Искане за издаване на корпоративна банкова карта visa businessДата28.02.2018
Размер158.15 Kb.ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОРПОРАТИВНА БАНКОВА КАРТА VISA BUSINESS

Долуподписанитe:Фирма:Фирмено дело № Съд Том Регистър Стр.Партида №


Б

У

Л

С

Т

A

T
Сл. тел.

Факс:


Mобилен тел.
Седалище:
Град Пощенски код Община Област

Улица № ж. к. бл. вх. ап. E-поща:Представлявана от:


 Желаем да ни бъде открита левова разплащателна картова сметка, която ще се използва единствено за целите на извършване на операции с корпоративнa банковa картa(и) VISA Business.


 Желаем издаването на корпоративната банкова карта(и) VISA Business да бъде свързано със следната левова разплащателна картова сметка (тази сметка може да се използва единствено за обслужване на операциите с такава корпоративна банкова карта(и) VISA Business):
Картова сметка с IBAN (международен номер на сметка):


B

GI

N

G

B

9

1

4

5Упълномощаваме следните служители да се разпореждат със средствата по картовата сметка на дружеството единствено чрез техните корпоративни банкови карти VISA Business:

1.


Име Презиме ФамилияЛична карта № Дата на издаване Издадена отЕГН
Mобилен тел.

Сл. тел.


Дом. тел.Дата на раждане Място на раждане НационалностПаспорт № Дата на издаване Издаден отПостоянен адрес:
Град ж.к. Улица № бл. вх. ап.

Длъжност:
E-mail:

Име, което да се обозначи на картата (максимум 21 позиции на латиница, по данни от паспорта)

Определяме следните лимити за горепосоченото лице:

Дневен лимит*

Дневен лимит на ПОС Дневен лимит на АТМ

*Попълва се в случай, че желаете лимити различни от стандартните, определени в Стандартните условия за корпоративни клиенти (Тарифа).

Месечен лимит**

Месечен лимит на ПОС Месечен лимит на АТМ
** Попълва се в случай, че желаете лимити различни от стандартните месечни лимити, определени от Банката, които са както следва:

Месечен лимит на ПОС: 5000лв.

Месечен лимит на АТМ: 2000лв.

2.


Име Презиме ФамилияЛична карта № Дата на издаване Издадена отЕГН
Мобилен тел.

Сл. тел.


Дом. тел.Дата на раждане Място на раждане НационалностПаспорт № Дата на издаване Издаден отПостоянен адрес:
Град ж.к. Улица № бл. вх. ап.

Длъжност:
E-mail:

Име, което да се обозначи на картата (максимум 21 позиции на латиница, по данни от паспорта)

Определяме следните лимити за горепосоченото лице:

Дневен лимит*

Дневен лимит на ПОС Дневен лимит на АТМ

*Попълва се в случай, че желаете лимити различни от стандартните, определени в Стандартните условия за корпоративни клиенти (Тарифа).

Месечен лимит**

Месечен лимит на ПОС Месечен лимит на АТМ
** Попълва се в случай, че желаете лимити различни от стандартните месечни лимити, определени от Банката, които са както следва:

Месечен лимит на ПОС: 5000лв.

Месечен лимит на АТМ: 2000лв.

3.


Име Презиме ФамилияЛична карта № Издадена на Издадена отЕГН
Мобилен тел.

Сл. тел.


Дом. тел.Дата на раждане Място на раждане НационалностПаспорт № Дата на издаване Издаден отПостоянен адрес:
Град ж.к. Улица № бл. вх. ап.

Длъжност:
E-mail:

Име, което да се обозначи на картата (максимум 21 позиции на латиница, по данни от паспорта)

Определяме следните лимити за горепосоченото лице:

Дневен лимит*

Дневен лимит на ПОС Дневен лимит на АТМ

*Попълва се в случай, че желаете лимити различни от стандартните, определени в Стандартните условия за корпоративни клиенти (Тарифа).

Месечен лимит**

Месечен лимит на ПОС Месечен лимит на АТМ
** Попълва се в случай, че желаете лимити различни от стандартните месечни лимити, определени от Банката, които са както следва:

Месечен лимит на ПОС: 5000лв.

Месечен лимит на АТМ: 2000лв.


Съгласни сме, извлеченията ни да се съхраняват в клиентска пощенскa кутия съхранявана в Банката.

Получаване на извлечения


 Не желаем да получаваме извлечения

 Месечни  Дневни

 Интернет (моля попълнете съответното искане)


Име на дружеството, което да се обозначи на картата (максимум 24 позиции на латиница):
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО :

  • Подписвайки това Искане за издаване на корпоративна банкова карта Visa Business ние декларираме, че сме получили на хартиен или друг дълготраен носител, прочели сме, разбираме и сме съгласни с всички условия, съдържащи се в следните документи: Общи условия на ИНГ Банк Н.В. – клон София, Стандартни условия за корпоративни клиенти (Тарифа), Общи условия за платежни услуги на ИНГ и Общи условия за издаване на корпоративна банкова карта Visa Business.

  • С настоящето потвърждаваме съгласието си да Ви информираме незабавно и да Ви предоставяме необходимите документи, в случай, че информацията, посочена в това искане се промени.

  • С настоящето потвърждаваме съгласието си да бъдем държани отговорни за всички операции, извършени с банкова карта по картовата сметка на дружеството.

  • С настоящето се съгласяваме Банката да разкрива пред VISA International, както и на други трети лица, свързани с обработката на картовите операции, всякаква необходима информация относно статуса на горепосочената картова сметка на дружеството и съответните приложими лимити.

ЗА И ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО:


Дата: _________________________

Подпис:________________________

[печат] Подпис:________________________Попълва се от Банката:

Искането е получено от:________________________ Дата:________________________

___________________________________________________________________________________________________
Искането е проверено и одобрено от: _____________ Дата: ________________________

Попълва се от Банката:

Картова сметка с IBAN (международен номер на сметка):
B

GI

N

G

B

9

1

4

5


Дата на откриване на сметката: ___________________ Банков служител: _____________________

Гаранционен депозит: ________________ Одобрено от: _____________________ Дата: ___________

Попълва се от картодържателя / Банката:

1.


Получих карта №:

ПИН в запечатен плик и приемам Общите условия на ИНГ Банк Н.В.-клон София и Общите условия за издаване на Корпоративна банкова карта VISA Business.
Дата: __________________ Час: ___________________ Подпис: _____________________
Картата е предадена от: ___________________________ Картата е активирана от: _______________ Дата : _______

2.


Получих карта №:

ПИН в запечатен плик и приемам Общите условия на ИНГ Банк Н.В.- клон София и Общите условия за издаване на Корпоративна банкова карта VISA Business.
Дата: __________________ Час: ___________________ Подпис: _____________________
Картата е предадена от: ___________________________ Картата е активирана от: ______________ Дата : _______
3.

Получих карта №:

ПИН в запечатен плик и приемам Общите условия на ИНГ Банк Н.В.- клон София и Общите условия за издаване на Корпоративна банкова карта VISA Business.
Дата: __________________ Час: __________________ Подпис: _____________________
Картата е предадена от: _________________________ Картата е активирана от: ______________ Дата : _______


Page of

Каталог: media
media -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница