Конспект за докторантски конкурс по журналистика ( Кризисен пъблик рилейшънс ) 2013/2014 гДата27.10.2018
Размер53 Kb.
#101711
ТипКонспект


Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

КОНСПЕКТ

ЗА ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС ПО ЖУРНАЛИСТИКА(Кризисен пъблик рилейшънс) 2013/2014 г.


 1. Комуникационна теория: комуникатор, съобщение, канал, адресат, контекст. Основни комуникационни теоретични традиции – семиотична, кибернетична, социално-психологическа, реторична.

 2. Базови комуникационни модели: Аристотел, Ласуел, Шрам, Малецке, Роджърс, Томсън.

 3. Влиятелни комуникационни концепции: Мийд (символният интеракционизъм), Тибо и Кели (теория за социалния обмен), Бергер (теория за редуциране на несигурността), Фишер (наративната парадигма).

 4. Структура на масовата комуникация. Разлики и прилики между междуличностна, групова и масова комуникация.

 5. Масова комуникация и медии: ограничен ефект на медиите, публичен дневен ред, общественото мнение и спиралата на мълчанието, мрежово общество.

 6. Теория на кризисната комуникация: „теория на апологията/оправданието” (apologia theory), „теория за възстановяване на имиджа” (image restoration theory), „теория на решението” (decision theory), „теория на разпръскването” (difussion theory).

 7. Кризисни заплахи: видове и риск от кризи.

 8. Поетапно развитие на кризите: характеристика на етапите. Трансформации и кризи в доверието. Измерване на кризи.

 9. Управление на кризисни комуникации: планиране и задачи на комуникационния мениджър.

 10. Предпазният принцип (precautionary principle) при възможни кризи в екологичен аспект. Същност на екологичните кризи.

 11. Съвременни проблеми на кризисната комуникация. Кризи и риск в интернет. Видове онлайн заплахи.

 12. Комуникационни технологии: връзки с обществеността, пропаганда, реклама, журналистика, маркетинг. Дефиниции, взаимовръзки и отлики.

 13. Социалната роля на връзки с обществеността: историческо развитие, етика и професионализъм.

 14. Теоретични модели (на Груниг и Хънт) във връзките с обществеността – прес агентство/публичност, публична информация, двустранен асиметричен модел, двустранен симетричен модел. Критика на моделите. Връзка на моделите с кризисната комуникация.

 15. Съвременни проблеми на пъблик рилейшънс теорията. Постмодернизъм и критични изследвания. Пъблик рилейшънс в светлината на културните проблеми и глобалното общество.

 16. Имидж: същност, характеристика, типология.

 17. Корпоративен имидж: технология на изграждане.

 18. Корпоративно гражданство: ценности и принципи.

 19. Убеждаваща комуникация: социалнопсихологически предпоставки. Видове поведение.

 20. Убеждаване и влияние - модел на Качиопо и Пети.

 21. Поведенчески модел на масовата убеждаваща комуникация.

 22. Променливи, които влияят върху ефективността на убеждаващата комуникация.

 23. Модели на убеждаващото въздействие: масмедии, реклама, пропаганда и връзки с обществеността. Манипулация и етичност.


Литература

 1. Бондиков, Венцеслав. Манипулации в комуникацията. С., 2007

 2. Братанов, Пламен. Моделиране в социалната комуникация. Блг., 2006

 3. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация. Много презаредена. С., 2006

 4. Кафтанджиев, Христо. Герои и красавици в рекламата. С., 2007

 5. Люки, Ричард. Управление на кризи. Прогнозиране и преодоляване. С., 2007.

 6. Кърджилов, Петър. Предпазният принцип и темата за шистовия газ – изгубената риск комуникация, http://www.newmedia21.eu/analizi/predpazniyat-printsip-i-temata-za-shistoviya-gaz-izgubenata-risk-komunikatsiya/

 7. Марков, Стефан. „Симетричният модел” на Джеймс Груниг: Възход и упадък на една парадигма в пъблик рилейшънс теорията, http://www.newmedia21.eu/analizi/simetrichniyat-model-na-dzheyms-grun/

 8. Пачева, Валерия. Кризата под контрол. С., 2009

 9. Петев, Тодор. Теории за масовата комуникация. С., 2004

 10. Петев, Тодор. Комуникационната спирала. С., 2008

 11. Петров, Милко. Персоналният имидж. С., 2005

 12. Райков, Здравко. PR.Технологията на успеха. С., 2003

 13. Райков, Здравко. Корпоративен гражданин. Печелившият бизнес. С., 2004

 14. Христов, Чавдар. Как да победим кризата. С., 2002

 15. Христов, Чавдар. Убеждаване и влияние. С., 2008

 16. Христов, Чавдар. Измерване на кризи. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, том 17, С., 2012, с. 235-254

 17. Чутуркова, М., Кризисен PR, 2012

 18. Bardhan, N., Weaver, C.K. Public Relations in Global Cultural Contexts: Multi-paradigmatic Perspectives, Routledge, New York, NY, 2011

 19. Benoit, W.L. Image repair discourse and crisis communication; Pulblic Relations Review, 1997

 20. Coombs, T & Holladay, S. The Handbook of Crisis Communication, Blackwell Publishing, 2010

 21. Coombs, W. Attribution theory as a guide for post-crisis communication research, Public Relations Review, 2007

 22. Coombs, W. Impact of past crises on current crisis communication: Insights from situational crisis communication theory, Journal of Business Communiation, 2004

 23. Coombs, W. T., Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory, Corporate Reputation Review, 2007

 24. Jaques, T, Issue Management and Crisis Management: An Integrated, Non-linear, Relational Construct, Public Relations Review, 2007

 25. Fearn-Banks, K. Crisis Communications. A Casebook Approach (Third Edition), 2007

 26. Gilpin, D & Murphy, P. Crisis Management in a Complex World. Oxford University Press, Oxford, New York, 2008

 27. Griffin, E. A First Look at Communication Theory (Eight Edition), McGraw-Hill, New York, NY, 2012

 28. Heath, R., O’Hair, H.D. Handbook of Risk and Crisis Communication, Routledge, New York, 2009

 29. Littlejohn, S., Foss, K. Theories of Human Communication, (8th. Edition), Thomson Wadsworth, Belmont, CA, 2005

 30. Heath, R. Encyclopedia of Public Relations, Thousand Oaks:SAGE, CA, 2005

 31. Heath, R. The SAGE Handbook of Public Relations, SAGE Publications, Thousand Oaks, California, CA, 2010

 32. http://www.prismjournal.org/homepage.html


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница