Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресорДата23.10.2018
Размер44.71 Kb.
ТипИнструкция

Утвърждавам,

/ ........................... /

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

С ПОДВИЖЕН ВЪЗДУШЕН КОМПРЕСОР

AIR-Tech EURO 4000

До работа със съда под работещ под налягане със сгъстен въздух се допускат само лица навършили 18 години, физически и психически здрави, с необходимата квалификация и правоспособност, запознати с инструкцията за експлоатация, обслужването и безопасната работа на фирмата производител. Същите трябва да познават устройството на компресора, предпазните и указващите прибори и максималното налягане на въздуха.Общи указания за сигурност

За да се предпазите от електрически удар и да избегнете опасности от нараняване, пожар или увреждане на здравето по друг начин, спазвайте следните указания за сигурност:

 1. Пространството около компресора трябва да бъде подредено и свободно от складирани материали или други предмети, които могат да бъдат предпоставка за възникване на пожар или злополуки, свързани с механично нараняване.

 2. Избягвайте контакт с тялото си едновременно с корпуса на компресора, от една страна и със заземени токопроводими части – например метални тръби, нагреватели, печки и др.

 3. Не използвайте компресора във влажна или мокра среда, на място където е възможно да бъде изложен на влага, водни пръски или валежи.

 4. Не използвайте компресора в зле проветрени, затворени помещения и такива с агресивна среда.

 5. Не използвайте компресора в близост до лесно запалими течности или аерозоли.

 6. Погрижете се за доброто осветление в помещението, където е инсталиран компресора.

 7. Не позволявайте хора, които нямат отношение към експлоатацията на компресора да пребивават в полето на действие и да се докосват до компресора или кабела.

 8. Неизползваният компресор да се съхранява в сухи, затворени помещения с ограничен достъп на външни лица.

 9. Не претоварвайте компресора – Вие ще работите лесно и сигурно ако поддържате зададените номинални параметри на компресора – указани върху табелката.

 10. Носете подходящо облекло – не използвайте широко облекло или накити. Съществува опасност да бъдете захванати от движещи се части. При работа на открито се препоръчват гумени ръкавици и обувки с добро сцепление. При дълга коса използвайте шапка за да я приберете.

 11. Използвайте защитни очила, а при работа предизвикваща прах и респираторна маска.

 12. На работното място до компресора шумът може да достигне стойности над 85 dB (А) – в този случай е задължително използването на средства за защита на слуха /антифони/.

 13. Не издърпвайте кабела без нужда и не дърпайте компресора за кабела, не го използвайте за да изключите щепсела от контакта.

 14. Пазете захранващия кабел от прегряване, контакт с масло и остри ръбове.

 15. На открито използвайте за удължители само стандартни, разрешени за използване кабили за удължаване.

 16. Не разширявайте пространствено сферата си на действие, погрижете се да заемате сигурна стойка и да запазите равновесието си при работа с компресора.

 17. Пазете вашия компресор чист за да работи добре и сигурно. Проверявайте редовно щепсела и кабела и при повреда ги подновявайте / да се извършва от квалифициран ел. техник/.

 18. Изключвайте компресора от електрическата мрежа когато не го използвате или при техническо обслужване.

 19. Внимавайте за нежелано включване на компресора – подсигурете се, че шалтера и/или щепсела са изключени от електрическата мрежа.

 20. Не забравяйте сервизни ключове по компресора – преди пускане в действие проверявайте дали ключовете не са по компресора.

 21. Не използвайте компресора когато не сте концентриран или сте под въздействие на медикаменти и други подобни, които забавят вашите реакции и ви пречат да се концентрирате върху работата.

За сигурната и безопасна работа на компресора:

 1. Проверявайте преди пускане на компресора дали всички части са правилно монтирани за да изпълняват функциите си.

 2. Грижливо проверявайте преди всяка употреба дали защитните елементи не са леко повредени и дали работят безупречно.

 3. Проверете дали функциите на движещите се части са в ред – дали някъде не задържат или са повредени.

 4. Повредените части да се подменят или поправят от квалифицирани специалисти или сервиз.

 5. Използвайте само тези принадлежности и допълнителни уреди, които са описани в указанията употреба или са препоръчани от производителя.

При извършване на техническо обслужване и поддръжка:

 1. Отстранявайте ежедневно кондензиралата вода чрез отваряне на вентила, намиращ се от долната страна на съда за налягане.

 2. Никога не разпломбирайте предпазния вентил. За правилното му функциониране от време на време чрез завиване на винта наляво се изпуска малко въздух. След това отново връщате винта в изходното му положение, като го затягате с ръка.

 3. Контролирайте редовно нивото на маслото – трябва да бъде между контролната червена точка и горния край на прозоречния съд.

 4. Сменяйте редовно маслото – първата смяна след 100 работни часа и следващите през 500 работни часа /препоръчително масло SAE 15 W-40 или подобно. Употребяваното масло предайте съгласно екологичните закони на страната.

 5. Почиствайте филтъра който възпрепятства навлизането на прах твърди частици на всеки 300 работни часа.

 6. Проверявайте редовно ремъка и при необходимост го натягайте – хлабината му трябва да бъде 1-2 см. при натиск с ръка.

Причини при които се наблюдават смущения, които водят до претоварване на мотора:

 1. Повишено напрежение на електрическата мрежа.

 2. Висока околна температура и липса на вентилация.

 3. Дефектен вентил или неуплътнен възвратен клапан.

 4. Ниско ниво на маслото.

Прегрелия мотор се спира и може да се включи отново след като изстине и бъде отстранена причината за претоварването му. Пазете се от контакт с горещи елементи на компресора.
Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 8SPO -> Kompresori
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с газова печка инсталиране на печката
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с вакуумен манипулатор
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор
8SPO -> Инструкция за безопасна експлоатация на газови инсталации с природен газ общи положения
8SPO -> Директива за газови уреди (90/396/еио) ръководство a1
8SPO -> Заповед чл. 247. Нубепргсиупг
8SPO -> Утвърждавам: (подпис и печат)
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с грайфер за вертикално захващане на мраморни плочи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница