ
3.Трети%20курс%20-%20ФЕТТ -> Въпрос 1 логически елементи
home -> Напишете ел. Структура на като използвате правилото на Клечковски
home -> Търси се нов външен вид или допълнителна функция,или друга реализация на някои от функциите на то „Климатик”
3.Трети%20курс%20-%20ФЕТТ -> Факултет по електронна техника и технологии
3.Трети%20курс%20-%20ФЕТТ -> Конспект по Конструиране и технология на електронна апаратура (ктеа) Теми на лекциите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница