Факултет по математика и информатика учебна година: 2011/2012 семестър: летенДата30.01.2017
Размер48.56 Kb.
#13852
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “П. ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАучебна година: 2011/2012 семестър: летен

(зимен, летен)
наименование на дисциплината:

Уеб дизайн

(Web design)


хорариум: вид на дисциплината: задължителна

2+2 (задължителна или избираема)

специалност: БИ курс: 3 – бакалаври поток:

лектор: доц. д-р Боян Бончев

упр.: докт. Мая Стоева 1. Кратка анотация на дисциплината

С навлизането на световната мрежа във всички сфери на съвременния живот, представянето и разпространението на информация в Уеб придоби изключително важно значение. През последните години развитието на социалния Уеб даде широка възможност за осъществяването в Интернет на разнообразни индивидуални, професионални, социални, културни, хуманитарни или бизнес цели. Това направи от първостепенна важност познаването на езиците, технологичните средства, методите и процесите на разработка на Уеб сайтове и на клиентската част на Уеб приложенията - както за отделния човек и потребител на Интернет услуги, така и за организации от най-различен вид. Познаването на развитието на уеб страница може да ви помогне в кариерата си. Почти всички фирми днес имат свои собствени вътрешни интранет сайтове, използвани за споделяне на корпоративна информация, както и публични Интернет портали, чието съдържание и услуги до голяма степен определят развитието на бизнеса им.


Настоящият курс по Уеб дизайн въвежда студентите от специалност Бизнес информатика в принципите и средствата за изграждане на съвременен Уеб дизайн. Той прави кратък преглед на възможностите на HTML4 като език за маркиране на съдържание и разглежда подробно нововъведенията на HTML5 и CSS3 за методите за представяне на съдържание. Доколкото XML представлява неотменима част от развитието на социалния и семантичния Уеб, в курса се отделя внимание на структуриране на съдържание с XML и XML валидация с DTD и XMLSchema, както и на адресирането на XML съдържание с XPath и трансформация на XML документи с XSLT. С цел изграждането на динамични Уеб сайтове, курсът прави въведение в Javascript, DOM и JQuery. Накратко са разгледани системи за управление на съдържание като Joomla, Drupal и Contao. Лекционният материал завършва с анализ на използваемостта на Уеб сайтове и начини за иптимизацията им за по-добро индексиране от машините за търсене. Лабораторните упражнения следват темите от лекциите, като допълнително дават практически умения и в работата със съвременни средства за проектиране на Уеб съдържание.
Чрез лекции и лабораторни упражнения с използване на различни среди за разработка на Уеб съдържание, курсът подготвя студентите за практическо прилагане на стандартите и принципите за разработка и поддръжка на Уеб сайтове. След завършване на курса те се очаква да могат:

 • да познават и да използват практически HTML5, CSS3 и Javascript

 • да описват семантиката на XML документи посредством DTD и XSchema

 • да трансформират XML документи чрез XSLT

 • да изграждат съвременни решения за Уеб сайтове и клиентската част на Интернет приложения

Предварителни изисквания: базови умения за програмиране.

 1. Форма на проверка на знанията и уменията и начин на формиране на оценката по дисциплината

Практическа курсова работа 50 %

Изпит (тест) 50 % 1. Тематичен план (конспект) на дисциплината


Лекции
1. Въведение в курса (1ч.). Еволюция на световната мрежа - Web 1, 2 и 3. N-слойна архитектура на Уеб приложенията. Роля на клиентския слой. HTTP като комуникационен протокол - видове заявки. Поддръжка на сесията (2ч.); Принципи на Уеб дизайна. Планиране, именоване и структуриране на Уеб сайт. Ориентация към нуждите на клиента (2ч.)

2. Възможности на HTML4 като език за маркиране на съдържание. Представяне на текстово и графично съдържание. Хипервръзки и навигация. Таблични данни. Метаданни. Новости в HTML5. Представяне на съдържание с HTML5 и Cascading Style Sheets 3 (CSS) (5ч.)

3. Структуриране на съдържание с XML. Използване и синтаксис на XML. XML пространства от имена. XML валидация с Document Type Definitions (DTD) и XML Schema (5ч.)

4. Адресиране на XML съдържание с XPath (1ч.). Трансформация на XML с XSLT (eXtensible StyleSheet Language Transformations) (2ч.) Въведение в Javascript и DOM (Document Object Model) (2ч.)

5. Използване на JQuery (1ч.) Системи за управление на съдържание. Въведение и преглед на Joomla, Drupal и Contao (2ч.)

6. Анализ на използваемостта на Уеб сайтове - организация на съдържанието, навигационна схема, използване на цветове и др. (3ч.). Оптимизация за машините за търсене (2ч.)План за провеждане на лекциите


Лекционен модул №

Дата

1.

12.04

2.

26.04

3.

03.05

4.

17.05

5.

31.05

6.

06.06


Упражнения
1. Въведение и работа с Adobe Photoshop и Macromedia Flash

2. Уеб дизайн с използване на HTML5 и CSS3 за представяне на съдържанието

3. Структуриране на съдържание с XML

4. Валидиране с използване на DTD и XMLSchema

5. Адресиране на XML съдържание с XPath и трансформации на XML съдържание чрез XSLT

6. Динамични страници с изпълнение на Javascript в браузер

7. Дизайн на визуалната част на мобилни приложения

8. Оценка на използваемостта на Уеб сайт - структура, навигация, цветова схема, поддръжка. Оптимизация на Уеб сайтове.

9. Защита на курсови проекти 1. Литература:
 1. The Definitive Guide for HTML5, by Adam Freeman, Apress, Dec. 2011

 2. JavaScript Essentials, by Sven Lennartz and Vitaly Friedman, Smashing Media GmbH, Freiburg, Germany, Dec. 2011

 3. Pro jQuery, by Adam Freeman, Apress, Feb. 2012

 4. Beginning XML, 4-th edition, by David Hunter at al; ISBN 978-0-470-11487-2, Wrox, 2007

 5. XML in a Nutshell: A Desktop Quick Reference, by E. R. Harold, W. S. Means, O'Reilly & Associates, 3-rd edition, ISBN 0-596-00764-7; 2004

 6. Learning XML, by Erik T. Ray, 2-nd Edition, O'Reilly, 2003, ISBN : 0-596-00420-6.

 7. Programming the Semantic Web, by Toby Segaran; Colin Evans; Jamie Taylor, O'Reilly Media, Inc., July 14, 2009, ISBN-13: 978-0-596-15381-6.

8. Mastering Photoshop for Web design. Volume 2, by Sven Lennartz, Vitaly Friedman,
April 2011

9. Mobile Design for iPhone and iPad, Sven Lennartz, Vitaly Friedman, Adobe Flash


Professional CS5, Katherine Ulrich, November 2010

10. Professional Workflow for Web designers, Luke Reimer, May 2011


11. Flexible Web Design: Creating Liquid and Elastic Layouts with CSS, Zoe Mickley


Gillenwater, 2009
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница