Курс по обща астрономияДата02.06.2018
Размер193.99 Kb.
#71050
НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

Юрий Гагарин”СТАРА ЗАГОРА

КУРС ПО ОБЩА АСТРОНОМИЯ


Надя Кискинова

М Е Т Е О Р И
ПОНЯТИЯ
Метеорно тяло или метеороид е твърдото тяло, движещо се в междупланетното пространство с размери по-малки от долната граница, приета за астероидите (примерно 10 км) и повече от атом или молекула. Масата на метеороидите варира от 10*(-13) г до стотици тонове.

Изучавайки броя, масата, скоростта и посоките на движение на метеородите, може да се създаде теория за техния произход и еволюцията на метеорното вещество.
Тази следа като морков е с дължина само 1/8 см, а самото метеорно тяло е с размери хилядни части от сантиметъра и е в края на „моркова”, където завършва своето съществуване. Заснет е от совалка на Европейската космическа агенция при влитането на частицата в земната атмосфера. Химическият състав на прашинките от междузвездното пространство е такъв, какъвто е на метеорните частици и се счита, че междупланетният прах са частици от разпаднали се комети – толкова древни, колкото самите комети, възникнали при образуването на Слънчевата система.
Метеор е явлението, което нашият народ е нарекъл “падаща звезда”, при което внезапно се появява движеща се по небето следа. Това се поражда от метеородид, навлязъл в земната атмосфера със скорост от 11 до 72 км/сек, йонизиращ се при взаимодействието с частиците на земната атмосфера на височина между 60-120 км.

Метеороидите, пораждащи явлението метеор са с нищожни размери.

Именно метеорите дават информация за физическите и динамични процеси, ставащи на тази височина, недостъпна както от наземни, така и от космически изследвания – в т.нар. метеорна зона.


Това е метеор от потока Персеиди, сниман над скалиста пустиня в югозападните Щати през 2002 г. Сенките и размитите краища на снимката са поради продължителната 10-минутна експозиция.
Болид – така се наричат по-ярките от Венера метеори (над –3/4 зв. в.).

Понякога те приличат на горяща главня или огнено кълбо с опашка.

Случва се падането им да е съпроводено с особен звук. Породени са от по-големи метеороиди, които не успяват изцяло да се разпаднат в горните слоеве на атмосферата. Някои достигат до тропопаузата, където именно се получават звуковите ефекти, придружаващи явлението. При сблъсъка с горната част на най-плътния атмосферен слой се получава ударна вълна.


Този чудесен кадър с болид е получен от Джон Барнет – момче от Южен Уелс на Обединеното кралство в края на септември 2003 г.. Станало случайно, докато снимал приятелите си скейтбористи.

Метеорит е прието да се нарича тази част от метеорното тяло с достатъчно голяма маса и плътност, както и с неголяма скорост на падане, която достига до земната повърхност.

Това е снимка на удивително ярко огнено кълбо, направено с обектив „рибешко око” от чешката станция на Европейската метеорна мрежа на 21 януари 1999 г. Ярката дъга горе вляво е на штриха на Полярната звезда, а в началото на метеорната следа може да видите прекъсване, поради 15-секундните затваряния на обектива. След обработка на кадъра, станало ясно, че ярката следа е възникнала на височина 81,9 км свършила съществуването си до 71,1 км, като метеорът е преминал това разстояние само за 6,7 секунди. Орбитата на метеорното тяло издава принадлежността му към астероид от класа на Аполон, които пресичат земната орбита. През 40-годишното съществуване на Европейската метеорна мрежа са наблюдавани само десетина толкова ярки метеора. Предполага се, че метеорното тяло може да е паднало на чешко-полската граница, но метеоритът няма да е впечатляващ – от него ще са останали само няколко стотин грама.
Този метеоритен образец е от астероида Веста. Учените имат възможност да го изследват лабораторно.

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕТЕОРНАТА НАУКА

Думата МЕТЕОР произлиза от гръцката дума “метеорос” и означава буквално “явление отгоре” или “предмет, движещ се във въздуха”.

През ІV век пр.н.е. Аристотел твърдял, че метеорите са земни изпарения, които се издигат нагоре и доближавайки се до сферата на огъня, изгарят.

Почти до ХVІІІ век този възглед се приемал от мнозина. Тогава понятието “метеор” се използвало в широк смисъл: • в смисъл на “въздушни метеори” – това означавало метеорологични явления – вятър, ураган, буря;

 • “хидрометеори” – дъжд, сняг, роса, мъгла;

 • “огнени метеори” – мълнии, северни сияния, лъжливи Слънца и освен това астрономическите “падащи звезди”(метеори) и “огнени кълбета” (болиди).

Сега, терминът метеор освен за астрономически цели, остава като корен на думите, описващи атмосферните явления и наименованието на науката, която ги изследва – метеорологията.

В края на ХVІІІ век метеорите все още били считани за явления в земната атмосфера.

Френцузинът Кувие-Гравие, майстор на часовници, правел прогнози за времето според падащите метеори. За целите на своето увлечение, той дори се преместил да живее в покрайнините на Париж, откъдето можел да прави по-добри наблюдения на “падащите звезди”.

Натрупаните от него наблюдения били използвани от италианеца Скиапарели за изчисляване скоростта на метеорите и за основа на негова теория за тези явления. Тезата за “падащите небесни камъни” обаче по това време изглеждала нелепа.

На 24 юли 1790 г. пред очите на 300 жители начело с кмета от градчето Жулияк паднал метеорит. Очевидци докладвали за събитието пред заседание на Парижката академия, но гасконците били приети за наивници от обществото на учените. Не повярвали и на вещественото доказателство. Академията се произнесла, че това е земен камък, ударен от мълния.

В най-добрия случай някои учени от това време били склонни да приемат, че метеорите са “сгъстявания” във въздуха под действие на мълния по време на буря. Електрически произход бил приписван и на болидите.

Въпреки инерцията, още от края на ХVІІ век идеята за космическите падащи камъни си пробивала път. Изказал я през 1686 г. английчанинът Едмунд Халей, тогава вече кралски астроном. Доказал предположенето чрез определяне на височината и скоростта на много ярък болид, профучал с грохот над Англия на 19 март 1719 г.От 1934 г. започват първите научни наблюдения на метеори и в Русия. През 1794 г. в Рига излиза книгата на Хладни “За произхода на намерения от Палас и други подобни железни маси и за някои свързани с това явления в природата”. Два месеца след излизане на тази книга, в Сиена, Италия паднал каменен метеорит, а през следващите 8 години светът станал очевидец на падането на още 12 метеорита. А след като на 26 април 1803 г. във Франция се изсипал метеоритен дъжд и в площ от 40 кв. км били събрани повече от 3 хиляди небесни камъка, дори Парижката академия на науките трябвало да признае космическия им произход.

Така небесата сами се “погрижили” за възникване на нова област за изследване. В края на ХVІІІ–началото на ХІХ век възникнала метеорната астрономия.Най-активните и известни метеорни потоци Леониди и Персеиди насочили вниманието на изследователите към връзката на метеорите с кометите.

На 12 ноември 1799 г. немският естествоизпитател Хумболт наблюдавал метеорния дъжд на Леонидите от Южна Америка. Събирайки всички сведения за това явление от местните жители, Хумболт разбрал, че явлението се наблюдавало в цяла Америка и Гренландия. Нещо повече – разбрал, че такъв дъжд е имало и през 1766 година..
Хумболт обърнал внимание и на факта, че метеорите от наблюдавания дъжд идват от едно място в съзвездието Лъв. Професорът от Йелския университет в САЩ, също очевидец, обяснил наличието на радиант с перспективата, обуславяща се с пресичането на поток успоредно движещи се метеорни тела от Земята. Анализирайки събраните данни за Леонидите, Олберс дошъл до извода, че през 33 години Земята пресича най-плътната част от този метеорен поток и предсказал, че следващият “звезден зъжд” на Леонидите може да се очаква през 1866 г. Така и станало.


Карта на радианта на Леониди

През 1867 г. се появило съобщението на италианеца Скиапарели за това, че метеорите от 9-11 август 1866 г. с радиант в съзвездието Персей имат същата орбита като кометата, открита през 1862 г. от Суифт-Тътъл. През същата година било установено, че орбитата на метеорния поток Леониди, изчислена от Льоверие и Скиапарели, съвпада с орбитата на друга слаба комета Темпъл-Тътъл.
Персеиди

Карта на радианта на Персеидите
Скоро след това била установена родствена връзка на още един метеорен поток с кометата 1861 І, но по друг метод. През 1867 г. австрийският учен Вейс изчислил теоретично “кометните” радианти и ги сравнил с наличните наблюдения на метеори. Оказало се, че “радианта” на кометата 1861 І съвпада с открития през през 1838 г. радиант на метеорния поток Лириди, наблюдаващи се през април.

Това било доказателство на предположението на Хладни и Киркууд, че метеорните роеве са продукт от разпада на комети.Най-убедителното доказателство за връзката на кометите с метеорните потоци бил метеорният дъжд Андромениди през ноември 1872 г. През 1826 г. Биели открил комета с период на въртене около Слънцето 6,8 години. При появата си през 1846 г. тя се разпаднала на 2 части – всяка със своя глава и опашка, движещи се по сходни орбити.При поредната си поява през 1852 г., двете комети вече били доста раздалечени – на цели 3 млн. км в пространството. Следващото появяване нямало. За сметка на това, на 27 ноември 1872 г., когато Земята пресичала кометната орбита, в течение на няколко часа се изсипал “звезден дъжд” с 13 000 метеора за 1 час и радиант в съзвездието Андромеда. Орбитата на метеорния рой била сходна на орбитата на разпадналата се комета, наречена на името на откривателя си Биела. Звездният дъжд се повторил и на 27 ноември 1885 г. – след почти 2 периода на кометата. Метеорните дъждове на Андроменидите или Биелидите, безспорно били продукт от разпада на комета.


Орбитата на Халеевата комета и метеорните потоци Ориониди и Ета-Аквариди, свързани с нея.


Максимумът на метеорния поток Ориониди е 21 октомври с около 20 метеора на час. Това са бързи, бели метеори със следи.

Максимумът на метеорния поток Ета-Аквариди е на 6 май с около 10 метеора на час. Това са много дълги и метеори, някои със следи.

Потоците са свързани с Халеевата комета.

Въз основа на възгледите за състава и структурата на кометното ядро, по различен начин бил обясняван механизма на възникване на метеорния рой: • Скиапарели считал, че кометното ядро се състои от компактен облак твърди частици, свързани гравитационно, които под действие на Слънцето се откъсват от облака и започват да се движат самостоятелно.

 • Според Бредихин именно аномалните опашки, насочени към Слънцето се образуват в резултат на процеси на изхвърляне на твърди частици с размери повече от 0,01 мм, увлечени от газовите струи. Този възглед намира потвърждение и в сегашните виждания за структурата на кометното ядро.

Според интензивността на отделяне на газовете, кометите биват “нови” или непериодични (дългопериодични) и “стари” или периодични (късопериодични). “Новите” проникват във вътрешните области на Слънчевата система за първи път или много рядко, затова съдържат доста летливи вещества и оттам процесите на образуване на главите и опашките са доста бурни. Именно непериодичните комети са по-често достатъчно огромни и ярки, за да се виждат и с просто око. Повърхността на “старите” комети по-често се подлага на слънчевото греене и вятър, затова е обвита с топлоизолилащ слой от каменни вещества със значителна дебелина. Такава “изсъхнала” комета вече трудно може да се различи от астероид. Възможно е някои астероиди от групата на Амур, Аполон или Атон с “кометни” характеристики на орбитата си да са всъщност “изсъхнали” комети. Такъв е вероятно астероида № 3200, открит през 1983 г. от спътника Iras, чиято орбита съвпада с метеорния поток Геминиди. Счита се, че този астероид, всъщност бивша комета, е родителското тяло на този метеорен поток.


/повече за връзката на астероидите, кометите и метеорите в статията 1 на Обрумов/

ВИДОВЕ МЕТЕОРИ


Наблюдаваните метеори условно могат да се разглеждат като:

 • спорадични или случайни – по всяко време и навсякъде по небето;

 • поточни или такива, движещи по сходни орбити с еднакви скорости, породени от едно и също родителско тяло. Те се появяват от една точка на небето – радианта на потока.

Метеорните потоци се наименуват на съзвездието, където е радианта им. Ако в едно съзвездие има няколко радианта, към името на потока се добавят гръцки букви – пр. Алфа и Делта Каприкорниди. Някои метеорни потоци могат да имат няколко имена – Андромениди /според местоположението на радианта на небето/ или Биелиди /по името на родителската комета, наречена на откривателя си/, също така Дракониди или Джакобиниди.

Средният брой метеори, наблюдавани с невъоръжено око за 1 час е 6-16. В периодите на активност на метеорните потоци, продължаващи от няколко часа до няколко денонощия, броят на метеорите е десетки, стотици или хиляди при метеорните дъждове.

Среща на Земята с метеорен поток, гледано от Космоса.
Метеорните потоци от своя страна могат да се разделят на:

 • такива, в които метеороидите са разпределени по орбитата почти равномерно. Тогава в едни и същи календарни дни на Земята се изсипват потоците като Персеиди, Геминиди, Квадрантиди и др. с почти еднаква интензивност;

 • и такива роеве, при които основната маса метеороиди е съсредоточена в малък участък от орбитата на роя. Невинаги Земята се среща с този участък, а през определен период, когато може да се наблюдава завишена активност на потока или направо “звездни дъждове” или по-правилното метеорни дъждове. Такива са Леонидите от 1833, 1866, 1966 и през последните години – 1999/2003, а също – Андроменидите от 1872 и 1885 г., Драконидите от 1933 и 1946 г.
Горе – равномерно разпиляно по кометната орбита вещество, което определя постоянството на метеорите от потока през годините

и

Долу – кондензации от метеороиди по кометната орбита, които понякога пораждат ефектните метеорни дъждове.

СПОРАДИЧНИ МЕТЕОРИ


Движат се по случайни орбити и запълват междупланетното пространство. Произлизат от:

 • метеорни тела, отделили се от метеорни роеве в процес на разпад на тези роеве;

 • псевдоспорадични метеори – такива, които спадат към роеве с изключително ниска плътност и даващи примерно 1 метеор на 2-3 часа в максимума си, както и такива, които спадат към роеве, но не са в период на активност на потока;

 • метеороиди, получени в резултат на сблъсък на астероиди.

Резултатите от изучаване орбитите на спорадичните метеори показват, че в по-голямата си част те са остатъци от метеорни роеве, разсеяни под действие на гравитащионни и други смущения, т.е. имат кометен произход. Друга, макар незначителна на брой, но пораждаща едни от най-ярките метеори и болиди част метеороиди са парчета от астероиди.

 • и накрая метеороиди с много малки размери и все пак с достатъчно маса, че да не могат да бъдат изтласкани от слънчевия вятър – това са частици с маси от порядъка 10*(-13)/ 10*(-6) г. Тези частици минават “между” молекулите от земната атмосфера, почти не взаимодействат с тях и постепенно намалявайки скоростта си, бавно се утаяват на земната повърхност( По данни от изкуствени спътници на Земята именно те допринасят за нарастване масата на Земята денонощно с 9 тона, а годишно – с 16 000 тона!)

В същото време приносът на вещество от метеорните потоци е несъществен – годишно от Персеидите на повърхността на Земята се утаяват само 2,6 т, от Геминидите – 15 тона.


Отляво – карта с нанесени върху нея поточни метеори. Добре личи радианта.

Вдясно – карта с нанесени върху нея спорадични метеори със всякакви посоки.
Въз основа на изчисленията на пълния брой метеори за денонощие на Земята, може да се даде оценка за плътността на спорадичните метеороиди, както и пространствената им плътност в околностите на Земята. Тези оценки представляват интерес за космогонията на Слънчевата система.


Метеороиди в резултат от сблъсък на астероиди в междупланетното пространство.

ПЛЪТНОСТ НА МЕТЕОРОИДИТЕ


Според плътността и структурата си метеороидите се делят на няколко групи.

Метеороидите с астероиден произход биват: • каменни или обикновени хондрити – със средна плътност 3,7 г/куб.см и

 • А-метеороиди със средна плътност 2,1 г/куб.см .

Последните съдържат зрънца – хондри. Много тъмните хондри се наричат още въглищни.
Метеороидите с кометен произход са:

 • В-метеороиди – с плътност 1 г/куб.см, най-плътните частици от кометното ядро;

 • С-метеороиди с плътност 0,6 г/куб. см и

 • Д-метеороиди с плътност 0,2 г/куб. см.

Установено е, че средните стойности на метеорното вещество от известни метеорни роеве като Геминидите, Персеидите, Орионидите и др. е около 0,28 г/куб. см.Плътността на метеороидите, пораждащи телескопичните метеори от 5-8 зв. величини, е 0,8-0,9 г/куб.см, а на микрометеороидите с маса милионна част от грама са най-плътни – 3,5 г/куб. см. Такива частици се отделят по време на взрив на метеора, когато той рязко и кратковременно увеличава яркостта си. Тогава, в процеса на дробене на метеорното вещество, се образуват микрочастиците с най-висока (астероидна) плътност.

И така, метеороидите от кометен произход са предимно порести образувания, състоящи се от отделни структури.
Връщайки се на Земята совалките навлизат в земната атмосфера със скорост от 8 км/сек, при което керамичното им покритие се сгорещава до 1 400 целзиеви градуса. Кометният прах, пораждащ потока Леониди всяка година около 18 ноември се втурга със скорост от 70 км/сек и изгаря на височина 100 км над земната повърхност.

На тази снимка са фиксирани 3 Леонида при експозиция 5 минути в небето над Спрюс Ноб в Западна Вирджиния, САЩ. Звездният фон е от съзвездито Орион. Най-яркият метеор е болид, променил рязко цвета си по време на падането си и оставил димна следа, постепенно разнесена от ветровете на тази височина.

През 2001 г. се наблюдава истински метеорен дъжд от Леониди, като броят им е около 3 600 за час по време на максимума.

СЪСТАВ НА МЕТЕОРОИДИТЕ – СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ

Първите опити за наблюдение спектрите на метеорите чрез стъклени призми били правени още през ХІХ век. Оказало се, че спектрите на метеорите се състоят от ярки линии или са непрекъснати с преобладаващи цветове. Най-често, в 75% от случаите се наблюдава ярко оранжевата линия на натрия. В други случаи преобладава линията на магнезия, тогава метеорът изглеждя зеленикав.

Линейният спектър на метеорите свидетелства, че излъчват силно нагрети газове.

Първото успешно фотографиране на спектри на метеори е организирано през 1904-1907 г. от Блажко – идентифицирани били линиите на Са І, Са ІІ, MgІ.

До 1911 г. имало вече 11 заснети метеорни спектъра.

От 30-те години на ХХ век започнали системните снимки на метеорни спектри в Русия, Канада, САЩ, Чехо-Словакия, Япония, благодарение на което днес разполагаме с хиляди метеорни спектъра.

Ярките линии в метеорните спектри принадлежат на: • неутралните атоми на желязото, натрия, мангана, калция, хрома и още на: азота, магнезия, алуминия, кислорода, никела, силиция, водорода, титана, кобалта и въглерода;

 • йонизирани атоми на магнезия, силиция, желязото, азота, кислорода, алуминия, титана, хрома;

 • ивици на молекулите на СН, CN, C2, N2, MgO, FeO,

както и йонизирани молекули на азота.

Счита се, че наличието на азот и кислород в спектъра на метеорите се дължи на земната атмосфера, докато желязото количествено преобладава при самите метеороиди.

Установено е, че при навлизането на метеора в по-плътните атмосферни слоеве, както и при избухванията, спектърът се мени.Метеорният поток Персеиди се наблюдава всяка година през август, когато Земята пресича орбитата на кометата Суифт-Тътъл. Частиците, разпилени от тази комета, понякога са толкова много в мястото на преминаване на Земята през кометната орбита, че се наблюдават метеорни дъждове, както бе през 1993 г. Цветовете на Персеид тук от тази година са изкуствени, но така личи кои атоми възбуждат светенето на метеора. Предполага се, че в зелено свети кислорода.
Установено е още, че ярко-червената линия на водорода в спектрите на бързите метеори свидетелства за връзката на метеороидите с кометните ядра, защото именно в тях има голямо количество вода. От друга страна, от 15-те линии на елементите в кометните спектри, 3 елемента отсъстват в метеорните – на хелия, ванадия и медта. И обратно, в кометните спектри отсъстват линиите на магнезия, алуминия, силиция и титана, които са характерни за метеорните спектри.

Въпреки тези особености, налице е родството между метеороидите, кометите и астероидите.
Това е един от ярките с интересна следа метеор от Леониди 1998 г., заснет над Монтеромано в Италия в нощта на 17 ноември.
БОЛИДИ

Метеори, които са по-ярки от Венера (-4 зв.в.) е прието да се наричат болиди. Горната граница за яркост на болидите може и надминава Луната в пълнолуние.

Болидите са различни на цвят – зеленикаво-бели, синьо-бели, жълти или червеникави.

Имат глава и опашка. Главата им обикновено е капковидна със значителни ъглови размери.

На височина около 50 км обикновено появата на болид е съпроводена със звуков ефект, подобен на взрив или съпровождащ движещо се със свръхзвукова скорост тяло. После звукът става по-протяжен като при гръмотевичен тътен. Този звук е предизвикан от рязко сгъстяване на въздуха в пространството преди метеороида и разреждане след него поради бързото му движение.

Скоростта на звука във въздуха е 330 м/сек. По забавянето на звука, може да се определи разстоянието на болида.

Освен звуковите явления, които следват болида и са лесно обясними, понякога се появява съскане или свистене едновременно с появата на болид. Тези аномални звукови явления, разпространяващи се със скоростта на светлината имат електромагнитен характер. Може би ярките болиди излъчват електромагнитна енергия в областта на ниските честоти. Такива болиди се наричат електрофонни.


Този болид е заснет по време на миналия максимум на Леонидите на 17 ноември 1966 г., когато се наблюдавал наистина забележителен метеорен дъжд, който ще остане като едно от небесните зрелища, наблюдавани от човешката цивилизация. Калифорнийският наблюдател Джим Янг съобщава за 50 метеора в секунда през 1966 г., а само той е фиксирал 22 болида с дължина на следата си около четвърт окръжност – 90 градуса.

Често болидите оставят след себе си дълги светещи опашки, които за разлика от следите на ярките метеори, се виждат десетки минути след болида. Това са газови или йонизирани следи във вид на сребристо-сини ивици, образуващи се на височина 80-95 км.

Освен газови, наблюдавани са и прахови метеорни следи, особено когато падането на болид е предизвестие за намиране на метеорит. Тези прахови следи възникват на височина около 40 км. Поради отразяване на слънчевите лъчи от праховите частици останали след болида във въздуха, тези следи може да се наблюдават привечер и дори денем.


Болид от Леониди 1998 г. е оставил след себе си ярка самосветеща следа, виждаща се в продължение на минути. Тези следи са на височина повече от 100 км над земната повърхност, раздуват се от ветровете и образуват интересни форми. Тази именно следа е изследвана чрез лазерен радар – т.н. лидар от астрономите в Базата на военно-въздушните сили с цел да се изясни на какво се дължи светенето на следата. Все още няма конкретен отговор на това.

МЕТЕОРИТИ

Ако метеорното тяло има достатъчно голяма маса и плътност, а скоростта му на навлизане в атмосферата е неголяма – около 22 км/сек, то половината или по-малко от него може да достигне до земната повърхност. Тогава се казва, че е паднал метеорит.

Метеоритите явно са метеороидни късове с астероиден произход и повтарят техния състав - биват каменни, железни и желязно-каменни.

Метеорита трудно може да се различи от обикновените земни камъни, особено ако дълго време е бил в земната почва. Скоро след падането, метеоритите се покриват с тънка кора до 1-2 мм, черно-въглена в резултат на взаимодействието им с атмосферните частици. При железните метеорити тази кора е със синкав оттенък. Каменните метеорити са червеникави и много лесно чупливи, а във вътрешността им може да се види ръждавина.

Често метеоритите са с неравилна форма, но някои са конусовидни.

И още една отличителна черта на метеоритите – повърхността им е набраздена с вдлънатини, наподобяващи отпечатъци на пръсти в глина.

Метеорити с маса повече от няколко кг обикновено образуват кратери.

По-малките метеорити с маси няколко стотина грама лежат върху земната повърхност.


Болид и това, което е достигнало от него до земната повърхност – метеорита вдясно.
Каменните метеорите обикновено се раздробяват още при падането си и по-големите парчета се изсипват върху Земята като метеоритен дъжд. Тъй като метеоритите се врязват в земната атмосфера обикновено под ъгъл, падналият метеоритен дъжд е в област от земната повърхност с форма на елипса. Елипсът на разсейване може да достигне до стотици квадратни км. Голямата полуос на тази територия съвпада със земната проекция на траекторията на болида.

Сихоте-Алинския железен метеоритен дъжд, изсипал се в тайгата на Далечния изток на Русия на 12 февруари 1947 г. е породен от метеороид с маса поне 100 тона! Площта на разсейване е 15-18 кв.км, голямата полуос на елипсата е повече от десетки км, а ширината – 1-1,5 км.

Тази територия е изрината от множество ями средно с диаметър от 30 м и дълбочина до 6 м. Събрано е 27 тона метеоритно вещество, като най-голямото парче тези 1 тон 745 кг, а най-малкото открито – само 0,19 грама.
Средно за 1 година на Земята падат 1000 метеорита с маса до 10-тина кг.
На територията на България са паднали няколко метеорита. Най-големият открит е наречен Павел, на селището, където са открити няколкото му парчета с обща маса от няколко кг.
Най-големият открит метеорит в Югозападна Африка през 1920 г. – Хоба – е железен и има маса около 60 тона.


Карта на големите метеоритни кратери.

ЗОДИАКАЛНА СВЕТЛИНА И ПРОТИВОСИЯНИЕ
През месеците около равноденствията обикновено на изток преди изгрева на Слънцето при много ясно небе може да се наблюдава ярък сноп светлина, наречена лъжлива заря или както е прието – зодиакална светлина.

Тази снимка на зодиакалната светлина е получена в обсерваторията Паранал, Чили. Всъщност, това е слънчевата светлина, отразена от фините частички прах в междупланетното пространство, който е концентриран в равнината на земната орбита и затова се проектира на небето ни около еклиптиката.


Зодиакална светлина


Понякога при много добри налюдателни условия се наблюдава конусовидно светене по небето около Слънцето, простиращо се в равнината на еклиптиката. Яркостта на сиянието намалява с увеличаване на ъгловото отстояние от Слънцето и леко се увеличава на няколко градуса около антислънчевата точка – ПРОТИВОСИЯНИЕ.

Това явление се дължи на наличието на твърди частички с микронни размери – 1-10 микрона –разпръснати в равнината на еклиптиката.

Масата на облака е 10*19-10*20 г и може да се сравни с масата на един астероид със скромни размери. Плътността на облака фини частици е много ниска – той е по-скоро димка, през която може да се вижда безпрепятствено звездната светлина.

Облакът се върти около Слънцето по посока на въртене на планетите, като всяка негова частица се подчинява на законите на Кеплер, т.е. като цяло облакът се върти като рояк отделни частици, а не като твърдо тяло.

Проследявайки динамиката на частиците от облака, би следвало тези от тях, които са по-малки от 0,1 микрона да бъдат “издухани” от слънчевия вятър, а 10-тократно по-големите частици трябва да се доближават все по-близо до Слънцето по спираловидни траектории и в непосредствена близост до него да бъдат разрушени. Тези процеси би трябвало да водят до лишаване на облака всяка секунда от 10*7 г вещество или на 10*14 г за 1 година. Това означава, че само за 100 000 години облака ще трябва да престане да съществува. Фактът, че го наблюдаваме и сега, говори, че той има постоянен резервоар на постъпващи в него частици. Предполага се, че основният източник са процесите в близост до Слънцето – “производството на дим” от кондензиране на газове, предимно въглерод, който се изпарява в слънчевата атмосфера.

Известни са звезди с по-ниски температури, които произвеждат толкова много дим, че той засенчва част от тяхната собствена светлина.
Ако погледнете в посока, противоположна на Слънцето и се вгледате, може да доловите светене на нощното небе, наречено противосияние. То се получава от частичките прах с милиметрови размериот астероиден произход, коит осъщо се концентрират в равнината на земната орбита, но трябва да се разграничава противосиянието от зодиакалната светлина. Противосиянието е отражение под доста голям ъгъл и затова се вижда на нощното небе за разлика от зодиакалната светлина, която е в близост до слънчевия диск. През деня противояние може да забележите като ореол в облаците, ако летите със самолет.

Повече за метеорните дъждове на Персеиди и Леониди четете в проекта Пламен Иванов Иванов, участвал в Националната образователна програма в Интернет“Ловци на небесни съкровища”, 2005 година, на адрес:

http://www.Plamen-meteori.hit.bg

Каталог: sites -> default -> files -> site-documents -> sun-system
sun-system -> Закон за всеобщото привличане и законите на Кеплер, а кометата, открита на "върха на перото" получава името на своя откривател халеева комета
sun-system -> Презентацията космогония надя Кискинова наоп, Стара Загора слънчева система космогония закони на небесната механика 2
sun-system -> Слънчева система
sun-system -> Астероиди откриване на астероидите
sun-system -> Презентацията космогония надя Кискинова наоп, Стара Загора слънчева система космогония закони на небесната механика 2
sun-system -> Закон за всеобщото привличане и законите на Кеплер, а кометата, открита на "върха на перото" получава името на своя откривател халеева комета


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница