Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите. І. Клуб на пенсионера; Организационно състояниеДата06.02.2018
Размер63.54 Kb.
#55826
ИНФОРМАЦИЯ

за дейността на Общинските клубове:

на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.
І. Клуб на пенсионера;

1. Организационно състояние.;

Клубът на пенсионера в гр. Пещера е създаден през 1977 година. Членската маса за 2010 г. наброява 552 човека. В с. Радилво клубът съществува от 19 години с членска маса от 87 човека. В с. Капитан Димитриево клубът на пенсионера датира отпреди 24 години като членската маса наброява 38 човека. Клубовете на пенсионера и в трите населени места на общината разполагат с добри бази, в които осъществяват своите мероприятия и срещи. Дейността на Клуба на пенсионера в гр. Пещера се ръководи от 5-членен Управителен съвет с председател – Райна Готева като контрола се осъществява от 3-членна Контролно-ревизионна комисия. На проведените през 2010 г. заседания на Управителните съвети са разгледани различни въпроси, касаещи структурата на организацията, подготовката и реализирането на социално – културните мероприятия през годината.2. Културно – масова, обществена и социална дейност.;

През отчетния период са проведени чествания и организирани тържества по случай деня на народните будители, цветница, осми март, коледно – новогодишните празници и др., съпроводени с литературна и музикална програма.

Една от основните социални функции на Клуба на пенсионера е свързана с осигуряване на дърва за огрев на членовете й. През отоплителен сезон 2010-2011 г. е удовлетворено желанието за снабдяване с дърва за огрев на всички лица, членуващи в клуба. За отоплителен сезон 2011-2012 г. списъците с имената на нуждаещите се членовете на сдружението са предадени от Общинска администрация – Пещера на ДГС - Пещера.

През 2010 г. пенсионерския клуб в с. К.Димитриево спечели проект по програма «Лале», с който бяха закупени 40 стола, 10 маси, апарат за измерване на кръвно налягане, бе извършен ремонт на тоалетната , а с дарение на фирма «Гудекс» бе монтирана отоплителна камина.

ІІ. Сдружение на диабетиците;

1. Организационно състояние.;

Сдружение “Диабетик” съществува на територията на Община Пещера от 22.03.1995 г. Дружеството е член на Българска асоциация “Диабет”, която пък е член на Световната асоциация “Диабет”. Сдружение “Диабетик” - Пещера легитимира дейността си с Решение №5 от 26.02.2002 г. на Софийски градски съд. Организацията се управлява от 5 членен Управителен съвет с председател Васил Мулетаров.2. Културно – масова, обществена и социална дейност.;

Социалните приоритети и дейности на дружеството се изразяват в подпомагане на всички членове с хранителни продукти, отпускане на противогрипни ваксини от Българска асоциация “Диабет”, измерване на кръвната захар – три пъти в седмицата, като при по-тежко болни (неподвижни) се ходи по домовете, купуване на тест ленти, информиране на всеки член на дружеството по въпроси за ендокринологията, и по - точно за диабета.

През изминалата година са изнесени беседи от лектори от гр. София и гр. Пловдив, които са предоставили здравни брошури, материали и литература, подпомагащи лечението на диабета. Всички беседи са преминали с голям интерес от страна на болните от диабет. Задавани са доста въпроси, на които е отговорено компетентно и изчерпателно.

Проведении са тържества по случай 14-ти ноември - Световен ден на диабета и 8-ми март – Международен ден на жената.

През зимният отоплителен сезон се полагат грижи за снабдяването на членовете на сдружението с дърва за огрев. През отоплителен сезон 2010-2011 г., са доставени дърва за огрев на всички нуждаещи се лица по предоставения списък от клуба. Удовлетворено е желанието за снабдяване с дърва за огрев на всички лица, членуващи в сдружението. За отоплителен сезон 2011-2012 г. списъците с имената на нуждаещите се членовете на сдружението са предадени от Общинска администрация – Пещера но ДГС - Пещера.

ІІІ. Общинска организация на Съюза на инвалидите в България;1. Организационно състояние.;

Общинската организация на инвалидите в гр. Пещера е създадена през 1991 г. и през настоящата година чества 20 години от създаването си. Тя е член на Европейския форум на хората с увреждания. Броят на членовете на съюза е 443 човека в трите населени места в общината – Пещера – 338 човека, с. Радилово – 80 човека, с. Капитан Димитриево – 25 човека.

Управителният съвет на клуба се състои от 9 човека, с председател – Гроздена Терзиева. На помощ на ръководството са 18 квартални отговорници.

2. Културно – масова, обществена и социална дейност.;

През отчетната година за членовете на общинската организация на Съюза на инвалидите в България са организирани екскурзии и чествания на редица Национални празници, традиционни селски събори, участия в литературни беседи и посещения на концерти, театри и изложби.

Организацията в гр. Пещера, съвместно с общинската организация на инвалидите в Брацигово е провела екскурзия до местността «Атолука», а тази в с. Радилово – до Кръстова гора и манастира «Св. Мина».

В сътрудничество с читалище «Развитие» са организирани изложби на различни теми, презентирана е дейността на клуба по ракето-моделизъм, обсъждани са множество книги и творби на местни и национални автори. В с. Капитан Димитриево е проведено обсъждане на стихосбирката на Стоянка Динева – «Хляб и още нещо».

Певческата група «Горска теменужка» към клуба е с редица участия. Изнесено бе представление пред потребителите на Дневния център за възрастни хора с увреждания, концерти по случай Великден и Деня на хората с увреждания. На проведения в гр. Перник четвърти международен фестивал, певците се завърнаха с шест грамоти за участие в отделните жанрове и един сребърен медал.

През изминалата година продължи добрата практика, свързана с провеждане на съвместни приемни между Дирекция «БТ» и Дирекция «СП», която се оказа много ефективна форма за подаване на заявления за подпомагане, за информиране за свободни работни места и по въпроси свързани със социалното осигуряване и трудовата заетост.

Макар и доста понамалели, поради икономическата криза, през отчетния период организацията е получила парични и материални средства под формата на дарения от различни спонсори и Община Пещера. Чрез посредничеството на Дирекция «СП», нуждаещите се членове на клуба са получили помощно – технически средства /инвалидни колички, комбинирани тоалетни столове, антидекубитални дюшеци, проходилки и др./. По повод Великденските празници на членовете на клуба са раздадени традиционните козунаци, а на крайно нуждаещите се и хранителни продукти.

През отчетния период Общинска администрация - Пещера бе ангажирана и с осиуряване дърва за огрев през отоплителния сезон 2010-2011 г. на членовете на клуба. Удовлетворено е желанието за снабдяване с дърва за огрев на всички лица, членуващи в общинската организация на Съюза на инвалидите в България. За отоплителен сезон 2011-2012 г. списъците с имената на нуждаещите се членовете на организацията са предадени от Общинска администрация – Пещера на ДГС - Пещера.


ІV. Проблеми на Общинските клубове и предприети действия, за решаването им от страна на Общинска Администрация – Пещера.

1. Клуб на пенсионера.;

Исканията на Клуба на пенсионера през изминалия период бяха свързани с:  1. Ремонт на покривната конструкция и боядисване на клуба в с. Капитан Димитриево.;

  2. Основен ремонт на парната инсталация на клуба в гр. Пещера.;

  3. Почистване на покривната конструкция на клуба в гр. Пещера.;

По 1 точка / ремонт на покривната конструкция и боядисване на клуба в с. К. Димитриево /;;

 • Ремонтът на покривната конструкция и боядисването беше извършено;

По точка 2 / основен ремонт на парната инсталация на клуба в гр. Пещера /;

 • Беше закупен нов вертикален климатик и се реши кардинално проблема с отоплението на клуба.

По точка 3 / почистване на покривната конструкция /.


2. Клуб на инвалида.;

Исканията на общинската организация на Съюза на инвалидите в България пред Общинска администрация – Пещера са свързани с:

1. Осигуряване на архитектурен достъп за хората с увреждания.;

2. Отпускане на половин щатна бройка за технически секретар в клуба.;

По 1 точка;


 • Създадени са условия за свободен достъп на деца и хора с увреждания в реконструираните улици и тротоарни площи, включени в строителната програма на Община Пещера за 2010 г. Осигурен е достъп за хора с увреждания в Медицински център «Здраве», предприети са действия за осигуряване на достъп и до помещенията на Дирекция «Социално подпомагане» - Пещера. С цел улесняване обслужването на хората с увреждания от отдел «Местни данъци» на Общинска администрация – Пещера, от 01.04.2011 г. всеки първи и трети петък от месеца служители на отдела обслужват членовете на организацията на място в предоставения им клуб. Търсят се варианти за осигуряване на достъп на хората с увреждания до горните етажи на сградата на Община Пещера.

По 2 точка;

 • Община Пещера кандидатства пред Дирекция “Бюро по труда” – Пещера и назначи по чл.52 от Закона за насърчаване на заетостта, технически секретар /лице с трайно увреждане/, който подпомага работата на председателя на организацията.

3. Клуб на диабетика.;

Исканиeто на сдружение «Диабетик» e свързано с:1. Осигуряване на нова клубна база за членовете.;

 • За провеждане на дейности и мероприятия на Сдружение «Диабетик» през 2011 година е предоставен за безвъзмездно ползване Монолитен павилион №3, находящ се на Общински пазар – Пещера за срок от 3 години.

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница