К о н с п е к т по дисциплината “Приложна обработка на сигнали”Дата21.09.2016
Размер22.51 Kb.
#10432
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ

К О Н С П Е К Т

по дисциплината “Приложна обработка на сигнали”

учебна година 2010/2011, ІІ курс, специалност ТИ в КТП, редовно

и ІІІ курс, специалност ТИ в КТП, задочно обучение

1. Кодиране на източника и кодиране на канала. Цифрова обработка на сигнали (ЦОС). Състояние на проблема. Дискусия по съвременните приложения и решения.

2. Дискретизация и кодиране на аналогови сигнали. Едноканални и многоканални информационни системи за ЦОС. Дискусия относно елементите, определящи точността на преобразуването “аналог - код”. Изчисления на грешки.

3. Проблеми при реализация на преобразуване “код - аналог” в съвременните аудио и видеосистеми. Синтез на схеми при конкретни изисквания за приложение. (Достигане до решения, използвани в цифровите аудио и видео системи).

4. Сигнални процесори – дискусия по решенията и перспективите за цифрова обработка на сигнали.

5. Видове дискретни преобразувания (дискретно преобразуване на Фурие, бързо преобразуване на Фурие, дискретно преобразуване на Лаплас, Z-преобразуване, дискретно косинус преобразуване, дискретно преобразуване на Уолш - Адамар, бързо преобразуване на Адамар, дискретно преобразуване на Хартли).

6. Дискретизация на двумерни сигнали.

7. Видове двумерни дискретни преобразувания. Спектър на двумерни сигнали.

8. Квантуване на сигнали. Скаларно и векторно квантуване.

9. Видове кодирания при ЦОС (кодиране по дължина, кодиране с променлива дължина, аритметично кодиране, кодиране с предсказване, адаптивна делта модулация и др.).

10. Интерполация на сигнали.

11. Цифрова обработка на звукови сигнали. Кодиране на речеви сигнали.

12. Цифрова обработка на изображения. Видове дискретизация. Изкривявания при дискретизация на изображения. Методи за цифрова обработка на изображения (цифрови филтри, рангови филтри, бинаризация).

13. Цифрови филтри. Синтез на цифрови филтри. Двумерни цифрови филтри.

14. Неврони мрежи.

15. Разпознаване на сигнали – основни принципи.


ЛИТЕРАТУРА
Основна литература

  1. Андонов, А. В., Г. Д. Ненов. Комуникациони вериги и сигнали. – София : ВТУ “Т. Каблешков”, 2006.

  2. Наумов, В. Г. Мултимедия и дистанционно обучение : Учебник за дистанционно обучение. – Варна : Частен творч.- изд. кръг “Г. С. Бакалов”, 1999. (ТУ - Варна).

  3. Рачев, Б. Т., Сл. М. Йорданова, В. Г. Наумов. Мултимедия и компресия на данни. – 2. доп. и прераб. изд. - Варна : Частен творч.- изд. кръг “Г. С. Бакалов”, 1999. (ТУ - Варна).

  4. Lynn P. A., W. Fuerst. Introductory digital signal processing whit computer applications. – 2. ed. – Chichester etc., John Wiley & Sons, 1998.


Спомагателна литература

  1. Ангелов, А. М. Микропроцесори в радиотехническите системи. – 2. изд. – София : Техника, 1989.

  2. Ненов, Г. Д. Радиотехнически вериги и сигнали. – София : Техника, 1993.

  3. Опенхайм А. В., А. С. Уилски, Ян Т. Йънг. Сигнали и системи / Прев.от англ. ез. – София : Техника, 1993.

  4. Lee E. D., D. G. Messerschmit. Digital communication. – 2. еd. – Boston etc. : Kluwer Acad. Publishers, 1990.

  5. Multimedia communications networks : Technologies and services / Ed. M. Tatipamula, B. Khasnabish. – Boston etc. : Artech House, 1998.

  6. Даджион, Д., Р. Мерсеро. Цифровая обработка многомерных сигналов /Пер. С англ. – Москва : Мир, 1988.


Съставил:

/гл.ас. инж. Гергана Ангелова/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Закон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 г
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
2010 -> Закон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 г
2010 -> Закон за храните /извадка
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2010 -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница