Инструкция за употребаДата04.03.2017
Размер72.31 Kb.
#16250
KIDDY GUARDIANFIX PRO – Инструкция за употреба

Благодарим ви, че избрахте Kiddy guardian pro , за да осигурите сигурност и комфорт на вашето дете. Този модел е последния иновативен продукт от серията pro. Нашата специална ударопоемаща материя „пчелни кутийки” осигурява възможно най-голямата сигурност в случай на фронтален или страничен удар.

Преди употреба, моля прочетете внимателно инструкцията за употреба.

Kiddy guardianfix pro е тестван внимателно и е в съответствие със европейски стандарт ЕСЕ 44-04. Подходящ е за употреба във всички видове автомобили при триточкова система на закопчаване на коланите – ЕСЕ 16.

Столчето е предназначено за деца с тегло от 9 до 36 кг./ приблизително от 9 месечна до 12 годишна възраст, до около 150 см ръст на детето/, т.е. обхваща І, ІІ и ІІІ възрастова група.

І група – от 9 до 18 кг

ІІ група – от 15 до 25 кг

ІІІ група – от 22 до 36 кг

В първа група се употребява и предпазната възглавница, която се поставя пред детето.

Внимание: Повечето наранявания, причинени от необмисляне, могат да бъдат предотвратени.

За деца то 9 до 18 кг. винаги използвайте допълнителната предпазна възглавница.

За деца от 9 до 13 кг. винаги използвайте възглавничката, която е под детето.

Използвайте стола за деца от 9 до 36 кг.

Уверете се, че стола е монтиран правилно в автомобила, не променяйте позицията по време на движение.

Уверете се, че коланите са закопчани на правилното място.

Използвайте оригиналните колани на автомобила – 3-точково закопчаване.

Уверете се, че никоя част от стола не е защипана от вратата или наклонена седалка.

Във ванове и миниванове е особено важно детската седалка да се инсталира на най-лесно достъпната седалка в случай на необходимост от спасяване.

Коланите на автомобила не бива да са хлабави – в случай на инцидент хлабавите колани са много по-опасни от стегнатите.

Никога не оставяйте детето без наблюдение.

Не поставяйте тежки предмети в задната част на ръба на прозореца, това може да е опасно в случай на инцидент.

Ако возите детския стол в колата незает, винаги го заключвайте с предпазните колани на колата.

Не модифицирайте детското столче, ако срещате затруднения, моля обръщайте се за съвет към регионалния представител.

Пазете столчето от директна слънчева светлина, за да не се пренагрее повърхността.

Този стол може да се използва само при 3-точкова система на закопчаване, в съответствие със стандарт ЕСЕ 16.

По време на дълъг път, осигурявайте почивки на детето. Внимавайте детето да не напусне автомобила, ако е оставено без наблюдение в силен трафик.ако е възможно заключвайте вратата, която е най-близка за детето.

Уверявайте се винаги, че стола е монтиран в съответствие с тази инструкция.

Не използвайте този стол, ако има липсващи или загубени части от него.

Използвайте само системата от колани, която е предвидена от производителя.

Този стол може да се използва и при обратно поставени седалки в автомобила, ако те са оборудвани с 3-точкова система за закопчаване. Ако монтирането на стола е възпрепяствано от облегалката за ръце, то тя трябва да се вдигне нагоре.

Облегалката на детското столче е така конструирана, че да пасва добре на облегалката на автомобилната седалка.Монтиране на стола:

Взглавничката, която е под детето и която е част от окомплектовката на стола има за задача да коригира височината на тялото на детето, за да може останалите части на стола да играят своята предпазна роля. Тази възглавничка се използва до около 18 мес. възраст на детето – до около 13кг. От 9 до 13 месеца тя се използав сгъната, а до 18 месеца – разгъната - виж. фиг. 3 и 5. След 18 месечна възраст, тя се отстранява – фиг.6 и 7. Възглавничката има копчета за добро фиксиране към стола.Kiddy guardianfix pro - Закрепете двата жълти водача (U) към ISOFIX системата,която се намира между седалката и облегалката на превозното средство (фиг. 13).
Сега натиснете бутона за освобождаване (S) в предната долна част на столчето - Фиг. 14, за да подготвите фиксиращия към ISOFIX системата механизъм - K-Fix съединителите (E) ще се покажат автоматично в долната част на гърба на седалка - жълти на цвят. За да фиксирате

K-Fix съединителите , те трябва да щракнат и стола да се закрепи стабилно.

Освобождаване на стола от K-Fix съединителите: натиснете бутона S и издърпайте въженцето T – фиг. 26.
Kiddy guardianfix pro има система за коригиране на височината и широчината на облегалката, за да се осигури стабилна опора за главата и раменете на детето.

Правилната височина на облегалката е тази, която поставя главата на детето на средната линия между двете странични предпазни възглавници за главата. За коригиране на височината и широчината на облегалката е необходимо да хванете жълтия палец, който се намира на гърба на възглавницата за главата и да изтеглите внимателно нагоре. Едновременно се променя височината и широчината на облегалката – фиг.11. При достигане на нужните размери заключете палеца на избаранта позиция – за да се уверите, че сте заключили натиснете леко надолу.


На фиг.21 е показано как можете да изтеглите напред подпората за краката, за да осигурите удобство на детето, особено по време на сън – това става с леко издърпване напред и след това по обратния ред връщате подпората назад.

На фиг.14 и 15 можете да видите как правилно се позиционира предната прадпазна възглавница, която е уникална за детските столчета Kiddy. Тя се използва само в първа възрастова група и осигурява допълнителна сигурност и комфорт на детето по време на път.

В предната част на възглавницата има монтирани водачи, през които трябва да преминат коланите на колата , като преди това страничния колан е минал през страничния водач монтиран на лявото или дясното рамо /зависи къде ще се постави стола/– фиг.16, 17, 18 ,19 и 20. Винаги се уверявайте, че предпазния колан е заключен. Ако правилно сте превели коланите по указаната схема, то те нито ще притесняват детето, нито пък то ще има възможност да ги откопчае само по време на път.

На фиг. от24 да 25 е показано как страничния колан на колата се застопорява в страничния водач – натиска се внимателно червения палец, който освобождава водача, промушва се колана и палеца се връща в изходна позиция. Продължаваме опасването на седалката с горната част на страничния колан, долната част на страничния колан минава пред краката / или през водачите на предпазната предна възглавница/ и се закопчава в гнездото монтирано в средата на седалката но колата.

По съображения за сигурност страничния водач не може да се откопчае в най-ниската позиция на облегалката – ако детето е малко, до 18 кг. – повдигнете облегалката на някоя от по-високите позиции, преведете колана през страничния водач и тогава свалете облегалката на нужната височина. Не забравяйте да затегнете коланите.

Отстраняване на покривната тапицерия.

Внимание: не използвайте стола без оригиналната облицовка – тя е част от концепцията за сигурност.

Облицовката на облегалката за ръцете и гърба е обща част. Вдигнете облегалката в най-високата й част. Освободете тапицерията около жълтата дръжка /тази която служи за коригиране на размерите на облегалката/. Тогава освободете тапицерията в посока отзад напред. След това свалете облегалката на най-ниска позиция. Откопчайте копчетата от гърба на подпората за раменете. Сега можете да отстраните и тази част на тапицерията. Облицовката за подпората за краката е закрепена с еластична лента – освободете я внимателно. Накрая се отстранява тапицерията на самата седалка – освободете закопчаването в долната част на седалката, натиснете каишката между облегалката и горната част на стола и отстранете тапицерията. Ако предната предпазна възглавница има играчки, те също може да се отстранят за почистване – не използвайте силни препарати. След като почистите отстранените части можете да ги върнете на местата им по обратния ред.

В случай, че дадена част от тапицерията е повредена заради дълга употреба – можете да си поръчате нова от производителя. Текстилните части се перат при температура до 30 градуса – ръчно или при най-щадящи програми на пералната машина. Не използвайте машинно изсушаване.

Корпусът на стола се почиства само с влажна кърпа.

Какво се прави със стола за кола след претърпян инцидент:

В случай на инцидент със скорост по-висока от 10 км/ч е препоръчително да изпратите стола на производителя, за да се направят тестове за последващо сигурно използване на стола.

Гаранция: За Kiddy guardianfix pro производителят поема гарнция за качеството на материалите и механизмите за период от 24 месеца. Датата на гаранцията тече от датата на покупката. Гаранцията е валидна в случай на правилно използване на стола, съгласно тази инструкция, както и грижливо поддържане на същия. Гаранцията не включва: нормалното стареене, както и повреди в резултат на неправилна експлоатация.

Всички наши материи отговарят на най-високите стандарти относно устойчивостта срещу UV лъчите. Независимо от това, всички материи страдат от влиянието на UV лъчи, затова не оставяйте стола на пряка слънчева светлина, за да се запазят цветовете по-дълго време. В случай на нужда от рекламация или консултация, моля обръщайте се към съответния представител за територията.

Производител : KIDDY – Германия,

Представител за България „Беболино”ООД, София, ул. Христо Иванов Големия 9, тел. 02 955 75 00

ГАРАНЦИОННА КАРТА

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ
  1. “Беболино”ООД, вносител на продуктите Kiddy , Nest за България, гарантира на потребителя високо качество на продукта, за който се издава гаранционна карта.

  2. Срокът за гаранционно обслужване е 24 / двадесет и четири/ месеца от датата на продажбата.

  3. Гаранцията е валидна при изричното условие да се спазват точно инструкциите за употреба на продуктите и не се признава, ако тези инструкции са нарушени и ако са отстранени части от продукта, които не трябва да се отстраняват.

  4. В случай, че се установи някаква неизправност на продукта, се обърнете за съдействие към търговеца, от който сте го закупили.
Дата на рекламация

Дата на ремонт

Причина за рекламация

Подпис на техника
Място и дата на продажбата Подпис и печат на търговеца


Произв. KIDDY Германия,

Вносител: Беболино ООД, 02 955 75 00


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница