Дипломна работа на тема: " Вътрешен банков контрол" студент: Пламен Георгиев Параскевов


Проверка на валутната дейност в банкатастраница12/17
Дата31.03.2024
Размер236.5 Kb.
#120836
ТипДиплом
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
vytreshen-bankov-kontrol
Свързани:
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
5. Проверка на валутната дейност в банката

В банките се извършват различни видове банкови услуги в чуждестранна валута като: разкриване на разплащателни сметки на физически и юридически лица, приемане срочни депозити и спестовни влогове, покупко- продажба на валута, преводи в страната и чужбина, издаване на документарни акредитиви и гаранции, издаване и инкасиране на поименни и пътнически чекове, продажба и осребряване на пътнически чекове, операции с международни кредитни карти и други.


Обект на проверка са именно тези банкови операции и свързаните с тях задължителни разпоредби на: Наредба №3 за плащанията, ЗС, НСС 30, Наредбата за организацията на счетоводната отчетност, НС и други вътрешнонормативни документи на банката. За извършването на проверка на валутните сделки и операции, извършени от банката, е необходимо да се изискат проучат следните данни:

  • оборотна ведомост;

  • информация за събираните такси и комисионни за откриване и обслужване на определен брой сметки от група 18;

  • информация за събираните такси и комисионни по касовите операции във валута;

  • информация за лихвените проценти по аналитични партиди;

  • информация за сключените сделки, валутна позиция и цена по видове валути;

  • информация за събираните такси и комисионни по издадени и получени преводи;

  • информация за валутните курсове по дати и час на промяна;

  • информация за сключени сделки по курсове, различни от официално регистрираните в счетоводната система и информация за валутния баланс по видове валути;

След обобщаване и анализ на предоставената информация се изготвя програма за проверка на дейността. Реализацията на проверката по валутна дейност на банката се изразява в следното:
Организация на валутната дейност – проверява се издаването и спазването на всички заповеди, регламентиращи валутната дейност на банката.
Разкриване, водене и закривне на разплащателни сметки във валута – проверява се спазването на изискванията на Наредба №3 за плащанията.
Касови операции във валута – контролира се писменото нареждане от клиентите, банковия документ за операцията да е с подпис и печат, счетоводните записвания по сметките, включително и за събраната каса, да е текущ вальор.
Покупко-продажба на валута срещу левове – изискват се архивните томове на съответните дати, бюлетините със централизиреаните котировки, регистърът за сделките и протоколите за промяна на валутните курсове.
Извършва се проверка на документалното оформяне на сделките, завеждане на сделките в регистъра, съотведствие между курса на сделката, посочен в дилърския билет, и този в протокола с официалните котировки по часове.
При наличие на отклонение на курса на сделката се прави анализ на отражението му върху цената на позицията и резултата при нейното затваряне. Изисква се обяснение от длъжностните лица.
Обект на проверката е и спазването на персоналните лимити за дилърски операции. При наличие на превишаване се проверява наличието на писмено одобрение от оторизирания за това ръководител. Има ли случаи, при които е допускано дилърът да потвърждава и/или да осчетоводява сделката. Проверява се дали сделката е отразена по сметките на клиента. Спазен ли е хронологичния ред на счетоводните записвания съобразно часа на сключване на сделките.
При покупко-продажба на валута срещу валута се извършва проверка на: документално оформяне на сделките – дилърски билет, потвърждение от клиента; завеждане на сделката в регистъра.
Проверяват се арбитражни сделки с клиенти до 3000 щатски долара, приложен ли е курс “купува” и курс “продава” към лева на банката, а за арбитражни сделки с клиенти над 3000 щатски долара по изгодни курсове за клиента се проследява резултатът от затварянето на позициите. Проверяват се още спазването на централизираните котировки за арбитражи между клон и централа и спазването на персоналните лимити за дилърски операции. Про наличие на превишаване се проверява има ли писмено одобрение от оторизирания за това ръководител, както и има ли случаи, при които е допуснат дилърът да потвърждава и/или осчетоводява сделки.
Най-често срещаните грешки са – не се поопълват всички реквизити на първичните документи за покупко-продажба; липсват адресни и паспортни данни, а в някои случаи дори имената и подписите на купувачите; не се изискват регистрационните документи на търговците и търговските дружества, с което да се удостовери тяхната легитимност; организацията и осъществяването на валутните счетоводни операции в много случаи не се наблюдава и контролира от главния счетоводител и неговия заместник.
Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница