Области на различиястраница1/3
Дата31.03.2024
Размер45 Kb.
#120835
ТипОтчет
  1   2   3
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
Свързани:
vytreshen-bankov-kontrol

Области на различия  1. Годишен счетоводен отчет.

При МСС 1, годишният счетоводен отчет съдържа:
- баланс;
- отчет за доходите;
- отчет за паричния поток;
- отчет за собствения капитал;
-пояснителни приложения, представляващи обобщение на значителните счетоводни политики и други пояснителни бележки.

При НСС 1, годишният счетоводен отчет съдържа:


- счетоводен баланс;
- отчет за приходи и разходи;
- отчет за паричния поток;
- отчет за зобствения капитал;
- приложение.  1. Пояснителни приложения.

При МСС 1 всяка позиция на лицевата страна на баланса, отчета за доходите, отчета за промени в собствения капитал и отчета за паричните потоци, трябва да има препращаща референция към съответната информация, представена в пояснителните приложения.


При НСС 1 няма изисквания за такава препращаща референция. Там са регламентирни справки, като елементи на приложението към финансовия отчет.


3. Честно представяне.

Според МСС 1 предприятието избира и прилага счетоводна политика в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки и съгласно всички приложими МСС.


Според НСС 1 предприятието избира и прилага счетоводна политика в съответствие със Закона за счетоводството (ЗСч) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП). За нерешени въпроси в НСФОМСП е избрало и прилагало политика в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и е оповестило този факт. При НСС 1 управляващият орган на предприятието определя счетоводната политика, която трябва да дава сигурност, че информацията във финансовите отчети е достоверна.


При МСС 1 представянето на информацията, включително и тази за счетоводната политика , трябва да става по начин, който да осигурява значима, надеждна, сравнима и разбираема информация. Също така според същият стандарт се предоставят допълнителни оповестявания, когато спазването на специфичните изисквния на МСФО е недостатъчно. Това се прави с цел да даде възможност на потребителите да разберат ефекта от конкретните операции, други събития и условия върху финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница