Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19Дата22.07.2016
Размер227.03 Kb.
#184Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

BG161PO005/10/1.11/03/19
Проект №DIR-51011119-9-21 / 01.11.2010 г. „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян”

Договор № DIR-51011119-С009/19.07.2011 г.

Бенефициент: Община СмолянЕвропейски съюз

Кохезионен фондРешения за

по-добър живот4700 Смолян, бул.„България“ № 12, тел. 0301 / 626-62, факс 0301 / 624-26, e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg

ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН

ОПИСАНИЕ

НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН”

I. Предмет на откритата процедура е избор на изпълнител на обществена поръчка за

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН” “.

Обществената поръчка се осъществява във връзка с изпълнението на проект ''ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН'' ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013. Бенефициент по този договор е община Смолян.


Проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” предвижда подобряване на екологичната инфраструктура на град Смолян в сектор „води” чрез изпълнение на следните етапи на проектиране:

1.Доизграждане на третично пречистване (отстраняване на фосфор) на въведена в експлоатация ГПСОВ (30.12.2009 год.) по ИСПА мярка 2002/BG/16/P/PE/013.
2.Доизграждане, рехабилитация и реконструкция на канализационна мрежа и съвпадаща водопреносна мрежа за кв. „Каптажа”, кв. „Смолян”, кв. „Райково” и кв. „Устово”, участъци и улици принадлежащи към агломерация „гр. Смолян”. След въвеждане в експлоатация на ГПСОВ по ИСПА мярка и след обстоен анализ съвместно с ВиК оператора – асоциирания партньор се констатира, че около 91 трасета на територията на агломерацията не са обхванати или се нуждаят от доизграждане, реконструкция и разширение на В и К мрежата. В таблицата са посочени индикативни дължини и диаметри на предвидените за реализация от нас участъци и улици попадащи в агломерацията.
Наименование на улици и участъци

Дължина на улици предвидени за кандидатстване по ОПОС 2007 - 2013 г.Канализация

Водопровод

 

кв. Каптажа

Диаметър

Дължина

Диаметър

Дължина

1

ул.”Чавдар Войвода”

400

200

 

 

2

от ул. "Алеко Константинов" до ул. "Чавдар Войвода"

400

125

110

125

3

от ул. "Алеко Константинов" до ул. "Н. Вапцаров"

315

130

90

130

4

ул.”Бърдо” до ул.”Дельо Войвода” включително и ул. "Теменуга"

315

350

90

300

5

от ул.”Делю Войвода” до ул. "Малина"

315

150

90

150

6

ул.”Студенец” включитвлно и ул. "Тинтява"

315

320

 

 

7

под ул.”Иглика”

300

200

 

 

8

ул.”Метакса Гугински”

315

405

90

100

9

ул.”Бачо Киро”

315

100

90

100

10

ул.”Васил Димитров”

300

220

90

220

11

ул.”П.Яворов”

315

300

90

200

12

ул.”Г.С.Раковски”

300/ 400

320

90

320

13

ул.”Възход”

315

290

90

290

14

от ул. "Възход" до ул.”Миньорска”

315

360

 

 

15

ул.”М.Атанасов”

300

450

125

500

16

Дере от ул. "Липа" до ОМВ - ул. "Първи Май"(през частни имоти)

400/ 500

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв.Смолян

 

 

 

 

17

ул.”Хан Пресиян”

400

200

 

 

18

от ул.”Хан Пресиян” покрай ОДП до ул. Дим. Благоев

315/ 400

220

 

 

19

Успоредна на ул.”Хан Аспарух”

400

300

 

 

20

от Кокоимпекс до ул.”Хан Аспарух”

400

1100

90

400

21

ул.”Грудьо войвода” - под и над къщите

315

250

 

 

22

ул.”Грудьо войвода”

315

100

90

100

23

ул.”Беклийца”

315

300

90

440

24

ул.”Любен Каравелов”

315

150

 

 

25

Дере на ул.”Студентска” към Икономическия техникум

315

120

 

 

26

ул.”Заводска”

315

260

90

260

27

ул.”Възраждане”

400

150

 

 

28

от х-л Соколица - ул.”К.Иречек” до ул. Васил Априлов

315

230

 

 

29

ул.”Хр.Смирненски” връзка с ул. Хан Пресян

315

150

 

 

30

ул.”Бор”

500

220

 

 

31

ул.”В.Априлов” към ул. Острица

315

150

 

 

32

ул.”Отец Паисий”

400

200

 

 

33

ул.”Здравец”

315

95

 

 

34

ул.”Училищна” до ул. Димитър Благоев

400

220

 

 

35

ул.”Симеон Фисински”

315

295

90

295

36

ул.”П.Р.Славейков”

315

658

90

350

37

ул.”Полк.Серафимов”

400

428

 

 

38

ул.”Чан” под улицата

400

600

125

200

39

канализационен клон от Светофара до ул. Отец Паисий

400

140

 

 

40

Връзка ул. Станевска с ул. Заводска

315

100

110

200

41

Връзка ул. Спартак с ул. Дим. Благоев

400

100

 

 

42

ул.”Снежанка”

315

100

75/90

1300

43

ул.”Добруджа”

315

300

75

300

44

ул.”Проф.Асен Василев”

315

450

110

450

45

ул.”Орфей”

400

384

90

200

46

ул. Първи Май

400

350

160

300

47

От Помпена станция Невястата до ул. Евридика

500

100

 

 

48

ул.”Дичо Петров” до Дълбоко дере

600

70

 

 

49

връзка ул. Дичо Петров с ул. Хан Аспарух

400

100

 

  

кв.Райково

 

 

 

 

50

махала Тиболска

315

1000

90/ 110

1100/ 200

51

ул.”Родопи” над IVN

400

200

 

 

52

ул.”Наталия”

400

200

 

 

53

ул.”Гимназиална” към м. Тиболска

315

150

110

150

54

ул.”Соколица”

400

100

 

 

55

зад блок Извори

500

220

 

 

56

ул.”Шина Андреева” връзка с колектора

315

440

90

166

57

ул.”Въстаническа”

315

150

 

 

58

ул.”Преспа” връзка с колектора

500

200

 

 

59

ул.”Ив.Карастойков”

315

251

90

251

60

ул.”Руен” – разкритата част

315

136

 

 

61

ул.”Георги Русинов”

315

300

90

300

62

ул.”Изгрев” - връзка с колектора

400

500

 

 

63

ул.”Шипка”

315

410

 

 

64

ул.”Висарион Смолянски”

315

105

90

100

65

ул.”Лиляна Димитрова”

315

100

90

100

66

ул.”Митко Палаузов”

315

113

90

113

67

Дере до "Супера"

600

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кв.Устово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

ул.”Тракия” към Тунела

315

200

 

 

69

ул.”Братан Шукеров”

400

300

160

150

70

ул.”Есаул Пархоменко

400

300

110

200

71

ул.”Гео Милев”

400

500

90

500

72

ул.”Ал.Стамболийски”

400

100

90

600

73

ул.”Калоян” до магазина Г.Влахово

400

285

90

285

74

ул.”Момчилова комуна”

315

270

90

270

75

ул.”Генерал Черевин”

315

151

 

 

76

ул.”Мико Иванов”

315

215

125

360

77

ул.”Вела Благоева”

315

263

90

300

78

ул.”Оборище”

400

203

90

203

79

ул.”Илия Белковски” връзка сколектора

315

460

90

280

80

ул.”Еделвайс” - ул. Хр. Ботев до връзка с колектора

600

115

 

 

81

ул.”Дечо Стояновски” връзка с колектора

400

146

90

146

82

ул.”Ан.Страшимиров”

315

123

90

123

83

ул.”Мургавец”

315

162

90

162

84

ул.”Красногор”

315

187

90

187

85

ул.”Хаджи Поп Георгиев”

315

101

90

101

86

ул.”Хрисан Ковачев”

400

235

 

 

87

ул.”Стою Шишков”

400

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промишлена Зона

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

под станцията на Бирена фабрика

315

250

90

250

89

от ТМТ Христо Ботев към Родопея Белев

400

250

160

250

 

 

 

 

 

 

 

Сградни отклонения

 

 

 

 

90

Канализационни сградни отклонения до ф300

300

2081

 

 

91

Водопроводни сградни отклонения от ф90 до ф225

 

 

90-225

1226


Специфични изисквания към обхвата на ППР:
Към изброените по-горе трасета на канализационната мрежа следва да се предвидят заустване на канализационните клонове и обекти необхванати в съществуващата канализационна мрежа на града.

II. Обект на обществената поръчка
При изпълнение на поръчката следва да се изработят прединвестиционно проучване, идеен проект за третично пречистване (отстраняване на фосфор) на ПСОВ и работен проект за ВиК мрежата за обект: ''ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН''

1. Прединвестиционно проучване (ПИП) на агломерацията, с вариантни анализи за разположение, за трасета на преминаване, за избор на технологични решения, за съвместимост и обхват на инвестиционните дейности и всички други необходими съпътстващи документи за етапа на предпроектните проучвания. Това обобщаващо ПИП ще ползва като източници предшестващите доклади от 2007 год. и генералния план от 2009г. Задължителният обхват на ПИП ще е съобразен с документа „Изисквания към подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС”, утвърден от Министъра на околната среда и водите, и Наредба 4 към ЗУТ. Ще бъде обследвана ВиК мрежата в кварталите на територията на агломерацията.

2. Проучвания във връзка с прединвестиционното проучване – геоложки и хидроложки проучвания и геодезическо заснемане;

3. Възлагане на работно проектиране за ВиК системите и идеен проект за третично пречистване (отстраняване на фосфор) на ГПСОВ – Смолян, съгласно параметрите и вариантния анализ на обобщеното ПИП. Предстои изработване на работен проект заедно с всички части, координиране и съгласуване на проекта с всички заинтересувани институции съгласно българското законодателство;

Идеен проект за третично пречистване (отстраняване на фосфор) на ГПСОВ – Смолян;Работен/и проект/и за „В и К” мрежа;
4. Изработване на парцеларни планове и специализирани схеми за линейна инфраструктура за учредяване на право на преминаване или обезщетение на собствениците на имотите (индикативно 28 участъка или около 6 081 м.от трасето на ВиК, преминават през частни имоти)Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

www.ope.moew.government.bgОБЩИНА СМОЛЯН


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница