Долен свободен крайникстраница1/2
Дата28.03.2024
Размер24.45 Kb.
#120818
ТипРеферат
  1   2
Реферат по пластична анатомия - Долен свободен крайник

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“

Реферат
По пластична анатомия


На тема: Долен свободен крайник

Изготвил: Диляна Тодорова, 1 курс, 2 семестър ПОИИ


Факултетен номер: 2240140012


  1. Скелет на свободния долен крайник – бедрена кост, тазобедрена става. Устройство и механика.    1. Бедрена кост

Бедрената кост е спирално извита с лека S-образна извивка. Близкият й до торса край завършва с кълбовидна глава, която излиза от по-слабата шийка на бедрената кост.
Главата на бедрената кост се движи в безброй посоки. Появяват се три главни направления: сгъване (свиване)-разгъване, отвеждане-привеждане, завъртане навътре – завъртане навън.
Сгъване-разгъване (антеверсия-ретроверсия), свиването е общо 122 градуса и е много по-интензивно от разгъването, което е около 10-13 градуса. Пасивно свиване на бедрото възниква чрез навеждане на брадичката към коляното.
Отвеждане-привеждане (абдукция-адукция) страничното отдалечаване възлиза на 50 градуса, привеждането е само 1/4. Разкраченият стоеж е форма на абдукция.
Въртене навътре-въртене навън (вътрешна и външна ротация). Кракът се върти по-силно навътре отколкото навън. Това е необходимо за крачката (въртене на таза през главите на бедрената кост) и при избирането на нова посока.


    1. Тазобедрена става

Тазобедрената става е важна за движенията на ходилото, прави възможни седенето и клякането от всякакъв вид, ходенето, бягането, изкачването и скачането. При флексия (свиване) на хълбока апаратът на връзките се отпуска и така се задейства движението. При разгъване (екстензия) той здраво обгръща ставата и така препятства накланянето на горната част на тялото или крака назад.

2. Кости
2.1 Кости на подбедрицата – голям и малък пищял.


Големият пищял е кост на долния крайник, която се движи успоредно с малкия пищял. Има издължена клиновидна форма. Близкият до торса край е изпъкнал и представлява повърхност за плъзгане на кондилите на бедрото. Грапавината на големия пищял и вътрешният глезен са свързани посредством равния, безмускулен ръб на големия пищял, който има формата на буквата S.
Mалкият пищял е кост на долния крайник, лежи странично на големия пищял и се движи успоредно с него.

2.2 Колянна става – устройство и механика.


Колянната капачка е къса дъговидна кост, „броня“ с формата на заоблен триъгълник. Върхът му е малко над ставната кухина. Задачата на колянната капачка се състои в това сигурно да приведе движението на коленния разгъвач през капачната повърхност на свито коляно. Тя е свързана с грапавината на големия пищял чрез тази капачна връзка (удължено сухожилие на четириглавия мускул).
Сгъването и разгъването стават около една неустановена твърдо напречна ос, която зависи от страничните връзки. От 180 градусово разгъване мускулната сила може активно да свие коляното с около 130 градуса. В сравнение с вътрешната ротация, въртенето навън е 5 пъти по-голямо.

2.3 Кости на ходилото – пета, предходило, пръсти. Глезенна става, ставни повърхности, свод на ходилото.Части на ходилото:
1.Задно ходило (тарзус) къси кости, скочна кост, кост на петата, ладиевна кост, три клиновидни кости, кубовидна кост.
2.Предно ходило (метатарзус) дълги кости, пет метатарзални кости.
3.Кости на пръстите на ходилото: проксимална фаланга
средна фаланга, дистална фаланга.
Всички дълги и къси кости на ходилото са здраво свързани една с друга и образуват пружиниращия свод. Двата ръба на ходилото протичат в посоки, които са насочени към петата, а към пръстите се разширяват ветрилообразно. Главната точка на натоварване е костта на петата.
Надлъжният свод е допълнен от един напречен свод, който плавно се изкачва от външния ръб на ходилото към вътрешния. Напречният свод е най-ясно изразен във височината на ладиевидната кост.

Най-важните стави на ходилото са:
А) Горна скочна става е образувана от макарата на скочната кост и костните разклонения на костите на големия и малкия пищял (глезените). Тази шарнирна става позволява спускането на върха на ходилото с приблизително 30 градуса и издигането на приблизително 20 градуса.
Б) Долната скочна става позволява движение на „плесница“ на ходилото. Издигането на вътрешния ръб на ходилото (супинация) спуска хоризонталната ос приблизително с 20-30 градуса. Издигането на външния ръб (пронация) покачва само около 10-15 градуса.
В) Предходилно-фаланговите стави на пръстите са кълбовидни стави, които извършват движение на свиване, изпъване и разперване.

3. Мускули    1. Мускули на таза. Групиране и пластична изява.

Мускулите, които обграждат тазобедрената става в широката дъга на гребена на хълбочната кост, са компактни и според положението си спрямо ставните оси образуват следните групи:
Зад напречната ос – група на разгъвачите
Пред напречната ос – група на сгъвачите
Външностранично на отвесната ос – група на отвеждачите
Вътрешностранично на отвесната ос – група на привеждачите
Въртене на дължинната ос отвътре навън – супинатор.
Въртене на дължинната ос отвън навътре – пронатор.
Голям седалищен мускул (gluteus maximus) :
Пластика: неговата изпъкнала форма отдясно и отляво на кръстната кост образува отворено нагоре и надолу V. Типична е пластичната промяна в контрапост: напрягане и стягане от страната на опорния крак с хоризонтална седалищна гънка, отпускане от страната на играещия крак, спускане надолу и туширане на напречната гънка.

Изпъвач на бедрената лента


Пластика: има вид на плоска круша. В профил пресича главата на квадрицепса, заедно с шивашкия мускул.
Среден седалищен мускул
Пластика: закръгля страничната област на ханша

Група на привеждачите


състои се от 5 отделни мускула- гребен мускул, къс привеждач, дълъг привеждач, нежен мускул и голям привеждач.
Обща пластика: изпълва вътрешната страна на бедрото като пластичен мускулен триъгълник.

3.2 Мускули на бедрото. Групиране и функции. Специфични особености на пластичните форми.


Най-важните мускули са сгъвачите и разгъвачите – започват от таза и бедрената кост и се прикрепят за подбедрицата. В голяма степен те са многоставни мускули и, функционирайки, се преплитат един с друг.
Разгъвачът на коляното е четириглавият мускул на бедрото, състоящ се от:
А) прав мускул на бедрото
Функция – разгъване на коляното, сгъване в тазобедрената става, функция на опора при накланяне на горната част на тялото назад и изправяне на таза от хоризонтално във вертикално положение.
Пластика – образува дълго диагонално възвишение върху предната страна на бедрото.
Б) медиален широк мускул
Пластика – издутина, особено при мъжа – малко над вътрешния ръб на колянното капаче.
В) латерален широк мускул
Пластика – образува голяма мускулна маса от външната и отчасти от предната страна на бедрото.
Г) междинен широк мускул


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница