М. Вуков, Л. ГеоргиеваДата05.05.2017
Размер45.8 Kb.
#20527
Списък на издадените учебници и монографии от академичния състав на

Катедра „Социална медицина“

Учебници

1. Шипковенска, E., М. Вуков, Л. Георгиева. Описателни епидемиологични проучвания. Съвременна епидемиология, Конквиста, Варна 1997, 27-39.

2. Фесчиева, Н., К. Витлиянова, Л. Георгиева. Проучвания случай-контрола. Съвременна епидемиология, Конквиста, Варна 1997, 40-49.

3. Георгиева, Л. Епидемиологични проучвания – видове. Описателни епидемиологични проучвания, „Ново обществено здравеопазване“, І част, Акваграфикс ООД, 1997, I: 174-186.

4. Георгиева, Л. Здраве и болест. Определения. Практически делови игри. „Ново обществено здравеопазване“, ІІ част, Акваграфикс ООД, 1997, ІI: 150-152.

5. Шипковенска, E., Л. Георгиева, Г. Генчев в „Приложна епидемиология и медицина базирана на доказателства“. София, Делфи 2002, 9-20.

6. Georgieva, L., G. Burazeri (editors) “Health Determinants in the scope of New Public Health” – A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals, Public Health Collaboration in SEE, Stability Pact, Jacobs-Verlag, Lage, 2005, 633 p.

7. Социална медицина (практически подходи), под ред. на М. Мутафова, „АРСО”, С., 2007, 262 с.

8. Mutafova, M., P. Pesheva. Practical Approaches for Assessing Public Health Problems “Propeller Publishing”, S., 2007, 163 p.

9. Mutafova, M. Lectures on Social Medicine (Part I) “Propeller Publishing”, S., 2007, 91 p.

10. Salchev, P., N. Hristov, L.Georgieva, Evidence Based Policy. The Bulgarian Health Strategy 20072012, Management in Health Care Practice - A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals, Hans Jacobs Publishing Company, Germany, 2008, 247-264.

11. Социална медицина (практически подходи), под ред. на М. Мутафова, „АРСО, с., 2011, 390 с.

12. Грънчарова, Г., С. Александрова, А. Велкова. Медицинска етика. Издателски комплекс на ВМИ-Плевен, 2001, 284.

13. Велкова, А. Общопрактикуващият лекар и третата възраст - рискове и проблеми на стареенето. В: Основи на общата медицина. Под ред. на М. Горанов, Издателски център на ВМИ-Плевен, 2001, 299-308.

14. Велкова, А. Епидемиологични методи в социалната медицина. В: Грънчарова Г., А. Велкова, С. Александрова. Социална медицина. Издателски комплекс на ВМИ-Плевен, 2002, 51-111.

15. Грънчарова, Г., А. Велкова, С. Александрова. Социална медицина. Второ преработено и допълнено издание. Издателски център на МУ-Плевен, 2006, 335 с.

16. Грънчарова, Г., А. Велкова, С. Александрова. Социална медицина. Трето преработено и допълнено издание. Издателски център на МУ-Плевен, 2009.

17. Грънчарова, Г., А. Велкова, С. Александрова-Янкуловска. Социална медицина за бакалаври по здравни грижи. Изд. Български кардиологичен институт, 2012.

18. Велкова, А. Епидемиология на здравето. Издателски център МУ-Плевен, 2013, 178 с.

19. Велкова, А. Стратегии за промоция на здравето. Издателски център на МУ- Плевен, 2014, 170 с.

20. Попова, К. Сестрински грижи за пациенти с неврологични заболявания. ГорексПрес, С., 2011, 184 с.

21. Georgieva, L., K. Lazarova, G. Burazeri. Unhealthy nutrition and physical inactivity. Health Systems – Lifestyle – Policies, Jacobs Verlag, Germany.

22 Георгиева, Л. Международна здравна политика (на английски език). Социална медицина под редакцията на М. Мутафова. Учебник за студенти. АРСО, София 2013, 220-227.

22. Social Medicine. Editor M. Mutrafova. „АRCO”, Sofia, 2013, 267 p.

23. Попова, К. Приложение на социологичните методи в научното изследване – дискусия, въпроси и отговори. В: Методология на научното проучване. Ръководство за докторанти при Медицински университет-София, ЕкоПринт, С., 2013, 92-114.

24. Попова, К. Етични измерения на научните изследвания в медицината и здравеопазването - дискусия, въпроси и отговори. В: Методология на научното проучване: Ръководство за докторанти при Медицински университет-София, ЕкоПринт, С., 2013, 126-135.Монографи

1. Mutafova, M., C.Maleshkov, S.Tonkova. Disability-free life expectancy in Bulgaria - a pilot investigation. In: Advances in Health Expectancies. Edit. by Colin Mathers, John Mc Callum, Jean-Marie Robine., 1995, 252-259.

2. Georgieva, L., J. Chambers (editors), Chambers, D. Shuleva, K. Denkova, L. Georgieva at all. “My Health, My School” –practical teaching guide for health promotion in schools, PHARE Partnership and Institutional Building Programme, European Commission, 1997, 143 p.

3. Моето здраве, моето училище под редакцията на Л. Георгиева, Дж. Чембърс, ИК Алекс Софт, 1997, 152 с.

4. Mackenbach, J., A. Velkova, J.H. Wolleswinkel-van den Bosh: The contribution of differences in mortality from conditions amenable to medical intervention. In: Hertzman, C., S. Kelly, M. Bobak. The East-West life expectancy gap in Europe, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1996.

5. Грънчарова, Г., А. Велкова. Аналитични епидемиологични проучвания. В:Ново обществено здравеопазване. Акваграфикс ООД, София, 1998, 175-204.

6. Велкова, А., Г. Грънчарова. Измерване на здравето и болестта. В: Съвременна епидемиология. Под. ред. на Н. Фесчиева, Варна, Конквиста, 1998, 7-27.

7. Георгиева, Л. „Епидемиологията – научна основа на промоцията на здравето“. Промоция на здравето. АРСО, 1998, 39-44.

8. Sredkova, K., A. Gancheva, L. Georgieva, G. Spasov. Dictionary of Social Protection Terms. Bulgarian – English, English – Bulgarian. European Commission, 2000, 422 p.

9. Sredkova, K., A. Gancheva, L. Georgieva, G. Spasov, B. Batic, L. Ivanovska et all. Dictionary of Social Protection Terms. English – Bulgarian – Macedonian – Romanian – Slovakian. European Commission, 2000, 363 p.

10. Мутафова, М. Х. Малешков. Очаквана продължителност на живота в добро здраве. HERON PRESS, София, 2001, 138 с.

11. Perenboom, R., H. Van Oyen, M. Mutafova. Health Expectancies in European Countries. In: Determining Health Expectancies, Edited by: J. M. Robine, C. Jager, C. Mathers, E. Crimmins, R. Suzman. “WILEY”, 2002, 359-377.

12. Шипковенска, Е., Л. Георгиева, Г. Генчев. Медикогеографска характеристика и рискови фактори на сърдечно-съдовите заболявания. Медицинска география на България. Издателство на Съюза на учените в България, София, 2004, 105-147.

13. Georgieva, L. In: „Public Health Strategies: A tool for regional Development“, Lage, Germany, 2005, 409-428.

14. Шипковенска, Е., П. Димитров, Л. Георгиева, М. Дякова. Епидемиология на масовите хронични неинфекциозни заболявания. Теоретичен анализ на съвременната епидемиология. Медицина и физкултура, София, 2006. 182-206.

15. Арсениев, А. Религия, философия и медицина в древния свят: Индия и Китай, Стандартизация принт, София, 2006.

16. Georgieva, L., P. Salchev, R. Dimitrova at all. “Bulgaria – Health System Review” – Health Systems in Transition, World Health Organization, European Observatory of Health Systems and Policies, 2007, Vol. 9, No. 1, 178 p.

17. Pavlekovich, G., L. Georgieva. „Health Promoting Schools”. In „Health Promotion and Disease Prevention”, Lage, Germany, 2007, 260-270.

18. Георгиева, Л., П. Салчев, С. Димитрова, А. Димова, О. Авдеева. Системы здравоохранения: время перемен. Болгария: Обзор системы здравоохранения, 2007, 9(1): 1–156.

19. Мутафова, М. Интегрални индикатори за оценка на здравето на населението. “Плопелер”, С., 2007, 300 с.

20. Мутафова, М. Стареене на населението (демографски и социални аспекти). “Плопелер”, С., 2007, 160 с.

21. Салчев, П., Л. Георгиева. Принципи и практики в здравното и пенсионно осигуряване, София, Оптима - НМН, 2008.

22. Арсениев, А. Религия, философия и медицина в древния свят: Гърция, Стандартизация принт, София, 2010.

23. Георгиева, Л., П. Салчев, Д. Димитрова, Н. Христов. Факти и анализи за първичната здравна помощ в България – факти и анализи, Институт Отворено Общество, София 2011, 35-55.

24. Арсениев, А. Исторически, религиозни и философски аспекти на медицината. Медицината в Древен Китай Стандартизация принт, София, 2011.

25. Арсениев, А. Исторически, религиозни и философски аспекти на медицината. Медицината в Древен Рим, НИКЕ - НТ - 89, София, 2011.

26 Georgieva, L., Genchev G, Risk Factors for Coronary Heart Diseases, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co.KG, Germany, printed in USA and UK, 2012, 346p.

27. Ivanova, T., J. Golemanova, L. Georgieva at all. Bulgaria, Opportunities for scaling up and strengthening the health-in-all-policies approach in South Eastern Europe, World Health Organization 2013, 153p. http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Health-systems/public-health-services/publications2/2013/opportunities-for-scaling-up-and-strengthening-the-health-in-all-policies-approach-in-south-eastern-europe28. Арсениев, А. Исторически, религиозни и философски аспекти на медицината. Медицината в Месопотамия, Пропелар, София, 2013.

Забележка:

Представените публикации са в 15 монографии (от тях 8 на английски език, 1 на руски и 6 на български език).
Каталог: system -> files -> Docs
Docs -> Договор № Д/2012 г., Проект № Д
Docs -> Професор Per-Henrik Groop, md, dmsc, frcpe
Docs -> Софийска опера и балет сезон 2014/2015 28 ноември 2014 г. ♦ 17. 30 ч
Docs -> Програма за специалност нервни болести 2016г. Въведение
Docs -> Закон за развитието на академичния състав в Република България. (15-30) Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Docs -> Програма за провеждане на патронния празник
Docs -> Европейски стипендии
Docs -> На изследователския проект


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница