Предупредителни надписиДата05.03.2018
Размер157.71 Kb.
1. Въведение
Този радио управляем продукт е разработен от експерти, които ви предлагат уникално летящо приключение! Той може да лети в затворено помещение, пъргав е и мощен, за да лети и на открито, дори и при наличието на лек вятър.
Предупредителни надписи:


ВНИМАНИЕ

неправилно боравене или неспазване на тези инструкции може да доведе
до щети или наранявания.

ВНИМАНИЕ

неправилно боравене или неспазване на тези инструкции може да доведе
до наранявание на хората около вас и самите вас.

ЗАБРАНЕНО

Не използвайте продукта на забранени за това места

Предупредителни бележки:


Прочетете цялата инструкция, за да се запознаете с функциите на този продукт преди употребата му. Ако продукта не работи правилно, това мoже да доведе до наранявания или повреда на имущество.
Това е хоби продукт. С него трябва да се работи с повишено внимание. Ако не се използва по безопасен и отговорен начин, това може да доведе до нараняване или повреда на продукта.
Този продукт не е подходящ за използване от деца без пряк надзор от възрастен. Не се опитвайте да разглобявате продукта или да го използвате със несъвместими компоненти. Тази инструкция за употреба съдържа указания за безопасна експлоатация и поддръжка Следвайте всички инструкции и предупредителни бележки в ръководството преди сглобяването, монтирането и управлението, за да избегнете повреда на уреда или тежки наранявания.
Не е подходящ за деца под 14 години!


2. Инструкции за безопасност:


ВНИМАНИЕ: летете само в безопасни райони, далеч от другите хора. Не работете с вашия самолет в околностите на тълпа от хора. Останете винаги в безопасно разстояние около вашия модел във всички посоки, за да се избегнат сблъсъци или наранявания. Този модел се навигира чрез радио сигнал, който е обект на смущения от много източници, които са извън неговата сфера на влияние. Тези смущения могат моментално да доведат до грешки в навигацията.
ЗАБРАНЯВА СЕ: Специална забележка за полети на открито изакрито!
Този продукт отговаря на изискванията за полети на открито и закрито (скоростта на вятъра не трябва да бъде повече от 4). Моля изберете място без препятствия, далеч от публика, домашни животни, електрически стълбове и други пречки.

ЗАБРАНЯВА СЕ: Избягвайте влага и вода!


RC модела е изработен с електрически компоненти с много висока точност. Това е от решаващо значение за защитата на модела и прилежащото му оборудване от влага и замърсяване . Излагането му на влага и вода може да доведе до неизправности или катастрофа.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар!
За да се избегне потенциална опасност от пожар, моля, не разменяйте полюсите на батериите, не ги отваряйте и не оставяйте без надзор батерията по време на зареждане.
ВНИМАНИЕ: забележка за Ni-MH батерии:
Батериите трябва да се поставят в правилна позиция, спазвайте поляритета. Моля, извадете батериите на устройството, когато не възнамерявате да ги използвате за по-дълъг период, за да се избегнат течове, които могат да повредят предавателя. Моля, изхвърлете изхабените батерии на предназначените за това места.
ВНИМАНИЕ: Забележка за литиево полимерни батерии (Li-Po)
В случай, че батерията започне да се издува или разтапя, незабавно преустановете използването. Ако това се случи по време на зареждане откачете батерията от зарядното устройство и не я използвайте, има опасност от пожар.
Съхранявайте батерията на стайна температура. По време на транспортиране или временно не използване на батерията температурата трябва да бъде между 40°F и 120°F ( около 4.4° C и 48.9° C).
Батерията или модела не трябва да се съхраняват в автомобила на пряка слънчева светлина. Ако ги съхранявате в гореща кола това може да доведе до повреди или запалване на батерията. Да не се използва в никакъв случай Ni-Cd или Ni-MH зарядно устройство. Ако батерията не е заредена със съвместимо устройство това може да доведе до пожар. Никога не трябва да се превишава препоръчаният волтаж.
Li-Po батериите се зареждат на 3V.
ВНИМАНИЕ: Защита от източници на топлина
RC продуктите са изработени от различни пластмаси. Пластмасата е много податлива на повреди и деформации от топлина и студ. Имайте в предвид да не съхранявате модела в близост до печка или друг вид отоплителни уреди.
ВНИМАНИЕ: Помощ от опитен пилот
Продуктът не е подходящ за лица под 14 годишна възраст. Преди първият полет се посъветвайте с по – опитни пилоти.

3. Декларация за съответствие
С настоящето Monstertronic декларира, че продуктите ‘’Star Runner” и „ Star Walker” ‘’ Sky Agent’’ , ’’ Sky Agent PRO ‘’ и ‘’ 686G ‘’ са произведени в съответствие със съответните законови директиви на ЕС.
За да се свържете с компанията можете да пишете на адрес: info@monstertronic.de
Monstertronic
Fan Xu – Yang
Monstertronic
MARIENDORFER DAMM 124
12109 Berlin
Relevant EU – directives:
(R&TTE) Radio & telecommunications Terminal Equipment
Directive 1999/S/EC
(EMC) Elektromagnetic Compatibility 2004/108/EC
(WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC


4. Оборудване
Комплекта включва:

 • Напълно сглобен квадрокоптер

 • Батерия за квадрикоптера Lipo 3,7 V 780 mAh

 • Дистанционно управление

 • Дисплей ( за гледане в реално време ) – за дистанционното

 • Зарядно за батерията на квадрокоптера

 • Камера ( HD )

 • Резервни перки

 • Карта памет

 • Четец за картата

Комплекта не включва батерии за дистанционното!
5. Описание на дистанционното6. Поставяне на батериите в дистанционното
Отворете капачето на батерията чрез натискане в посока на стрелката. Моля, използвайте 6 АА батерии като следите за поляритета при поставяне. Не смесвайте батерии от различен тип
 1. Зареждане на батерията

Използвайте кабела за зареждане на зарядното устройство за зареждане на батерията. Прикрепете устройство за зареждане на батерията. Никога не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане! Докато батерията се зарежда индикатора на зарядното свети в червено. Когато батерията е заредена светва в зелено.
8. Спецификации на батерията и зарядното устройство


Тип батерия

Спецификация

Време за използване

Време за
на батериятазареждане

Li-Po батерия

3,7 V

Време за

Около 10

Около 30 минутиполет

минути9 . Свързване на предавателя и приемника. Начални стъпки в полета.
Стъпка 1

-Поставете квадрикоптера в хоризонтална позиция и свържете батерията. Тогава светодиода започва да мига. Жироскопа запомня неутрална позиция. Нямате копче за включване на квадрикоптера, той се включва чрез включване на конектора на батерията към прилежащея конектор на квадрикоптера.

-Изчаквате 20-30 секунди, включвате дистанционното от копчето on/off и избутвате джойстика/трима за газта в максимална позиция.

- Връщате плътно джойстика/трима за газта към себе си обратно на минимална позиция.

- След това отново започвате да връщате джойстика/трима за газта леко все едно давате газ и тогава ще чуете няколко звукови кратки сигнала от квадрикоптера и перките ще започнат да се завъртат. Това означава, че предавателя и приемника са се запознали/свързали.

- За да не литне веднага квадрикоптера трябва отново да върнете леко джойстика/трима за газта назад - в минимална позиция.

- Когато се почувстване уверени, че можете да ускорите започнете бавно да контролирате джойстика/трима за газта като го приплъзвате.

Стъпка 2

Премахнете батерията след полета. Това трябва да стане ваш навик, за да се избегнат повреди. Внимание: ако батериите останат в квадрикоптера, могат да се повредят при дълбоко разреждане или да причинят пожар.

Стъпка 3

Изключете предавателя. Ако предавателят не се използва за по-дълъг период от време, моля, извадете батерията от предавателя.

Внимание: Ако АА батерии останат дълго време в предавателя, без да се използва, те могат да се разтекат и да причинят повреди на предавателя.

Симулацията на полета е много важна, за да получите усещане за управлението!Корекция на полета и съвети за начинаещи:
ВНИМАНИЕ


 • Проверете дали всички винтове са стегнати.
 • Проверете дали приемника и предавателя са напълно заредени.

ВНИМАНИЕ • Уверете се, че няма хора и препятствия в близост.

 1. Ускорявайте бавно докато квадрикоптера е на половин метър от вас във въздуха.
 1. Движете трима напред, за да лети квадрикоптера напред.
 1. Движейки трима надолу, квадрикоптера забавя движението си и се връща назад.
 1. Движейки трима надясно, квадрикоптера се движи в една положение надясно.
 1. Движейки трима наляво, квадрикоптера се движи в една положение наляво.
 1. Ускорявайте бавно докато квадрикоптера е на половин метър от вас във въздуха
 1. Обърнете бавно квадрикоптера с руля в една посока първо и след това го насочете отново в обратна посока, докато това не стане основната му стартова позиция..

Ако сте събрали достатъчно опит с издигането и приземяването , можете вече да опитате със завъртането в различните посоки.
 • Първо упражнете висенето. Това е основното действие на полета (Висене означава задържането на квадрикоптера на едно положение).
 • Моля стойте на 2 метра зад квадрикоптера.


Настройки на тримовете
Бавно вдигнете стика за газта, когато квадрикоптера се издига от земята, коригирайте ако се накланя различна посока.  1. Коригирайте движението нагоре / надолу с трима под стика за посоките.
  1. Можете да коригирате ако квадрикоптера се върти около оста си с трима под лоста за скорост.

  2. Коригирайте движението нагоре / надолу стрима под стика за посоките.

10. Отстраняване на неизправности по време на полет


проблем

причина
решение

Приемник - статус -

Няма връзка към
Проверете връзката между

светодиод - мига в

предавателя
приемника и предавателя.

продължение на повече от


4 секунди, след като


батерията е поставена.


Никаква реакция на


входния сигнал


Няма реакция след

1.Липсва ток в приемника
1. Проверете дали

поставяне на батериите в

или предавателя.
батерията е поставена

квадрикоптераправилно, включете
2.Проверете напрежението
предавателя.
на приемника и
2. Използвайте напълно
предавателя.
заредени батерии.
3. Лош контакт на клемата
3.Проверете дали
на батерията.
батериите правят добър


контакт.

Мотора не реагира,

Батерията се е разредила
Заредете батерията или я

светодиода на приемника

по време на полет
заменете с напълно

мига непрекъснатозаредена.

Ротора се върти дълго след

Неволно сте бутнали
Поставете трима в правилна

кацане

напред трима за газта
позиция

Ротора се върти, но

Батерията не е достатъчно
1.Replace the main rotor

квадрикоптера не излита

заредена
blades


2.Charge the battery or


replace it by a completely


charged battery.

Силни вибрации на

Дефектни роторни перки
Сменете перките

квадрикоптера


Виси по време на пируети

1.Дефектен опашен ротор
Сменете опашния ротор
2.Повреда на мотора
или мотора

Квадрикоптера се движи

1.Тримовете са разместени
Изключете квадрикоптера,

бавно напред и назад

2.Неутралната позиция е
поставете го хоризонтално
нестабилна след включване
и отново го включете.

Квадрикоптера пада

1.Двигателя не работи
1.Заменете мотора
2.Разхлабени ротори
2.Затегнете роторите
 1. Работа с камерата

Ако вашият модел е с камера, моля да прегледате приложената снимка, за да се запознаете с бутоните за запис и снимки.

В комплекта с камера е включена камера, карта памет и четец за картата.

С този модел можете да правите снимки и клипове и да гледате записите след като свалите картата от камерата.

Ако камерата на модела е включена по време на полет, времето на полет ще намалее.

Камерата може да бъде монтирана много лесно на квадрикоптера чрез приплъзване. Можете да летите по избор с нея или без нея.
- С едно натискане на копчето стартира записа.
- С второ натискане на копчето стартира /спира записа
- Ако пак се натисне копчето видео записа започва отново.
- С всяко натискане на копчето долу в дясно правите снимки

- Камерата работи като фотоапарат!
 1. Работа с функцията FPV ( First Person View )

- Към комплекта на квадрикоптера имате дисплей, чрез който можете да наблюдавате това, което вижда камерата на квадрикоптера в реално време.

- Дисплея се защраква в горната част на дистанционното на квадрикоптера. Той е с акумулаторна батерия ( не забравяйте да я зареждате, имате USB кабел за зареждане в комплекта ).

- След като се уверите, че дисплея е със заредена батерия, монтирайте го, а също така и приложената антена. Моля, вижте снимката.


- В комплекта имате още една антена, тя е за квадрикоптера. Използвате я при функция FPV. Слага се в долната част на квадрикоптера, близо до камерата.
- В момента, в който включите всички необходими елементи, ще видите на допълнителния дисплей, това което вижда камерата в момента ( в реално време ).

- Записи може да правите чрез бутоните на дистанционното.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница