Тема Въведение в дисциплината. (3 часа) /3Дата04.02.2017
Размер27.82 Kb.
#14189
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

НА ЛЕКЦИОННИЯ МАТЕРИАЛ


Въведение в дисциплината

Тема 1. Въведение в дисциплината. (3 часа) /3/


Цел и задачи на дисциплината. Преговор на езика Java. Основни понятия на дисциплината . Видове модели на класовете, диаграми за моделиране. Темплейти. Представяне на класовете чрез диаграми.

Тема 2. Колекции, видове. Изисквания към класовете, съхранявани в колекции (3 часа) /6/

Същност. Използване на темплейтни колекции и интерфейси.

Работа с темплейти и потребителско дефиниране на темплейтни класове.

Тема 3. Основни диаграми за моделиране на класови йерархии (3 часа) /9/

Моделиране на класовете чрез UML диаграми. Модели на наследяване.Тема 4. Диаграми за моделиране на отношения между класовете. (3 часа) /12/

Моделиране на асоциация, агрегация, композиция и зависимости. Реализация на отношенията чрез езика Java.Тема 5. Моделиране на класове за съхраняване в бази данни (3 часа) /15/

Общи стратегии при създаване на класовете в релационни базата от данни. Принципи при създаване на обектни идентификатори в класовете за съхраняване на данни-генериране на уникални идентификатори.Тема 6. Моделиране на обектни отношения в бази от данни (3 часа) /18/

Моделиране на асоциация, агрегация и композиция в класовете за съхраняване в базите от данни. Основни стратегии за моделиране. Сравнителен анализ на стратегиите.Тема 7. Моделиране на потребителския слой на приложенията (3 часа) /21/

Интерфейсни диаграми. Същност. Тeхнология SWING, видове компоненти, базови интерфейсни класове. Взаимодействие между базови класове. Обработка на събития.Тема 8. Моделиране на таблични интерфейсни класове с тeхнология SWING (3 часа) /24/

Таблични интерфейсни класове – същност, взаимодействие между базовите и табличните класове.


Тема 9. Диаграми за моделиране на логиката на приложенията (3 часа) /27/


Основни принципи при създаването на логиката на приложението. Обозначения. Диаграми. Видове обекти-actor, UI, Controler. Етапи при създаване на диаграмите.

Тема 10. Документиране и поддържане на моделите. Тестване на кода (3 часа) /30/


Принципи при създаването на документация за приложението. Внасяне на корекции в модела и начина за тяхното реализиране в приложението. Поддръжка на програмния код-UNIT тестове.
ТЕМАТИКА НА ЛАБОРАТОРНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ

Тема 1. Eclipse -Инсталация, настройки,създаване на проекти, начална примерна програма (3 ч.)

Тема 2. Темплейти в Java 5.0 (3 ч.)

Тема 3. Темплейтизирани контейнери (колекция и карта) в Java 5.0 (3 ч.)

Тема 4. Програмно реализиране на структурни диаграми по UML (3 ч.)

Тема 5. Програмно реализиране на обекти за съхранение в бази от данни чрез JDBC (3 ч.)

Тема 6. Програмно реализиране на структурни диаграми в бази от данни чрез JDBC (3 ч.)

Тема 7. Програмно реализиране на интерфейсни диаграми с базови компоненти на SWING (3 ч.)

Тема 8. Програмно реализиране на диаграми с таблични компоненти на SWING (3 ч.)

Тема 9. Програмно реализиране на диаграми за моделиране на логиката на приложение (6 ч.)
Общо 30 ч.

ЛИТЕРАТУРА

А. Основна

[1] Jonathan Knudsen, Patrick Niemeyer , Learning Java, 3rd Edition , O'Reilly , 2005;

[2] Scott W. Ambler, The Object Primer, Third Edition, Cambridge University Press 2004;

[3] Ian F. Darwin, Java Cookbook, 2nd Edition, O'Reilly, 2004;

[4] George Reese, Database Programming with JDBC and Java, Second Edition, O'Reilly, Inc., 2000;

[5] James W. Cooper, Design Patterns: A Tutorial, Addison Wesley, 2000;

[6] James W. Cooper, THE DESIGN PATTERNS JAVA COMPANION, Addison Wesley, 1998;

[7] http://www.sparxsystems.com.au/bin/EA.chmБ. Допълнителна

[7] Steve Holzner, Eclipse, O'Reilly, 2004.

[8] Bruce E. Wampler,The Essence of Object Oriented Programming with Java and UML,Addison-Wesley, 2000.

[9] http://www.apl.jhu.edu/~hall/java/Swing-Tutorial/[10] http://java.sun.com/docs/books/tutorial/jdbc/.

[11] http://www.java2s.com/Code/Java/Swing-JFC/CatalogSwing-JFC.htm


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница