Климатик за четири сезона IIДата25.04.2017
Размер260.73 Kb.
Климатик за четири сезона II

В предишния брой отворихме една нова за списанието тема: температурно-влажностният режим, при който човек се чувства най-добре и е най-работоспособен, както и единственият начин за неговото поддържане през горещите летни месеци чрез добре оразмерена и правилно функционираща климатична система.


Темата подхванахме още през февруари по две причини. Предвидливият човек овреме се подготвя било за студената зима, като се снабдява с отоплителни уреди и складира топливо, или пък за горещото лято, като климатизира помещенията, в които живее и работи. Само още едно жарко лято, като миналогодишното, и навярно климатизаторите ще се намножат подобно на телевизорите или хладилниците, например.
Втората причина да подхванем темата от рано е желанието ни да популяризираме един факт, който все още е известен на малцина. Съвременните климатизатори са не само охлаждащ уред, но и изключително ефективен отоплител. С две думи, той може да се ползва през цялата година, а не само през два-три горещи летни месеци.
Модерните климатизатори имат два режима на работа: охлаждащ и отоплителен, при който работят на принципа на термопомпата. Вместо да охлаждат помещението, те вкарват в него топлина, получена при охлаждане на въздуха извън сградата. Без каквото и да било преустройство, т.е. само с едно-две натискания на бутони върху дистанционното управление се сдобивате с отоплителен уред, който интензивно загрява въздуха в помещението.
На практика при правилно подбран по мощност климатизатор той е напълно в състояние да отоплява помещението през преходните месеци на годината. Така например през доста топла зима, като тазгодишната, само декември, януари и февруари са месеците, когато климатизаторът трябва да бъде подпомаган от допълнителен отоплителен източник.
Ако трябва да се избира между конвенционално отопление и отопление с климатизатор, сравнение изобщо не може да се прави, защото климатичната инсталация, когато работи в термопомпен режим, е три до четири пъти по-икономична. Или казано по-ясно, плащате електричество за 1 киловатчас, а получавате топлина за 4 киловатчаса (коефициент на трансформация 4). Това съотношение варира в известни граници, защото зависи и от температурата на околния въздух. При ниски температури, около нулата например, пада и ефективността от отоплението с климатизатор.
Посочваме тези факти, защото тяхното познаване е от съществено значение при взимане на правилното решение за избор на климатизатор от гледна точка на неговата мощност и изплащане на инвестицията.
Термопомпи

Стремежът за поевтиняване на отоплението за сметка на ползване на безплатни природни енергийни източници винаги е изкушавал хората. Постепенното изчерпване на класическите горива (въглища, нефт и природен газ), неминуемата тенденция към повишаване на тяхната цена в недалечна перспектива, както и очевидният факт, че добиваната по този начин топлинна енергия е свързана малко или повече с непоправимо увреждане на околната среда, отново правят актуална темата за търсене на алтернативни природни енергийни източници.


Един от начините за добиване на евтина енергия са термопомпите, чийто станал масов напоследък представител са модерните климатични инсталации (климатизатори). В предишния брой накратко пояснихме, че благодарение на обратния хладилен процес термопомпата, задвижвана от електродвигател, отнема топлина от някакъв природен топлоносител с по-ниско температурно ниво и я пренася в помещението, като я отделя при значително по-високо температурно ниво. Това противоестествено на природните закони чудо, естествено, не може да стане напълно даром и цената е разходът на електроенергия за задвижване на компресора.
Антипазарната ценова политика в областта на енергетиката, некомпетентното и безхаберно разпиляване на енергията отпреди години навярно са причината за практически пълната липса на термопомпени инсталации у нас. И сега, покрай бързо навлизащите климатизатори, за пръв път имаме възможност да ползваме този евтин начин за отопление, включително и в жилищни сгради.
Докато климатизаторите използват като източник на топлинна енергия окръжаващия ни атмосферен въздух, специализираните термопомпени инсталации работят още с кладенчова или речна вода, както и с топлина от земните недра. Съществуват и високоефективни промишлени инсталации, които ползват по-дълбоки сондажи в земните пластове със значително по-висока температура, отколкото на повърхността.
При термопомпите, използващи топлина от земните недра, в почвата на дълбочина 1-1,5 m има вкопан тръбен змиевик с обща дължина до около 100 m. В него тече замръзващ при ниска температура воден разтвор (антифриз), който се използва за топлоносител. При ограничена територия се използва сондаж с дълбочина до около 100 m. По подобен начин, чрез тръбен змиевик, се използва и топлината от подпочвените води – например от близко разположен кладенец. Тези термопомпи по принцип са пълноценни отоплителни инсталации с акумулатор за „складиране“ на получената топлинна енергия, тръбна мрежа за топлоносителя (вода), отоплителни радиатори, автоматика и т.н. Те са значително по-скъпи, но и коефициентът им на полезно действие е най-висок.
Ако например сте дребен производител на селскостопанска продукция или търговец и поддържате промишлен хладилник, отоплението ще ви излезе напълно безплатно, защото, от една страна, хладилната инсталация ще поддържа ниски температури в хладилната камера и същевременно безплатно ще отоплява обитаемите помещения.
Термопомпите, работещи с атмосферен въздух и нагряващи вода или въздух, са най-масово разпространените. Те са най-евтини и лесни за монтиране. При използване на вода като топлоносител са подходящи за нискотемпературни (35-50 оС) отоплителни инсталации, например подово лъчисто отопление. Те се комбинират с класически нагревателен котел в бивалентна отоплителна инсталация и работят при следния приблизителен режим: При температури на външния въздух над 5 оС работи само термопомпата. При температури между +5 оС и -5 оС – двата топлоизточника работят паралелно. При температури под -5 оС термопомпата се изключва и топлоснабдяването се поема изцяло от котела.
Разглежданите в статията климатизатори са най-достъпната разновидност на този вид термопомпи, като нагряват директно въздуха в помещенията, т.е. те работят като въздушно отопление.
Климатизаторите работят и при минусови температури, а според някои специализирани източници и до -15 оС. В този случай обаче коефициентът на трансформация спада до 2. При отрицателни температури на външния въздух настъпва обледеняване на изпарителя на климатизатора. За съвременните модели това не е проблем, защото те имат режим на периодично автоматично размразяване. Това обаче е свързано с допълнителен 3-5% разход на електроенергия.
Основното предназначение на всеки климатизатор все пак е да охлажда помещенията през горещите летни месеци и това е определящо при избора на модела според неговата мощност. Всеки производител предлага таблици за своите климатизатори, като основният критерий при определяне на мощността е обемът на климатизираното помещение и проникващото отвън количество топлина. Мощността в отоплителен режим се пресмята според потребното количество топлина при външна температура 0 оС.
Избор на климатизатора
Всеки климатизатор може да се раздели, най-общо казано, на две обособени системи – компресорен блок с кондензатор и конвектор (изпарител). При конструкциите с компактно изпълнение двете системи са обединени в един блок и по правило се монтират на някой прозорец или в специално направен отвор на външна стена (подпрозоречен климатизатор). Те са по-евтини, а допълнителен плюс за тях е възможността за вкарване в помещението и на чист, пресен въздух. Същевременно заемат повече място, шумът от компресора и евентуални вибрации неминуемо проникват в помещението, заема се прозоречна площ, правят се допълнителни разходи за специална рамка при прозорци от алуминиев или пластмасов профил.
Най-разпространени и определено по-съвършени са разделените (сплит) системи. При тях компресорната група е отделена в самостоятелно тяло, изнесено извън сградата – най-често монтирано на конзоли към стената. Въздухът в помещението се охлажда, като циркулира през един или повече конвектори, а системите се наричат съответно моно- или мултисплит. При втората система един компресор захранва няколко конвектора, намиращи се в различни помещения или разпределени в едно голямо помещение. Във втория случай се цели по-равномерното охлаждане (нагряване) на въздуха в помещението и избягване на прекомерно силната струя въздух, която се възприема като неприятно за човека (и простудяващо) студено течение.
За съжаление, това е и основният, но неизбежен недостатък на допълнително монтираните климатизатори пред централните скъпи климатични инсталации с техните въздуховоди и многобройни отвори за засмукване и подаване на въздуха. Те обаче са възможни за големи обществени сгради, докато в личното строителство климатизаторът засега е единственото решение.
По същата причина производителите предлагат различни възможности за избор на вида на конвектора и неговото местоположение. При избора на марката и модела на климатизатора трябва да се преценят и възможностите за насочване и управление на въздушната струя, така че въздушният поток да се разпределя възможно най-равномерно в помещението и в минимална степен да се усеща като течение. За целта конвекторите са снабдени с различни насочващи въздушната струя клапи, включително и работещи в режим на непрекъсната плавна промяна на посоката на въздушната струя. Тези съображение трябва да се имат предвид и при определянето на оптималното място за монтиране на конвектора.
Най-лесно се монтира конвектор, разположен на стената, непосредствено под тавана и възможно най-близо до компресорното тяло. Така свързващите ги тръбопроводи за хладилния агент са най-къси, най-лесно става и оттичането на кондензатната вода от изпарителя. С оглед безпрепятствената циркулация на хладилния агент също така дължината на свързващите конвектора с компресора тръби не бива да надхвърля 10 m.
При избор на моно- или мултисплит система трябва да се направи и сметка, доколко система с повече от един конвектори е икономически изгодна. Анализът на ценовите листи на някои от най-масово разпространените у нас климатизатори показва, че стойността на система с един компресор и два конвектора на практика излиза не много по-скъпо от две самостоятелни системи. Мотив за избор в случая би била и невъзможността да се монтират две компресорни тела.
За вграждане в окачени тавани се предлагат конвектори „касетъчен тип“, които на практика не заемат място в помещението.
Всеки производител предлага повече или по-малко широка гама от климатизатори с различна конструкция и различна мощност. Тя се определя според количеството топлина, което трябва да се отведе от помещението, и грубо се пресмята по таблици, дадени от производителя. В тях мощността се пресмята като функция от обема на помещението, неговото изложение и големината на остъклената площ. Така например за помещение с южно или западно изложение с обем 100 m3 и големи прозорци е необходим климатизатор с охладителна мощност между 14 000 – 18 000 BTU/h (4 102 – 5274 W) (British Thermal Unit, 1 BTU/h = 0,293 W = 0,252 kcal/h). Това съответства на климатизатор с консумация на електрически ток в режим на охлаждане около 2 kW и отоплителна мощност около 22 000 BTU/h (6446 W), т.е. коефициентът на редукция е 3,2.
Дадените данни са примерни, а при всеки конкретен случай изборът следва да се направи със съдействието на фирмата, която сте избрали за доставчик и (по правило) за монтажник на климатичната инсталация.
Въпросът за цената също не обсъждаме, защото тя зависи от много фактори и еднозначна препоръка не може да се даде.
Статията е подготвена със съдействието на г-н Валентин Добрев, управител на фирма „Клима Технолоджи“.
Какъв климатик да изберем ?

Мощността на климатика се избира на основата на изчисления а не според нашето желание, компромис с цел спестяване на пари при покупката е допустим в рамките до 10% но бъдете сигурни, че няма да имате пълна функционалност, точно когато ви е най-нужна и рано или късно разликата в цената ще я покриете като увеличена сметка за ток.

Купувайки климатик вие ще можете да се отоплявате през есенно пролетния сезон, реализирайки икономия от около 65%, но Вие не си решавате въпроса с отоплението за зимата, или не при същата енергийна ефективност.

Понеже при климатиците няма възможност за вентилация, се налага или да имате такава или периодически да проветрявате помещенията, отваряйки прозорците.

Потребителските функции на 90% от климатиците са еднакви, критерии по които те се различават са : надеждност, прецизен контрол на процесите, защити от неблагоприятни режими или условия на работа и ниски нива на шума на работа.

Евтините климатици имат ограничения относно температурата на околната среда, които все пак не играят решаваща роля в режим на охлаждане, стига да не изисквате от тях постигането на температури разлики повече от 20 градуса.

Ако се налага тръбният път между вътрешното и външното тяло да е по-дълъг от 7 метра, се препоръчва да купите марков климатик, които макар и по-скъп ще ви служи доста по-дълго време без проблеми.

Какво е BTU и EER ?

Повечето климатици са с капацитет измерен в Британски Топлинни Единици (BTU). По точно 1 BTU е количеството топлина необходимо, за да се повиши температурата на един pound (0.45 kg) вода с един градус Фаренхайт (0.56 градуса Целзии). 1 BTU е равно на 1,055 джаула.EER (energy efficiency rating - коефициент на енергийна ефективност) е равен на съотношението отдадена мощност в BTU към консумирана мощност в W(ват) Например, ако климатик 10000BTU консумира 1200W, неговия EER е 8.3 (10000BTU/1200W). Очевидно стремежа на производителите е колкото се може по-висок EER, но обикновено това води и до висока цена. Имайте в предвид, че за охлаждане може да ползвате единствено климатична система, а за затопляне и печки с реотани, калорифери и други уреди. Само че климатична система, която затопля с мощност 3000W, консумира 1000W, т.е. харчи 3 пъти по-малко електричество от конвенционалния нагревател (приблизително).

Ако ще се топлите "на ток", по-добре да е с климатик и не забравяйте, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ и пак ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.Видове климатици

Прозоречни климатици


До преди няколко години това беше най-разпространения тип климатик. Простите модели могат само да охлаждат, по-скъпите имат режим на охлаждане и режим на топло и дистанционно управление. Основния недостатък на тези машини е повишения им шум при работа и необходимостта от просвет в прозореца колкото е размера на корпуса . Преимущества : ниска цена и простота на монтажа, неизискваща специални инструменти.

Мобилен тип


Това е единствения тип, които се установява като обикновен електродомакински уред. Съществен недостатък на този тип е, че трябва да се монтира въздуховод за горещия въздух навън, най-често през отворен прозорец или през специално направен за целта отвор в стената. Не на последно място стои високата му цена, съпоставима с тази на сплит системите.

Сплит
Има две тела - вътрешно и външно, съединени с кабели и медни тръби, по които тече работния газ. Тази конструкция позволява шумната част, компресора да бъде изнесена извън помещението. Вътрешното тяло може да се монтира на произволно място в офиса или в апартамента. Всички сплитове са с дистанционно управление и дисплей, може да се задава температура на помещението с точност до 1-2 градуса. Имат таймер и различни автоматични режими на работа, регулиране въздушния поток, няколко скорости на вентилатора, прахоулавящи филтри и др. Недостатък е изискването на квалифициран монтажен екип, който реализира монтажа и въведе в експлоатация новия климатик и който да прави периодична профилактика.

Мултисплит системи
Явяват се като разновидност на простия сплит. На едно външно тяло се включват две или повече вътрешни тела. При това вътрешните тела могат да бъдат както различни мощности така и различни типове. Но е спорно преимуществото на този тип системи, защото те изискват доста по скъп монтаж, тръбните пътища са по-дълги и поняккога във вътрешността на помещенията, освен това три отказ на външно тяло, спира цялата система, всички вътрешни тела. Богатия набор от различни типове вътрешни тела е преимущество на сплит и мултисплит системите: стенни, канални, касетни, подтаванни и колонни:

Стенният кондиционер е най-разпространен и най-достъпен като цена.Има мощност от 2 до 7 кВт и е подходящ за помещения до 70-80 кв.м. вътрешното тяло се разполага под тавана на стената над прозореца а външното тяло – под перваза на прозореца. Такова разположение е оптимално и рядко пъти тръбния път надхвърля 4 м.

Каналния кондиционер обикновено се монтира там където има окачени тавани и разпределението на хладния въздух става по термоизолирани въздуховоди, скрити изцяло над тавана. Благодарение на това може да охлажда няколко помещения. Мощността е 12-252 кВ и спокойно може да охлажда 5-6 стаена апартамент. Голямо преимущество е възможността за вентилация на помещенията.

Касетен тип. И при него е необходим окачен таван. Разпределението на въздуха става във вътрешното тяло което е със стандартен размер на панела 60 на 60 см и обикновено има колектори в четирите посоки, което осигурява по-равномерно и по-бързо охлаждане на целия обем на големи помещения с помощта на няколко малки по мощност климатика, а не с един голям канален.

Подтаванен тип. Ако помещението няма окачен таван и не е възможно да се монтират въздуховоди се предлагат подтавнен климатик. Вътрешното му тяло е с малка височина ( 15 – 25 см) и се монтира непосредствено на тавана, потокът на въздуха се контролира в четирите посоки и се използва за охлаждане на помещения със сложна форма без окачен таван.

Колонен климатик Това са кондиционери с голяма мощност за места където трябва голямо студопроизводство и няма изискан интериор. По размер прилича на един хладилник и създават доста силен напор на въздуха. Не се препоръчва да има хора в непосредствена близост.Основни потребителски функции на климатика

Всички сплит системи имат дистанционно управление, течнокристален дисплей и десетина стандартни функции като по този показател евтините модели почти не се отличават от скъпите. Причината е че за реализирането на тези функции не се налага конструктивното влагане на нови системи и агрегати в корпуса на климатика , а само препрограмиране на системния контролер и добавяне на бутони на дистанционното управление. Което значи, че не можете да направите разлика на базата на екстрите и да определите един климатик като добър, надежден, производителен или скъп.  • Охлаждане и нагряване – основни функции .

  • Венитилация – режм при които работи само вентилаторът на вътрешното тяло , без да е включен компресора. Използва се за проста циркулация на въздуха. Например през зимата, когато загрят от радиаторите въздуха се издига, а ниско до пода е студено и е необходимо да се изравни температурата.

  • Автоматичен режим климатика работи за да поддържа предварително зададена температура.

  • Изсушаване – по принцип сушенето на въздуха е съпътстващо охлаждането , влагата от топлия въздух попадайки вурху студения радиатор на вътрешното тяло кондензира и се отвежда през дренажната тръба.

  • Почистване на въздуха – пред топлообменника във вътрешното тяло се монтират един или няколко филтъра първия от които е за грубо почистване от прах неговата роля е по-скоро да предпазва вътрешните части на климатика. Освен него се монтират електростатични,финни, обезмирисяващи , йонизиращи и различни други филтри. Важно е, че нормалната експлоатация е между 6 месеца и 2 години, след което те трябва да се сменят.

  • Скорост на вентилатора – различните климатици имат различни скорости на вентилатора на вътрешното тяло, от 3 до 5 . В автоматичен режим климатика подбира скорост на вентилатора в зависим от температурата, която е зададена да поддържа.
    Посока на въздушния поток – климатика има възможност да насочва въздушната струя във вертикална и в хоризонтална посока спомощта на управляеми жалюзи с няколко фиксирани положения. Хладния въздух трябва да се насочва хоризонтално напред за да не духа директно към хората , а топлия въздух надолу, тъй като той после се издига.

  • Таймер за включване и изключване – с помощта на часовника за реално време, може да се раздаде режим на автоматично поскане и спиране на климатика.

  • Нощен режим – при включване на този режим климатика работи с най-ниски обороти на вентилатора и плавно намалява или увеличава температурата в помещението с 2-3 градуса за няколко часа (счита се че това е полезно за съня)

Влияние на температурата на работата на климатика.

Правилно подбрания по мощност за дадено помещение климатик е в състояние да поддържа комфорт в диапазона 18 – 28 градуса. Но температурата на околната среда оказва огромно влияние. За режим на охлаждане долната граница за нормална работа е между –5 и 18 градуса за различните модели, а горната граница е до 43 градуса. В режим на топло долната граница е от –5 до 5 градуса а горната температурна граница е 21 гардуса. Разликите за различните модели в долната температурна граница е в това че се монтират различни датчици и по-сложни схеми за управление режима на работа на компресора. Работния диапазон се указва от производителите в техническата спецификация. Не се препоръчва работата на климатика при по-ниски температури от пределно допустимите защото радиатора на вътрешното тяло може да се заскрежи и да започне да капе вода. Освен това свойствата на фреона и на маслата смазващи компресора се изменят, което чувствително намалява живота му. Съществуват и климатици предназначени за работа при зимни условия до –15 градуса. При тях са монтирани допълнителни устройства за подгряване на дренажната система и картера на компресора, но е нужно да се подчертае, че при ниски температури, под –15 градуса рязко пада коефицента на полезно действие (кпд) и е по добре да се използват нагревателни уреди от колкото климатика. Използването на топло е най-ефективно през пролетно-есенния сезон, когато централното отопление още не е пуснато.Ниво на шум на климатиците

Ако климатика ви е в спалнята или под прозореца на нервни съседи то ще се замислите непременно за това, колко шумен е той. За повечето битови кондиционери нивото на шума от вътрешното тяло е в диапазона 26-36 dB, а на външното тяло е от 38 до 56 dB, което не по-високо ниво на шума съответно в едно офисно помещение или фоновия шум на улицата. Когато имате изисквания за ниско ниви на шума, трябва да имате предвид, че климатиците имат няколко режима на работа, не можете да контролирате шума от протичащия през вентилатора въздух. Ако все пак желаете да сте наясно, още преди покупката си, посетете фирми и поискайте да Ви направят демонстрация на различни модели. Нещо важно: все пак много лесно се свиква с монотонния шум от вентилатора , напомнящ тих ветрец. За външното тяло: когато пуснете климатика Вие винаги затваряте прозореца и няма да чувате климатика от вън. Но не така седи въпроса с вашите съседи, които нямат климатик и са си отворили прозорците особено нощем.Разстояние между вътрешното и външното тяло.
Разстоянието между телата на климатика има значение, както за стойността на монтажа, така и за надеждността и продължителността на живот на сплит-системата. Това разстояние за битовите системи е обикновено между 3- 5 метра. По принцип може да достигне и до 15 метра, но трябва да се има предвид, че по този начин пада мощността на компресора и се увеличава натоварването му. За това при по-дълги трасета се избират други типове полупромишлени и промишлени системи.

Системи за защита на климатика

Ако потребителските функции на всички климатици са долу горе еднакви то съществени разлики има при защитата от неблагоприятни експлоатациони обстоятелства. Като цяло системите за следене и контрол състоянието на климатика го оскъпяват с 30-40% .Рестарт – това е функция която позволява на климатика да проработи след спиране на захранването в същия режим, какъвто е настроен предварително. Реализира се в контролера за управление и за това е налице почти във всички модели.

Контрол състоянието на филтрите. Ако не се почистват редовно само за няколко месеца, филтрите на вътрешното тяло се наслояват с прах и намаляват капацитета на климатика наполовина, в резултат на което се нарушава нормалната работа на хладилната система и има огромна вероятност да се повреди. Някои модели имат индикатори, подсказващи на потребителя нуждата от своевременно почистване на филтрите.

Контрол на количеството фреон. По време нормалната експлоатация на климатика има нормално изтичане на фреон. Фреона не е опасен за човека, защото е инертен газ, но критичното намаляване в системата води до прегряване и повреда на компресора. В по-старите модели за защита са използвани релета за ниско налягане, които изключват компресора при недостиг на фреон. Новите модели са с електронни системи за защита - има поставени температурни датчици и токови датчици на различни места и микропроцесора пресмята дали режима на работа на компресора е в нормални граници и има достатъчно фреон.

Автоматично размразяване. При ниски температури в режим на топло, по радиатора на външното тяло може да се наслои лед, които влошава топлообмена, а понякога се случва дори да се счупи перка на вентилатора в парче замръзнал лед. Поради това система за контрол следи за заледяване и обръща режима на работа на студено без включена перка на вентилатора на вътрешното тяло за около 5-10 минути .

Защита от ниски температури Не се препоръчва включването на климатика при температури на околната среда под –10 градуса. За това повечето модели имат температурна защита от ниски температури. Някои инвертори имат допълнителен нагревател за включване на студен компресор.

1.Климатикът - какво представлява?

Това чудо на техниката ни предоставя температурен комфорт. Как работи? Нека за пример вземем хладилника, защото принципът на действие е един и същ. Целта е да се пренесе топлинна енергия. При хладилника топлина се отнема от вътрешността и се отдава в стаята. За това радиатора, който е отзад на хладилника е топъл. При климатика в режим на охлаждане процеса е подобен, но вместо топлината да остава в помещението се отделя на вън. Климатикът използва спезиалнен газ с ниска темпвература на изпарение, за да охлажда. Компресорът сгъстява охладен газ, което води до нагряването му. Както знаем, газовете при сгъстяване се загряват, а при разширяване изстиват. Горещияят газ преминава през радиатор, за да отдаде топлинната енергия и в процеса на изстиване газът кондензира в течност. Течността преминава през разширителна клапа и се изпарява, а в процеса на изпаряване изстива още повече. Получава се много студен газ. Този вече студен газ преминава през радиатор и поглъща топлина т.е. охлажда въздуха в помещението. В този газ, който циркулира има и малко масло което смазва компресора. За да затопля климатика, най-просто казано, цикълът се обръща. По време на охлаждане, влагата във въздуха се кондензира и се образува вода. Тази вода се отвежда от климатика през тръба или се събира в нещо като казанче. Затова климатика на съседа над Вас капе.


обратно

2.Какви видове климатици има?

Прозоречни климатици


До преди няколко години това беше най-разпространения тип климатик. Простите модели могат само да охлаждат, по-скъпите имат режим на охлаждане и режим на топло и дистанционно управление. Основния недостатък на тези машини е повишения им шум при работа и необходимостта от просвет в прозореца колкото е размера на корпуса . Преимущества : ниска цена и простота на монтажа, неизискваща специални инструменти.

Мобилен тип


Това е единствения тип, които се установява като обикновен електродомакински уред. Съществен недостатък на този тип е, че трябва да се монтира въздуховод за горещия въздух навън, най-често през отворен прозорец или през специално направен за целта отвор в стената. Не на последно място стои високата му цена, съпоставима с тази на сплит системите.

Сплит
Има две тела - вътрешно и външно, съединени с кабели и медни тръби, по които тече работния газ. Тази конструкция позволява шумната част, компресора да бъде изнесена извън помещението. Вътрешното тяло може да се монтира на произволно място в офиса или в апартамента. Всички сплитове са с дистанционно управление и дисплей, може да се задава температура на помещението с точност до 1-2 градуса. Имат таймер и различни автоматични режими на работа, регулиране въздушния поток, няколко скорости на вентилатора, прахоулавящи филтри и др. Недостатък е изискването на квалифициран монтажен екип, който реализира монтажа и въведе в експлоатация новия климатик и който да прави периодична профилактика.

Мултисплит системи
Явяват се като разновидност на простия сплит. На едно външно тяло се включват две или повече вътрешни тела. При това вътрешните тела могат да бъдат както различни мощности така и различни типове. Но е спорно преимуществото на този тип системи, защото те изискват доста по скъп монтаж, тръбните пътища са по-дълги и поняккога във вътрешността на помещенията, освен това три отказ на външно тяло, спира цялата система, всички вътрешни тела. Богатия набор от различни типове вътрешни тела е преимущество на сплит и мултисплит системите: стенни, канални, касетни, подтаванни и колонни:

    Стенният кондиционер е най-разпространен и най-достъпен като цена.Има мощност от 2 до 7 кВт и е подходящ за помещения до 70-80 кв.м. вътрешното тяло се разполага под тавана на стената над прозореца а външното тяло – под перваза на прозореца. Такова разположение е оптимално и рядко пъти тръбния път надхвърля 4 м.


    Каналния кондиционер обикновено се монтира там където има окачени тавани и разпределението на хладния въздух става по термоизолирани въздуховоди, скрити изцяло над тавана. Благодарение на това може да охлажда няколко помещения. Мощността е 12-252 кВ и спокойно може да охлажда 5-6 стаена апартамент. Голямо преимущество е възможността за вентилация на помещенията.
    Касетен тип. И при него е необходим окачен таван. Разпределението на въздуха става във вътрешното тяло което е със стандартен размер на панела 60 на 60 см и обикновено има колектори в четирите посоки, което осигурява по-равномерно и по-бързо охлаждане на целия обем на големи помещения с помощта на няколко малки по мощност климатика, а не с един голям канален.
    Подтаванен тип. Ако помещението няма окачен таван и не е възможно да се монтират въздуховоди се предлагат подтавнен климатик. Вътрешното му тяло е с малка височина ( 15 – 25 см) и се монтира непосредствено на тавана, потокът на въздуха се контролира в четирите посоки и се използва за охлаждане на помещения със сложна форма без окачен таван.
    Колонен климатик Това са кондиционери с голяма мощност за места където трябва голямо студопроизводство и няма изискан интериор. По размер прилича на един хладилник и създават доста силен напор на въздуха. Не се препоръчва да има хора в непосредствена близост.


обратно

3.Какъв климатик да изберем ?

Мощността на климатика се избира на основата на изчисления а не според нашето желание, компромис с цел спестяване на пари при покупката е допустим в рамките до 10% но бъдете сигурни, че няма да имате пълна функционалност, точно когато ви е най-нужна и рано или късно разликата в цената ще я покриете като увеличена сметка за ток. Купувайки климатик вие ще можете да се отоплявате през есенно пролетния сезон, реализирайки икономия от около 65%, но Вие не си решавате въпроса с отоплението за зимата, или не при същата енергийна ефективност. Понеже при климатиците няма възможност за вентилация, се налага или да имате такава или периодически да проветрявате помещенията, отваряйки прозорците. Потребителските функции на 90% от климатиците са еднакви, критерии по които те се различават са : надеждност, прецизен контрол на процесите, защити от неблагоприятни режими или условия на работа и ниски нива на шума на работа. Евтините климатици имат ограничения относно температурата на околната среда, които все пак не играят решаваща роля в режим на охлаждане, стига да не изисквате от тях постигането на температури разлики повече от 20 градуса. Ако се налага тръбният път между вътрешното и външното тяло да е по-дълъг от 7 метра, се препоръчва да купите марков климатик, които макар и по-скъп ще ви служи доста по-дълго време без проблеми.


обратно

4.Какво е максималното разстояние между вътрешното и външното тяло?

Разстоянието между телата на климатика има значение, както за стойността на монтажа, така и за надеждността и продължителността на живот на сплит-системата. Това разстояние за битовите системи е обикновено между 3- 5 метра. По принцип може да достигне и до 15 метра, но трябва да се има предвид, че по този начин пада мощността на компресора и се увеличава натоварването му. За това при по-дълги трасета се избират други типове полупромишлени и промишлени системи.


обратно

5.Оказва ли влияние температурата на работата на климатика?

Правилно подбрания по мощност за дадено помещение климатик е в състояние да поддържа комфорт в диапазона 18 – 28 градуса. Но температурата на околната среда оказва огромно влияние. За режим на охлаждане долната граница за нормална работа е между –5 и 18 градуса за различните модели, а горната граница е до 43 градуса. В режим на топло долната граница е от –5 до 5 градуса а горната температурна граница е 21 гардуса. Разликите за различните модели в долната температурна граница е в това че се монтират различни датчици и по-сложни схеми за управление режима на работа на компресора. Работния диапазон се указва от производителите в техническата спецификация. Не се препоръчва работата на климатика при по-ниски температури от пределно допустимите защото радиатора на вътрешното тяло може да се заскрежи и да започне да капе вода. Освен това свойствата на фреона и на маслата смазващи компресора се изменят, което чувствително намалява живота му. Съществуват и климатици предназначени за работа при зимни условия до –15 градуса. При тях са монтирани допълнителни устройства за подгряване на дренажната система и картера на компресора, но е нужно да се подчертае, че при ниски температури, под –15 градуса рязко пада коефицента на полезно действие (кпд) и е по добре да се използват нагревателни уреди от колкото климатика. Използването на топло е най-ефективно през пролетно-есенния сезон, когато централното отопление още не е пуснато.


обратно

6.Какви е нивото на шум на климатиците?

Ако климатика ви е в спалнята или под прозореца на нервни съседи то ще се замислите непременно за това, колко шумен е той. За повечето битови кондиционери нивото на шума от вътрешното тяло е в диапазона 26-36 dB, а на външното тяло е от 38 до 56 dB, което не по-високо ниво на шума съответно в едно офисно помещение или фоновия шум на улицата. Когато имате изисквания за ниско ниви на шума, трябва да имате предвид, че климатиците имат няколко режима на работа, не можете да контролирате шума от протичащия през вентилатора въздух. Ако все пак желаете да сте наясно, още преди покупката си, посетете фирми и поискайте да Ви направят демонстрация на различни модели. Нещо важно: все пак много лесно се свиква с монотонния шум от вентилатора , напомнящ тих ветрец. За външното тяло: когато пуснете климатика Вие винаги затваряте прозореца и няма да чувате климатика от вън. Но не така седи въпроса с вашите съседи, които нямат климатик и са си отворили прозорците особено нощем.


обратно

7.Каква е зоната на топлинен комфорт?

Като всяко топлокръвно живо същество човекът има сравнително постоянна телесна температура (около 37 оС), която организмът успява да поддържа в известни граници при промяна на външните условия. Същевременно човешкото тяло непрекъснато отделя топлина и влага в околното пространство. При по-високи температури то се самоохлажда чрез обилно изпотяване, при което от него се отнема „топлина на изпарение“. При по-ниски температури организмът се стреми да произведе повече енергия чрез активиране на обменните процеси в него, но тези възможности също са доста ограничени. Количеството на отделената от тялото топлина зависи и от неговото състояние. То е най-малко по време на сън и достига своя максимум при усилена физическа дейност.


Освен това усещането за топло и студено е сравнително индивидуално, зависи от здравословното състояние в момента, закаляването на организма, включително и от пола. Известно е например, че жените са по-чувствителни към ниските температури и предпочитат по-затоплени стаи.
Благоразположението на хората зависи и от редица външни фактори, сред които с най-голямо влияние са температурата на околните предмети и най-вече повърхностната температура на вътрешните стени, прозорци, на пода и тавана. От значение са също така относителната влажност на въздуха и наличието на въздушно течение. Последните два фактора са съществени при избора на автономни климатични инсталации и разположението на вътрешното тяло в помещението, защото в най-често използваните варианти влажността практически не се регулира, а и усещането за течение в близост до тялото не винаги се възприема като приятно.
В обобщение на всичко казано дотук е въведено понятието „зона на топлинен комфорт“, която обхваща границите на температурата и относителната влажност на въздуха, при които човек се чувства оптимално – фактори, които се отразяват и върху работоспособността и настроението на човека въобще.
Зоната на „топлинен комфорт“ лежи в границите 18-23оС, а относителната влажност е в границите 40-65%. Средно облечен човек, занимаващ се с лека физическа дейност, се чувства оптимално при температура около 19оС,а над 25оС и относителна влажност, по-висока от 65%, физиологичните дейности, включително и кръвообращението, вече се затрудняват. Вече стана дума, че усещането за топлинен комфорт силно зависи от повърхностната температура на околните стени. Причината за това е усиленото топлинно излъчване от топлото човешко тяло към стените. Колкото температурната разлика помежду им е по-голяма, толкова топлообменът ще бъде по-силен. В резултат на това човек получава неприятно усещане за хлад – като че ли стените „изпиват“ топлината му.
То може да се компенсира чрез повишаване на температурата на въздуха в помещението и произтичащите от това допълнителни енергийни, т.е. парични, разходи.
Темата за повърхностната температура на стените, подовете и тавана не е тема на тази статия и затова ще споменем само, че нейната величина зависи от топлинната изолация на строителната конструкция. При слаба или липсваща топлоизолация на външните стени, повърхностната им температура (откъм помещенията) през зимата спада под 15оС, което изисква повишаване на температурата на въздуха с 2-3оС. Само маркираме и другия крайно неблагоприятен ефект, породен от ниската повърхностна температура на стените – тяхното оросяване, т.е. кондензацията на съдържащите се във въздуха водни пари. Резултатът е влажни стени, потъмнели от мухъл и плесени.
Този ефект е познат на обитателите на крайните жилища в панелните блокообиталища. Мнозина мислят, че причината е в проникване на влага през недобре уплътнените фуги между панелите, а истинският виновник им убягва – наличието на открита бетонна и недобре топлоизолирана външна стена – калкан.
При добре изолирана стена разликата между повърхностната й температура и температурата на въздуха в помещението не бива да надхвърля 2-3оС. Направените за топлоизолация инвестиции сравнително бързо ще се изплатят, защото ще се компенсират от понижената температура на въздуха в помещенията. Според някои източници снижение с 1оС на тази температура води до икономия на енергия с около 6%. Оттук се получават и икономиите, изплащащи направените разходи за подмяна на старата дограма с модерни и качествени прозорци, с двойни или тройни (по-рядко) стъклопакети.
Влияние върху усещането за благоразположение, т.е. за топлинен комфорт, оказва и интензивността на циркулиращия в помещението въздух. Приема се, че „течение“ възниква при скорост на въздуха 0,1 m/s. Според други автори осезаемата скорост на въздуха е 0,25 m/s при температури 20-22оС. Това е също фактор, който трябва да се има предвид при избора на мястото за монтиране на вътрешното тяло на климатика, както и мотив в полза на предимството на системите за централно климатизиране, най-вече при по-големи, обществени сгради.


обратно

8.Какво е BTU и EER ?

Повечето климатици са с капацитет измерен в Британски Топлинни Единици (BTU). По точно 1 BTU е количеството топлина необходимо, за да се повиши температурата на един pound (0.45 kg) вода с един градус Фаренхайт (0.56 градуса Целзии). 1 BTU е равно на 1,055 джаула. EER (energy efficiency rating - коефициент на енергийна ефективност) е равен на съотношението отдадена мощност в BTU към консумирана мощност в W(ват) Например, ако климатик 10000BTU консумира 1200W, неговия EER е 8.3 (10000BTU/1200W). Очевидно стремежа на производителите е колкото се може по-висок EER, но обикновено това води и до висока цена. Имайте в предвид, че за охлаждане може да ползвате единствено климатична система, а за затопляне и печки с реотани, калорифери и други уреди. Само че климатична система, която затопля с мощност 3000W, консумира 1000W, т.е. харчи 3 пъти по-малко електричество от конвенционалния нагревател (приблизително).КЛИМАТИК TOYO TA-09CHS/F3
КЛИМАТИК TOYO TA-09CHS/F3
Цена: 319.00 лв. (с ДДС)

Technopolis »»

Top of Form

Bottom of Form
Описание

Сплит система, капацитет 9000/9000; охл./отопл. BTU/h, мощност 2.6/2.6; охл./отопл. kW/h, консумация: 1000/960; охл./отопл. W/h, дебит: 380 m3/h. 36 месеца гаранция

Електрическа консумация

1000/960; охл./отопл. W/h W

Капацитет

9000/9000 BTU/h BTU/h

Мощност (охлаждане/отопление)

2.6/2.6 W

Сплит системаГаранция

36 м.Мнения за продукта

Anonymous, 24.07.05 00:43

slabi4ko klimati4e -za edna malka kuhni4ka ne pove4e
Anonymous, 30.05.05 22:37

Imam sastia i e montiran v spalnjata. Tazi zima temperaturite padnaha pod -15 gradusa......prodalgi da raboti bez da mu puka. Pri tova mi podarga6e 22-24 gradusa bez problem.
Obmisljam da si sloga sastia v hola e moge i da e 12000 BTU
Jason, 15.04.05 18:02

S klimatici se zanimavam i shte otgovorq na "plama4eto".
Evtin e zashtoto:
1. 100% ne e INVERTOR, a ottuk po-golqm razhod na tok.
2. Ne raboti pri niski temperaturi. Razbirai - +6,+7oC.
3. Nai-weroqtno e shumen - ne stava za spalnq.
4. Trudno poddyrja zadadena temperatura
..... i t. n.
Vse pak e 299lv s DDS!!!!!
kucheta, 15.04.05 17:01

ami evtino e zashtoto raboti samo do kato si tragnat tezi koito ti go monitrat
Anonymous, 15.04.05 16:36

spored men imam dosta goliam razhod na energia t.e kupuvash go evtino no posle ti izliza skapo
plama4eto, 15.04.05 10:49

Nqkoi ima li predstava tova neshto zashto e tolkova evtino! i dali raboti dobre !Каталог: work
work -> От неправителствения сектор на комисията за интеграция на ромите към нсседв 11 януари 2008 г
work -> Olidays around the world
work -> 1Цели на упражнението
work -> Конспект държавен квалификационен изпит
work -> Програмиране за платформата. Net работа с xml стоян Йорданов Какво е xml?
work -> 1. Посочете методите на програмиране на rom паметта
work -> Програма 1 част 1Цели на упражнението Подробно запознаване с процесите на регистриране на клас и създаване на прозорец


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница