Тест 11 клас Обработка и анализ на данни Бази Даннистраница1/4
Дата29.02.2024
Размер15.19 Kb.
#120489
ТипОтчет
  1   2   3   4
Тест-с отг.-11кл-ОАД-БД-2срок

Тест 11 клас Обработка и анализ на данни - Бази Данни
Име: …………………………………………………………………………………………………………………………
1. По своята същност базите от данни представляват:
A. ? данни, съхранени във вид на файлове, в които информацията е представена в свързани помежду си таблици и заявки;
B. ? данни, съхранени във вид н файлове, в които информацията е структурирана под формата на таблици, заявки, форми и отчети;
C. ? данни, съхранени във вид н файлове, в който информацията е структурирана под формата на заявки, форми, макроси и модули;
D. ? данни, съхранени във вид на файлове, в които информацията е представена чрез записи, съдържащи едно или повече полета.
2. При създаване на таблици в база от данни:
A. ? задължително трябва да се укаже 1 ключово поле;
B. ? задължително трябва да се изберат 2 ключови полета;
C. ? задължително трябва да има няколко ключови полета;
D. ? не е задължително да има ключово поле.
3. База от данни съдържа таблици със сведения за учениците от няколко класа в следните полета: име, фамилия, ЕГН, номер в класа, среден успех. Кое от полетата е подходящо за ключово:
A. ? номер в класа;
B. ? ЕГН;
C. ? фамилия;
D. ? име.
4. При проектиране на база от данни, която ще се използва локално, с приоритет е:
A. ? надеждна защита на данните;
B. ? бързия достъп до данните;
C. ? дублиране на критична информация;
D. ? възможност за работа на един потребител;
5. При определяне на име на поле в таблица на база от данни, то:
A. ? трябва да е уникално име на поле в базата от данни, но може да се дублира с име на поле в друга база от данни;
B. ? трябва да е уникално име на поле за таблицата, но е допустимо да има поле със същото име в друга таблица на базата от данни;
C. ? може да се дублира с име на поле от същата таблица, но не може да има поле със същото име в друга таблица на базата от данни;
D. ? може да се дублира както с име на поле от същата таблица, така и с име на поле от друга таблица;
6. База от данни съдържа две таблици – едната с информация за клиентите във видеотека, а другата с данни за предлаганите видеокасети. Първата таблица е необходима да бъде свързана с втората с връзка от тип:
A. ? едно към едно;
B. ? едно към много;
C. ? много към едно;
D. ? много към много;


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница