Доклад за дейността на саб през периода ноември 2006-февруари 2008 г. І. Научна и популяризационна дейностДата21.08.2018
Размер37 Kb.
ТипДоклад
Отчетен доклад за дейността на САБ

през периода ноември 2006-февруари 2008 г.


І. Научна и популяризационна дейност

1. САБ бе главен инициатор, организатор и изпълнител на провеждането на официалното честване „25 години НАО-Рожен” на 10 ноември 2006 г. в салона на БАН. На тържественото събрание присъстваха всички бивши директори на ИА, представителят на АСТРОНЕТ д-р Биргита Нордстрьом, членове на САБ и колеги, работещи или работили в НАО-Рожен, гости. Множество ръководители на институти на БАН, университети, други научни организации и институции поднесоха приветствия. Специално за случая бе подредена експозиция във фоайето пред салона на БАН.

Огромен принос в тази инициатива имаха колегите Т. Бонев (осигурил спонсорство), Н. Петров (изработил афиша), В. Статева (подредила експозицията) и др.

Институтът по астрономия бе награден за провеждането на този юбилей от ръководството на БАН.

2. На 11.11.2006 г. бе проведена Втората национална научна конференция на САБ, в която взеха участие близо 50 души, бяха изнесени 17 доклада и представени 10 постера. Д-р Биргита Норгстрьом изнесе един от пленарните доклади.

Принос в организацията на конференцията имаха колегите Р. Антова, В. Голев, О. Станчев, Е. Атанасова.

3. В края на януари 2008 г. излезе сборника с доклади от Втората национална конференция на САБ „25 години НАО-Рожен”. Огромен принос в това дело имаха колегите Р. Антова, Цв. Георгиев, Ал. Антов, К. Цветкова, Люба Славчева-Михова, Р. Богдановски.

4. Регулярно (почти ежеседмично) бе провеждан традиционният вече научен семинар в Обсерваторията на СУ в Борисовата градина, на който бяха изнесени много доклади и от чуждестранни гости. Организацията на този семинар дължим на ентусиазма на колегите Цв. Георгиев, П. Недялков и О. Станчев.

5. Завърши съществен етап от създаването на Сайта на САБ, който с разрешение на Директора на ИА е качен на сървъра на ИА. Принос в това дело имат К. Антов и М. Дечев.

6. К. Антов създаде лого на САБ.

7. През април 2007 г. САБ пое ангажимента да помага в организацията на годината на астрономията 2009 (главен отговорник е Националният комитет по астрономия).

8. САБ съдейства за създаването на лаборатория по радиоастрономия и радиокомуникации по инициатива на Цв. Георгиев.

9. Проведе се ежегодната Национална програма по астрономия в Интернет за ученици, чиито главен организатор е В. Радева. Принос в тази инициатива имат още Цв. Георгиев, В. Голев, Ина Барзова.

10. Проведе се ежегодната Национална олимпиада по астрономия за ученици, чиито главен организатор е Е. Божурова.

11. Проведе се международна лятна школа по астрономия за ученици в НАО-Рожен, чиито главен инициатор и организатор е В. Радева.

12. Проведе се 39-та национална конференция на младите астрономи във Варна, чиито главен инициатор и организатор е Ив. Иванов.

13. Проведоха се юбилейни чествания на народните обсерватории в Ямбол и Силистра

14. Проведе се ежегодното астропарти за ученици, чиято организация е дело на Е. Николова от Плевен.


Забележка: В последните 6 национални астрономически инициативи САБ има координuраща роля.
ІІ. Организационна дейност

1) През ноември 2006 г. САБ бе приет за член на Астронет (първо ниво - Forum member), след което Р. Антова и К. Панов взеха участие ка̣то предс̣тавит̣ели на САБ в заседанието на Астронет през м. януари 2007 г. във Франция.

2) Благодарение на огромните усилия на колегите Валери Голев и Невяна Маркова се получи устно съгласие от МОН за участие на България в Астронет на второ ниво (присъединено членство). Остава открит въпросът дали САБ или Националният комитет по астрономия ще довърши тази инициатива.

3) САБ е вече колективен член на ЕАS. В резултат на изпратено писмо от председателя на САБ до проф. Краутер, през януари 2008 г. сме официално приети за колективен член на ЕАS. В това отношение следва да се отбележат усилията на колегите Милчо Цветков, Ренада Антова, Таню Бонев, Валери Голев и др.

Председателят на САБ (след консултации с членове на УС) оторизира Т. Бонев да вземе участие в конференцията на ЕАS през януари 2008 г. в Лайден, където той направи презентация за състоянието, проблемите и стратегията на българската астрономия.

4) През 2007 г. 15 члена на САБ са индивидуални членове на ЕАS

5) Членски състав на САБ:

За 2006 г.: 36 души, 1 колективен член

За 2007 г.: 66 души, 3 колективни члена

6) През отчетния период са проведени 3 заседания на УС на САБ.

7) На 10.11.2006 г. се проведе редовното годишно събрание на САБ, на което бяха приети отчета за изминалия предходен период (май 2005-ноември 2006), стратегията за развитието на българската астрономия, плана за дейността през следващия период.

8) Изпратеното от Председателя на САБ писмо до Кмета на София за възстановяване дейността на Градската обсерватория в София остана без отговор.


ІІІ. Кратка финансова информация

Поради преминаване на друго работно място и заетост Екатерина Атанасова помоли да бъде освободена от длъжността касиер на САБ. Този ангажимент бе поет през декември 2007 г. от Люба Василева от ИА.

От септември 2007 г. САБ вече има счетоводител – г-жа Невенка Веселинова, която оформя финансовите документи на САБ.

Отговорници за събирането на членски внос на САБ (8 лв. за работещи, 5 лв. за докторанти, 2 лв. за студенти, ученици и пенсионери) са: Люба Василева за София, Мима Томова – за Смолян и Рожен, Галя Трифонова – за Шумен, Веселка Радева – за Варна. Благодарим за работата им.


Приходи през отчетния период

- членски внос 2007: 474 лв.

- от спонсорство за честването „25 години НАО-Рожен” 1400 лв. (GEMAMEX - 300 лв., TEKO АД – 600 лв., Райчев - 500 лв.)

Разходи през отчетния период 1102.60 лв.

- за честването „25 години НАО-Рожен” 508.24 лв.

- за заплащане хонорари на езикови и технически редактори по сборника с доклади и сайта 591.12 лв.

- данъци към НАП 109.02 лвНаличност към момента: 367.40 лв. в касата на САБ и 298.22 лв в банката.
ІV. Препоръки за бъдеща дейност

1. Да се популяризира дейността на САБ с цел увеличаване на членския състав

2. Да се реализират по-тесни връзки с клубовете на астрономите-любители във връзка с годината на астрономията

3. Да се регламентират точно и ясно задачите и ангажиментите на САБ и Националния комитет по астрономия.


V. План за работа през 2008 г.

1. Провеждане на Третата национална научна конференция на САБ на 16.02.2008 г.

2. Издаване на материалите от Третата национална научна конференция на САБ

3. Актуализиране и обогатяване на сайта на САБ

4. Партньорство на САБ в различни образователни и научни проекти

5. Учас̣ие в подготовка̣а на мероприятия за годината на астрономията6. Да се проведе отчетно-изборно събрание на САБ


Каталог: sab -> doc
doc -> Програма на Третата национална конференция на Съюза на астрономите в България София, 16. 02. 2008, събота, 9: 00, Физически факултет, зала 205
sab -> Основни икономически показатели за Кувейт и двустранни търговски връзки с България
sab -> Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение ос приема доклада на сд; Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г
sab -> Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение ос приема доклада на ус; Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г
sab -> 46 години професионална гимназия по механоелектротехника
sab -> Програма Българска Бизнес Делегация на посещение на International Builders’ Show
doc -> Wasp-3c: първата екзопланета открита с телескопите на Националната Астрономическа Обсерватория Рожен
doc -> България ще развива седем основни национални научноизследователски комплекса


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница