Конкурс за повишаване в длъжност „следовател" във Национална следствена служба. Р относно : Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „прокурор" в Специализираната прокуратураДата26.10.2018
Размер36.5 Kb.
ТипКонкурс
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


Д Н Е В Е Н Р Е Д
за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите

при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 20.02.2018 г. (вторник) от 14:00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 5


РАЗНИ
Р-1. ОТНОСНО: Информация от Прокуратурата на Република България относно командироване на нейни представители в чужбина в периода 16.09.2017 г. - 15.03.2018 г.
Р-2. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности „прокурор“ във Върховна административна прокуратура.
Р-3. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура.
Р-4. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура.
Р-5. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура.
Р-6. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности „следовател“ във Национална следствена служба.
Р-7. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ във Национална следствена служба.
Р-8. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура.
Р-9. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
Р-10. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите - участници в обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 40/13.12.2017 г. (обн. ДВ бр. 4/09.01.2018 г.) конкурс за първоначално назначаване и заемане на 15 (петнадесет) свободни длъжности „прокурор“ в районните прокуратури.

Р-11. ОТНОСНО: Молба от Лъчезар Асенов Иванов за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Търговище, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Р-12. ОТНОСНО: Молба от Георги Ваньов Вълканов за освобождаване от заеманата длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура - Кюстендил, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Р-13. ОТНОСНО: Влязло в сила решение № 1285/30.01.2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по адм. дело № 8642/2017 г., образувано по жалба на Елза Миткова Митева – Варадинова срещу решение на ПК на Висшия съдебен съвет по протокол № 25/05.07.2017 г., т. 5.35.
Р-14. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 4/07.02.2018 г. на Комисия „Бюджет и финанси“ на Висшия съдебен съвет относно информация от постоянните комисии на Висшия съдебен съвет за нови дейности за периода 2019 – 2021 г.
Р-15. ОТНОСНО: Писмо от административния ръководител на Окръжна прокуратура - Благоевград във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 37/05.12.2017 г., т. П-16, относно периодично атестиране на Валери Георгиев Трифонов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Благоевград.
ЕДИНЕН ФОРМУЛЯР
П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас за периодично атестиране на Стойчо Желязков Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Бургас.
ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ІХ НА ЕФ – БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ
П-2. ОТНОСНО: Извънредно атестиране на Мария Михайлова Кирилова - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград и и.ф. административен ръководител във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 32/31.10.2017 г., т. 1.3.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/

ДАНИЕЛА МАШЕВА


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница