files/docs
  Обща характеристика на картите и плановете
sites/default/files/docs
  Програма за управление на дейностите по отпадъците
public/media/files/docs/ff_katedry/svk
  Sylabus z disciplíNY
files/docs/science/books/uchebnie-posobiya
  Библиографическая база данных по спектроскопии ядерного квадрупольного резонанса и квадрупольным взаимодействиям
files/docs
  Какво се крие зад ирландското икономическо чудо и приложим ли е ирландският икономически модел в българия?
system/files/Docs
  Договор № Д/2012 г., Проект № Д
files/docs/DFZ/os_2/214
  В помощ на земеделските стопани, които желаят да участват в мярка 214 „агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони
system/files/Docs
  М. Вуков, Л. Георгиева
  Професор Per-Henrik Groop, md, dmsc, frcpe
  Софийска опера и балет сезон 2014/2015 28 ноември 2014 г. ♦ 17. 30 ч
files/docs
  Министерство на земеделието и храните югозападно държавно предприятие благоевград
system/files/Docs
  Програма за специалност нервни болести 2016г. Въведение
Files/Docs
  Сценарий за ликвидация на инвестицията и за осигуряване на възвръщаемост за инвестицията
  За вас фермери
sites/default/files/docs
  План за действие
AWCadmin/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/docs
  О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
system/files/Docs
  Закон за развитието на академичния състав в Република България. (15-30) Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
files/docs
  Правилник за развъждане на нкбг настоящия правилник е гласуван и
  Уважаеми госпожи и господа
uploads/files/Docs
  Или Пътят на един алкохолик
sites/default/files/docs/naredbi
  Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
system/files/Docs
  Програма за провеждане на патронния празник
  Европейски стипендии
sites/default/files/docs
  Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
files/docs
  О ф е р т а за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
sites/default/files/docs
  Програма за управление на дейностите по отпадъците
files/docs
  Национален комитет по редките видове птици ф о р м у л я р
sites/default/files/docs
  З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
system/files/Docs
  На изследователския проект
files/docs
  Запознаването с картата се заключава в изясняване на основните характеристики, определящи нейната графическа точност, подробност, съвременност и в установяване на някои изходни данни от картата, които може да потрябват при работа с нея
sites/default/files/docs
  Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
  Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници
system/files/Docs
  Конкурс „грант'2014 условия и ред за провеждане на конкурса
sites/default/files/docs
  "Ремонт на спортна зала и игрище в гр. Гълъбово, Община Гълъбово"
files/docs
  До Председателя На Управителния Съвет
sites/default/files/docs
  Изх.№48-00-25/10. 09. 2015г. До упълномощените представители на парламентарно представените
files/docs
  Ивк на българско гонче при нкбг I общи положения
  Програма и насоки за развитие
sites/default/files/docs
  До община гълъбово
Files/Docs
  Програма "ветеринарна администрация" Форма на обучение: задочна, платена
sites/default/files/docs/blanki
  Д е к л а р а ц и я за картотекиране по реда на нрпж
files/docs
  Характеристика на топографските елементи
files/docs/polzvane-na-otpusk-prez-2018-godina
  Медик консултинг“ оод служба по трудова медицина
  Медик консултинг“ оод служба по трудова медицина
sites/default/files/docs
  Областен военен отдел стара загора офис на областен военен отдел община гълъбово
  Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от
  Програма околна среда 2007-2013 г. Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие
  Рег.№ в мк град / село
sites/catip.mod.bg/files/docs
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 20. 02. 2018 до 16. 02. 2018 година
  21 август 2017 година
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 28. 05. 2018 до 01. 06. 2018 година
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 27. 08. 2018 до 31. 08. 2018 година
Files/Docs
  Наредба №20 от 23 юни 2010 г за условията и реда за извършване на развъдна дейности предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за разплод
sites/default/files/docs
  З а п о в е д №236 28. 03. 2014 г гр. Гълъбово
  П р о г р а м а за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Гълъбово за 2018 г. І. Общи положения годишната програма
Files/Docs
  Профилактика и терапия на основни заболявания по овцете
sites/default/files/docs
  Време и място Кратко описание Организатори Празник 06. 01. 2018 г яз.„Розов кладенец”
  Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решение
sites/catip.mod.bg/files/docs
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 06. 08. 2018 до 18. 08. 2018 година
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 18. 06. 2018 до 22. 06. 2018 година
  Б ю л е т и н за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „змейово” за времето от 03. 09. 2018 до 07. 09. 2018 година
  06 ноември 2017 година
  11 септември 2017 година
web/files/docs
  Списък на служителите, запознати с утвърдения график за използване на платените годишни отпуски за 2011 год
  Адресат/и: всички служители на Фирма оод
sites/default/files/docs
  Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници
directory system files  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница