Кмета на община с а д о в оДата11.03.2018
Размер15.3 Kb.
ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА С А Д О В О


И С К А Н Е

за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

От 1. ..................................................................................................................................................

/име собствено, бащино и фамилно - за физически лица; име на фирма/

ЕГН /БУЛСТАТ/.................................................................. тел. ....................................................

aдрес..................................................................................…............................................................

/град, село, ул., вх., №/

2. ........................................................................................................................................................

/име собствено, бащино и фамилно - за физически лица; име на фирма/

ЕГН /БУЛСТАТ/.................................................................. тел. ....................................................

aдрес ..................................................................................…...........................................................

/град, село, ул., вх., №/

3. ........................................................................................................................................................

/име собствено, бащино и фамилно - за физически лица; име на фирма/

ЕГН /БУЛСТАТ/.................................................................. тел. ....................................................

aдрес ..................................................................................…........................................................... /град, село, ул., вх., №/
Моля/молим/ да ми/ни/ бъде издадено удостоверение за търпимост на ...............................................................................................................................................................................................................................…………………………………….................................

/жилищна сграда, гараж, стопанска постройка, второстепенна постройка и др./

находящ се на ул. ............................................................................................................................

УПИ /ПИ/ № .................. от кв. ...............по плана на гр. /с./.......................................................


Документът ми е необходим за ….................................................................................................

/прехвърляне на имота, издаване на виза и др./


ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.Документ за собственост;

2.Нотариално заверена декларация за годината на строителство на сградата /ако същата не е отразена на плана и планът е одобрен преди 1987 г. /;

3.Нотариално заверена декларация за съгласие от съседите, когато сградата не е на изискващото се отстояние от имотната граница /регулационната линия/;

4.Квитанция за платена такса за административна техническа услуга;

5.Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Дата: С уважение: 1.......................................

/ подпис/

2.......................................

/ подпис/3.......................................

/ подпис/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница