Международно висше бизнес училище – дистанционно обучение Учебна година: 2023/2024; Зимен семестър Учебна дисциплина: Бизнес статистикастраница1/3
Дата07.01.2024
Размер60.25 Kb.
#119838
ТипЗадача
  1   2   3
inbound8857483449258689712

Международно висше бизнес училище – дистанционно обучение
Учебна година: 2023/2024; Зимен семестър
Учебна дисциплина: Бизнес статистика
Преподавател: доц. д-р Недка Гатева
Задание за самостоятелна писмена изпитна работа
Задача 1: Нетните продажби на фирма „Н“ през 2000 г. са били 157 млн. лв., а през 2021 г. са нараснали на 687 млн. лв. Необходимо е да се изчисли средно годишното увеличение на нетните продажби. (Да се изчисли средно геометричен темп на растеж)

Средногодишното увеличение на продажбите е ключов фактор за анализиране на стопанската дейност на предприятията. Този числов показател не само отразява количествената динамика на търговските операции, но и предоставя важна информация за темпа на растеж и стабилността на бизнес модела.


Средногодишният темп на растеж се изчислява като средногеометрична на размерът на една величина към определен момент, спрямо размера на същата величина за друг период, определен като база. Средният темп на растеж, изразен под формата на коефициент, показва колко пъти нивото се е увеличило в сравнение с предишното за единица време.
Формулата, по която трябва да се изчисли средногеометричния темп на растеж на нетните продажби на фирма „Н“ за периода 2000 – 2021 година е следната:
= (1)
Във формулата се използват следните означения:
YN - средна стойност на нетните продажби за последния период;
Y1 - средната стойност на нетните продажби за първия период;
N е броят на подпериодите от 2020 до 2021 година;

Съгласно заданието, във формулата трябва да използваме следните стойности:


Y1 = 157 млн. лв. нетни продажби през 2000 година;
Y22 = 687 млн. лв. нетни продажби през 2000 година;
N= 22 – броя периоди от 2000 до 2021 година включително;
.

Така за стойността на среднотеоменричния темп на растеж на продажбите получаваме:= = = 1,073

За определяна размерът на средния темп на растеж в проценти използваме формула:


– 1)*100
Така получаваме стойност 7,3% среденогеометричен темп на растеж.
На база така полученият темп на растеж има възможност да бъде изчислена стойността на нетните продажби за всяка година от разглеждания период, както и да се направи предвиждане на стойността на продажбите за следващите години.
Така например стойността на продажбите през 2001 година ще бъде:
Y2 = Y1 * = 157 000 000 * 1,073 = 168 461 000 лв.
Съответно през 2002 година ще бъде:
Y3 = Y2 * = 168 461 000 * 1,073 = 180 759 000 лв. и т.н.

Ако ни интересуват очакваните продажби през 2022 годна, е необходимо да умножим продажбите от 2021 г. по получената стойност на темпа на растеж.


Необходимо е да се обърне внимание, че при изчисляване на средногеометричния темп на растеж участват само стойностите на продажбите за първия и последния подпериод и е възможно отклонение на изчислените стойноти за отделните подпериоди спрямо действителните стойности.
Задача 2: В една фирма е проведено проучване чрез анонимна анкета относно въвеждане на плаващо работно време. В него са включени 56 мъже и 44 жени. Установено е, че 17 мъже (30 %) и 18 жени (40 %) не одобряват предложението. Останалите са отговорили, че подкрепят предложението. Данните са представени в следната таблица:

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница