Доброкачествен ходДата03.05.2023
Размер8.87 Kb.
#117533
Денга
Свързани:
Химия Ръководство, Facebook Marketing Notes ot SoftUni

Денга
Тива енай-бързо разпространяващото се вирусно инфекциозно заболяване в света, пренасяно от комари.Aedes aegypti е преносителя на денга,а denga virus род флавивириде e причинителя ѝ!Денга протича с: грипоподобни симптоми двувълнова температура, обрив, силни болки в ставите вдървена походка, (франт, денди)
-Доброкачествен ход:
-ХТ Денга, Денга шоков синдром
-Заболяването е особена форма на класическата треска Денга.
-Протича с изразен ХС. Среща се предимно сред местните жители на ендемичните региони, при деца на 4-12г, с анамнестични данни за прекарана Денга.
Кой боледува от Денга:
-Деца в ранна възраст, юноши, млади възрастни и напреднала възраст
- Основно се смята за „детска“ болест
- В страните с добър векторен контрол (Сингапур и Тайланд) нараства заболяемостта при юноши и млади възрастни
- в по-старшите възрастови групи
- Може да порази всяка възрастова група
- Човек може да боледува 4 пъти от Денга през своя живот
- Денгата се превърна от детска болест в болест на юноши, млади възрастни и хора в напреднала възраст
- Глобализацията, урбанизацията и климатичните промени допринасят за разширение ареалите на Денга.
Епидемиология:
Денгата е ендемична за тропиците и субтропиците.Югоизточна Азия, Океания, Куба, Америка. ХТ Денга в Югоизточна Азия се проявява с големи взривове.
3начението на заболяването е голямо поради детската възрастова структура, тежкото протичане и високия леталитет 20%.
-Източник на зараза - болният човек до 4. ден от началото на заболяването, а в ендемичните огнища - маймуни.
- Механизъм на предаване - трансмисивен при ухапване от комари Aedes aegypti, A. polynesiensis, A. Albopictus са преносители на вирусите между маймуните, от маймуни на човек и между хората.
Патогенезата на ХТ Денга не е напълно изяснена. Допускат се няколко хипотези:
-заразяване с по-вирулентни биотипове на вируса
- При повторно инфектиране със серотип Dengue вирус, различен от причинителя на предходното заболяване ►
- наличните хетеротипни АТ не протектират, а засилват захващането и репликацията на вируса - феномен на АТ медиирана индукция и засилване на вирусната репликация.
Инкубационен период 3-10 дни.
Началото е остро, с ТИС, КФС, артралгии, миалгии, силно главоболие, болки в корема с гадене, повръщане и диариен синдром.
- Черният дроб е уголемен, чувствителен при палпация. Може да се появи обрив. Общото състояние е силно увредено. Болните са сънливии, унесени до прострация.
- ХС се появява обикновено на 3.-4. ден, интензивен, хеморагии по кожата, лигавиците и кухинните органи.
- плеврални изливи, асцит и аназарка.
- енцефалитна симптоматика гърчове, спастични парези, промени в съзнанието до кома.Денга шоков синдром може да бъде последица от ХТ Денга, но по-често е свързан с острата загуба на плазма, която може да бъде над 20%. След кратък фебрилен период, внезапно настъпва остра циркулаторна недостатъчност с бледа, цианотична кожа, студени крайници, ускорен, лошо напълнен пулс, прогресиращи тахикардия и хипотония.
!!! Най-често причина за смъртта са шок (токсиинфекциозен, хеморагичен, хиповолемичен) и бактериални супер-инфекции.
Диагноза
-Клинико-епидемиологична. Клиничните критерии за приемане на ХТ Денга са: треска и температура, ХС, хепатомегалия, тромбоцитопения под 100 000/ml, нарастване на Htc с 20 и повече.
Лечение
Етиологично - няма. Патогенетичното е насочено към: възстановяване и поддържане на интравазалния обем и хемодинамиката, борба с ХС и ОБН.Профилактика и
противоепидемични мерки.Неспецифични дезинсекция, предпаз-ване от нападение на комари чрез защитно облекло и репеленти.
- През 2015г. е лицензирана първата ваксина против денга, CYD-TDV (Dengvaxia®).
- Жива атенюирана, рекомбинантна, тетравалентна ваксина.
- Въведена е в Мексико, Филипините и Бразилия.
Ваксината е ефикасна и сигурна при серопозитивни лица, но при серонегативни повишава риска от тежко протичане на заболяването

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница