I. Лекция: Дайте физическо тълкуване на понятията градиент, ротация и дивергенция на вектор в пространствотоДата13.10.2018
Размер37 Kb.
#85116
Въпроси за самоподготовка и контрол по КТЕА
I. Лекция:
1. Дайте физическо тълкуване на понятията градиент, ротация и дивергенция на вектор в пространството.

2. Как се задава един вектор чрез "фазорна" нотация?

3. Резюмирайте електростатично и магнитостатично поле от "Static_Fields.PDF" - табл. 1.1-1.4

4. Изведете уравнението на непрекъснатостта от Максуеловите уравнения чрез двете уравнения - ротационното уравнение за закона на Ампер и дивергенционното уравнение за закона на електрическата индукция (Гаус). - ...започнете извеждането с нова ротация на Амперовото ротационно уравнение и т.н....

5. Какъв е физическият смисъл на уравнението на непрекъснатостта за тока?

6. Каква е принципната разлика между статичните и динамични електромагнитни полета?


II. Лекция:
1. Изведете израза за ъгълът на диелектричните загуби от второто уравнение на Максуел - законът на Ампер (във фазорна нотация).

2. Изведете изразите за екраниращата ефективност на метален екран и скин-слой.

3. Дайте физическо тълкуване на "поляризационни ефекти" в диелектрична среда. - виж гл. 2.2 от "ЕМТ-II.PDF" и т.6.5.1 от "TRL-VI.PDF".

4. Каква е базовата разлика между магнитните и електрически силови линии?

5. Кои са граничните условия за тангенциалните съставки на вектор Е и вектор H на границата на интерфейса метална/диелектрична повърхност?

6. Какво е физическото значение на вектора на Пойнтинг (плътност на ЕМ мощност)?


III. Лекция:
1. Какво означава, ако коефицентът на отражение по напрежение от товара или генератора е -1 и +1 или 0?

2. Какво е условието за възникване на падаща и отразена вълна в една предавателна линия?

3. Дайте физическо обяснение на екраниращото действие на метална равнина спрямо векторите на магнитния и електрически интензитети, изхождайки от граничните условия на Максуеловите уравнения за интерфейса метал-диелектрик.

4. Формулирайте понятията вълнов вектор, константа на разпространение, вълнов импеданс, фазова скорост и фазов фронт на електромагнитната вълна.

5. Какво представлява ТЕМ-вълната на електромагнитното поле?

6. Какво означава понятието "характеристичен импеданс" на предавателна линия?


IV. Лекция:
1. Каква е разликата между характеристичният импеданс и константата на разпространение на предавателна линия със загуби и такава без загуби?

2. Кои са граничните стойности на коефицентите на отражение на една предавателна линия по напрежение и ток - в режим на "празен ход" и "късо съединение"? А в режим на пълно съгласуване?

3. Какъв вид приема изразът за входен импеданс на предавателна линия натоварена на своя край, ако имаме товар "късо съединение" и "празен ход"?

4. Каква е връзката между характеристичният импеданс на една предавателна линия с ТЕМ-вълна и геометричните и електрофизични параметри на средата за разпространение на сигнала?

5. Опишете физическото значение на разпределените R, L, G, C елементи на една произволна предавателна линия (телеграфни уравнения).

-- дайте физическо обяснение на телеграфните уравнения и еквивалентната електрическа схема от която се извеждат?


V. Лекция:
1. Има ли разлика между характеристичен импеданс и входен импеданс на една предавателна линия? Ако има, каква е тази разлика?

2. Ако сравните двата вида микролентови линии - несиметрична МЛЛ (микрострип) и симетрична МЛЛ (стриплайн), коя ще има по-голямо паразитно ЕМ излъчване в околното пространство и защо?

3. Кои са условията за "квазистационарност" на електронните елементи със съсредоточени параметри?

4. Каква е същността и механизмите на електрическото и магнитно куплиране (връзка)?

5. Кои са методите за пренасяне на ЕМ енергия от източника до рецептора (приемника)?

6. Кой има по-голям принос към паразитното ЕМ излъчване в околното пространство - диференциалният или синфазният (общ) ток, протичащи в двата проводника на една произволна двупроводна линия ("сигнален топъл" проводник и проводника на "обратната пътека" до затваряне на веригата с генератора)?


VI. Лекция:
1. Кои са главните причини за възникването на нееднородности и паразитно излъчване при опроводяване и трасировка на сигнални линии върху електронния носител (PCB)?

2. Кои са условията за възникване на паразитен "кръстосан разговор" в предавателни (сигнални) линии от топологията на PCB?

3. Kak се определя максимално допустимата дължина на електрически "дълги" линии при разпространението на цифрови сигнали по тях?

-- какво е значението на електрическа дължина на линия?

4. Каква е ролята на развързващите и блокиращи кондензатори в електронните схеми?

-- как се избира тяхната стойност?

-- какво става след първия паразитен резонанс в еквивалентната им схема?

5. Кои са най-популярните мерки за повишаване на шумозащитеността на отделните функционални субмодули в една електронна система?

6. Какво означава "прозвъняване" и "закръгление" във формата на цифровите импулси, разпространяващи се по различни сигнални линии?
VII. Лекция:
1. Определете импедансите Zodd, Zeven=Zdiff и Zcom на система от две "свързани" сигнални линии, ако всяка една от тях има вълново съпротивление 50 ома и коефицента на връзка К=0.5?

2. Кои са методите за минимизиране на паразитното влияние между свързани линии?

3. Каква е ролята на "обратната" пътека за затваряне на веригата на променлвият ток в един ВЧ електромагнитен контур и кои са основните изисквания?

4. Как може да се минимизира собствената индуктивност на сигнална линия от един затворен ВЧ контур без да се изменят нейните геометрични размери?5. От какво зависи паразитно "насложеното" напрежение Vgnd (неговата първа производна - градиент на напреженито)в една произволна "заземена" равнина?
Каталог: Home -> Emo -> СЕМЕСТЪР%206 -> KTEA -> lekcii -> материали%20download
СЕМЕСТЪР%206 -> Електронна техника
СЕМЕСТЪР%206 -> Практическа Схемотехника
СЕМЕСТЪР%206 -> Изследване на усилвател с динамичен товар
СЕМЕСТЪР%206 -> Изследване на усилвател с динамичен товар
СЕМЕСТЪР%206 -> Скоряване и стрес Loading Груди Славчев Йорданов №101207119
материали%20download -> Функционални блокове, декомпозиция. Основни понятия за хибридни микромодули (хмм)
материали%20download -> Проектиране на електронен носител (pcb) сигнална трасировка, захранване, замасяване
материали%20download -> K t e a лекция №11 Тема : Технология на печатната платка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница