Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец март 2009Дата13.05.2017
Размер41.87 Kb.
#21236
ТипДоклад
ДОКЛАД НА СЪВЕТА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

м. МАРТ 2009

Настоящият доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец март 2009.І. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА Министерство на културата:

Експертизи и експертни справки - 11

Изследвани компютърни системи – 11

USB -


Изследвани сървъри – 9

Преносими компютри -

Изследвани оптични дискове - 2061

Изследвани видео касети –

Изследвани музикални касети –

Извършени проверки – 42

Други носители –

Съставени актове за установяване на административни нарушения – 23

Констативни Протоколи - 28

Удостоверения – 404

Наказателни постановления: 12

Резолюции за прекратяване на производство -5


ІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ГД „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА И ТЕЖКА ПРЕСТЪПНОСТ”

І. Семинари и обучения на служители по линия “Международно сътрудничество” :

1. Семинари и обучения на служители по линия “Международно сътрудничество”:

1. Посолството на САЩ съвместно с МВР организира специализирана програма “Правата върху интелектуалната собственост” за периода 4-14 март 2009 г. във Вашингтон, Ню Йорк и Южна Каролина. Програмата предоставя на участниците уникалната възможност да се срещнат с американски експерти в областта на защитата на интелектуалната собственост, както и да получат специализирана информация и съвети в противоборството на интелектуалното пиратство. Участват двама служители от сектора.

2. Участие на представител на сектор “Компютърни престъпления” в Конференцията по компютърни престъпления “Октопод” (Octopus): сътрудничество в борбата срещу компютърните престъпления. Форумът се организира от Съвета на Европа и се проведе на 10 и 11 март 2009 г. в Страсбург, Франция. Конференцията е предназначена за широк кръг от експерти от държавите-членки, международни организации и частния сектор.

В дневния ред на конференцията са включени въпроси, свързани с имплементиране на Конвенцията за борба с компютърните престъпления и прилежащия Протокол за борба с ксенофобията и расизма. Ще бъдат организирани четири работни семинари, като първият и вторият ще са свързани респективно със прането на пари чрез компютърните технологии и криминализирането на детска порнография. Останалите две ще фокусират работата си върху ресурсите за обучение и международно сътрудничество и по-специално мрежата от 24/7 точки за контакт.

3. ИСЮЕ Център за борба с трансграничната престъпност организира в Р Македония, Скопие, БЮРМ регионална среща на подгрупите по компютърни престъпления и измами с кредитни карти в рамките на Целевата група по финансови и компютърни престъпления на 10-11.03.09 г. , с цел съсредоточаване на вниманието на страните-членки върху нарастващата заплаха, която тези престъпления представляват в региона и установяване на необходимите стъпки, които да се предприемат за подобряване на сътрудничеството на регионално ниво. Участва служител на сектора.

4. SOCA организира Е-crime Конгрес в Лондон , Великобритания - 23.03 – 27.03.09 г. – Участват двама служители на сектора.

5. IDC България и партньорите й IBM ISS, Trend Micro и Secunet организират международна конференция за информационна сигурност IDC IT Security Roadshow 2009 , която се проведе на 17 март в Кемпински Хотел Зографски, София. Участват трима служители на сектора.

ІІ. Статистика за м. Март 2009 г. :

Проведени ПСД /процесуално-.следствени действия/ - 1 бр. по чл. 172 а НК /Проведено ПСД в гр. Варна/ ;

Образувани дознания – 1 бр. по чл. 172 а НК ;

Образувани следствени дела – няма .

Изпратени преписки в прокуратурата – 4 бр. , от които

2 преписки – по компетентност – СРП

1 преписка – ВКП по чл. 159, ал. 4 НК

1 преписка – СРП – чл. 319 А НК

Иззети компютърни системи – При проведените процесуално-следствени действия в гр. Варна са иззети 15 бр. компютърни системи и 1 бр. сървър с инсталирани множество нелегитимни копия на компютърни програми на компании , членки на международното сдружение на издателите на бизнес софтуер /BSA/, между които Майкрософт, Саймантек , Датекс, Би Ем Джи и др.

ІІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ГД „Криминална полиция”, дирекция ”Противодействие на общата престъпност”

ІV.Данни за дейността на Агенция „Митници”

През месец март 2009г. в Агенция „Митници” са подадени 41 броя заявления за прилагане на мерки за защита на права върху интелектуална собственост. 34 от тях са постъпили от митническите администрации на други държави-членки.

В резултат на прилагането на мерките от страна на митническите органи са осъществени общо 59 бр. задържания, като броят на задържаните стоки възлиза на 37858. Задържаните стоки представляват облекла, козметични средство и детски играчки.


  1. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

Съставени актове за административно нарушение - 30 бр. като 16 акта са съставени в резултат на служебни проверки, а останалите 14 – по сигнал на притежателя на правата;

Съставени констативни протоколи за липса на нарушение – 12 бр.;

Издадени наказателни постановления – 11 бр.;

Марки, по отношение на които е осъществена защита – ADIDAS, ORIENT, WEIDER, PUMA, NIKE, KAPPA, LE COQ SPORTIF, THE LIVERPOOL FC, D&G/„DOLCE&GABBANA, DIESEL, MAX POWER, МОЛ ПЛЕВЕН, DIESEL, TOMMY HILFIGER.


VІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА Министерство на икономиката и енергетиката
VІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2009 – М. МАРТ 2009

За м. януари в СЕМ е получена една жалба за неуредени авторски и сродни права.

За м. февруари в СЕМ са постъпили 4 жалби за нарушени авторски и сродни права.

За м. март няма постъпили жалби в СЕМ за неуредени авторски права.


VІІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е изпратила на Министерството на културата през месец март 2 (два) броя констативни протоколи, които инспектори на КРС са съставили в хода на проверки, свързани с твърдения за нарушение на авторски права.  


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница