Докладна записка от айдън ариф осман кмет на Община Черноочене ОтносноДата12.03.2018
Размер58.32 Kb.
ТипДоклад
ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

6701 с. Черноочене, обл. Кърджали, тел./tel.+359 3691/6225, 6227; факс/fax 6265; E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg Bulgaria, 6701 Chernoochene, reg. Kardzhali,

Web: www.chernoochene.com
Изх. № _________________ / ______ . ______ . 2014 г.
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЧЕРНООЧЕНЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от АЙДЪН АРИФ ОСМАН

Кмет на Община Черноочене
Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Черноочене през 2014 год.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал.1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам за обсъждане, приемане на допълнение на следните обекти към Програмата за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 год., както следва:`


по редОписание на имотаБ. Имоти, които Община Черноочене има намерение да продаде:

1.

ПИ с №029020 в землището на с. Лясково, общ. Черноочене с ЕКАТТЕ: 44820, с площ 0,841 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.

2.

ПИ с №148022 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене с ЕКАТТЕ: 58829, с площ 0,575 дка, с начин на трайно ползване – др. сел. ст. тер., категория на земята при неполивни условия - седма.

3.

Поземлен имот с №004210 в землището на с. Петелово с ЕКАТТЕ 55960, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 18,304дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета

4.

ПИ с пл. сн. №83 с площ 1 615,00 кв.м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене.
В. Имоти, които Община Черноочене има намерение да предостави под наем:Земеделски земи под наем за срок над една година:

1.

ПИ с № 003051 в землището на с. Габрово, с площ 2.000 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята - ІХ.
Земеделски земи под наем за срок една година:землище

имот №

категория

Площ /дка/

1.

Безводно

011095

ІХ

8,220

2.

Безводно

010793

ІХ

8,867

3.

Безводно

010111

ІХ

1,048

4.

Безводно

011227

ІХ

1,265

5.

Безводно

011223

ІХ

0,528

6.

Железник

011021

VІІІ

2,149

7.

Черноочене

000186

VІІІ

1,286

8.

Минзухар

007007

V

7,551

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС допълва следните нови обекти към Програмата за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 година:

по редОписание на имотаБ. Имоти, които Община Черноочене има намерение да продаде:

1.

ПИ с №029020 в землището на с. Лясково, общ. Черноочене с ЕКАТТЕ: 44820, с площ 0,841 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета.

2.

ПИ с №148022 в землището на с. Пчеларово, общ. Черноочене с ЕКАТТЕ: 58829, с площ 0,575 дка, с начин на трайно ползване – др. сел. ст. тер., категория на земята при неполивни условия - седма.

3.

Поземлен имот с №004210 в землището на с. Петелово с ЕКАТТЕ 55960, общ. Черноочене, обл. Кърджали с площ 18,304дка. с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета

4.

ПИ с пл. сн. №83 с площ 1 615,00 кв.м. по плана на с. Свободиново, общ. Черноочене.
В. Имоти, които Община Черноочене има намерение да предостави под наем:Земеделски земи под наем за срок над една година:

1.

ПИ с № 003051 в землището на с. Габрово, с площ 2.000 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята - ІХ.
Земеделски земи под наем за срок една година:землище

имот №

категория

Площ /дка/

1.

Безводно

011095

ІХ

8,220

2.

Безводно

010793

ІХ

8,867

3.

Безводно

010111

ІХ

1,048

4.

Безводно

011227

ІХ

1,265

5.

Безводно

011223

ІХ

0,528

6.

Железник

011021

VІІІ

2,149

7.

Черноочене

000186

VІІІ

1,286

8.

Минзухар

007007

V

7,551

Изготвил:

Ст. сп. „ОС” /С. Юмер/

Съгласували:

Директор-дирекция “СА”:

/К. Нешад/

Юрисконсулт:

/Н. Реджеб /С уважение,
АЙДЪН ОСМАН:

Кмет на Община Черноочене
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница