Ii. Изложение същност и измерване на инфлациятаPdf просмотр
страница1/4
Дата14.05.2024
Размер185.66 Kb.
#121229
  1   2   3   4
бб


………………………………………………………………..I. УВОД
Инфлацията е показател за състоянието и развитието на икономиката на всяка страна в даден момент. Инфлацията е спад в покупателната способност на парите
, която се изразява в повишаване на общото ниво на цените на стоките и услугите. Макроикономиката разглежда инфлацията като сложно многофакторно явление, което се обославя от фактори, породени както от търсенето, така и от предлагането. С увеличаване на инфлацията се обезценяват парите
, преразпределя се БВП, настъпват безредици в паричното обръщение и платежните отношения. Изобщо инфлацията е явление, което влияе неблагоприятно върху икономика на всяка страната. Всички тези неблагоприятни последици налагат активна борба срещу нея. В макроикономиката се използват няколко основни механизма за ограничаване на инфлацията. При тежки икономически кризи, когато е на лице хиперинфлация
, се прибягва до нулификация на парите.
II. ИЗЛОЖЕНИЕ
1.
Същност и измерване на инфлацията
Под инфлация се разбира процеса на повишаване на общото равнище на цените. Има се предвид сравнително дълготрайно повишение на цените, при което цените на различните стоки и услуги се повишават в различна степен.
Това означава
, че процеса на инфлация е свързан с изменение на относителните цени. Инфлацията променя реалната стойност и на други променливи, свързани с парите, като лихвен процент, работни заплати
, валутен курс.
Дефлацията е намаляване на общото равнище на цените.
Дезинфлация сенарича процесът на намаляване на средногодишния темп н а инфлацията.
Според привържениците на неокласическото направление повишаването или намаляването на общото равнище на цените е само следствие на дълбоката същност на процесите инфлация и дефлация, които се формират от съотношението на парите и кредита спрямо обема на наличните стоки. При инфлация обемът на парите и кредитите се повишава спрямо обема на наличните стоки. Това, с което се сблъскват икономическите субекти, е че цените се повишават, но в действителност относителната стойност на паричната еденица пада.
Според други виждания инфлацията е процес на понижение на покупателната стойност на паричната еденица
, а дефлацията – на нейното повишение.
Инфлацията намира израз на пазара на стоките и услугите, но е тясно свързана с паричния пазар и пазарите на ресурси.
Измерването на колебанието на цените и от там установяването на инфлация или дефлация става чрез ценовите индекси: дефлаторът БВП и индекс на потребителските цени.Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница