Музикалните игри при деца в детската градинастраница1/4
Дата23.03.2024
Размер58 Kb.
#120760
  1   2   3   4
музикалните игри в детската градина

МУЗИКАЛНИТЕ ИГРИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Калояна Крумова-Цончева


MUSICAL GAMES IN KINDERGARTEN


Kaloyana Krumova-Tsoncheva

Key words: musical games, kindergarten.


The music-educational work in the kindergarten aims to assist the build-up of a harmonic and versatile personality. On one hand, the goal is to help the aesthetic, moral, mental and physical education of the children, and on the other hand, to supply them with so-needed, according to the age group, musical education and skills when listening and having to percept music, when singing and moving along with music, while at the same time are lead towards attempts for music works.


The great variety of musical games in kindergarten gives us the opportunity to offer several exemplary games for the children in kindergarten age - 3-7 year-old.

Детската градина като едно от първите звена в образователната система предоставя най-добри възможности за моделиране на детското развитие в психо-физически план. Предучилищната възраст е период на интензивно физическо и психическо развитие. Разнообразните спортни занимания оказват благоприятно влияние върху цялостното развитие на детския организъм и спомагат за адаптирането му към постоянно променящите се условия и влияния на съвременната действителност [3,5]. Двигателната дейност се явява потребност за растящия детски организъм.


Основната цел на спортните занимания в детската градина е създаване на условия и възможности за участие на децата с физически упражнения и спорт, с цел подобряване на здравният им статус, физическата и психическата им дееспособност, превенция срещу хиподинамията и понижената дееспособност.
Музикално-възпитателната работа в детската градина има за цел да съдейства за изграждането на многостранно и хармонично развита личност. От една страна се цели да се спомогне за естетическото, нравственото, умственото и физическото възпитание на децата, а от друга, да им се дадат необходимите, съобразени с възрастта, музикални знания и умения при слушане и възприемане на музика, при пеене на песни и при движение с музика, като същевременно се насочат към опити за музикално творчество. [1,2].
Задачите на музикалното възпитание в детската градина се осъществяват чрез практическа дейност. Музикалното възпитание и развитие може да бъде осъществено най-пълно, разностранно и системно в условията на специално организирано обучение от страна на детския учител и музикалният възпитател. Децата се запознават с най-простите понятия и у тях се формират навици в областта на пеенето и музикално ритмичните движения. Последователно разширяващия се обем от навици в различните видове музикална дейност води до изразителност на изпълнениет .
Музикално ритмичните движения подпомагат развитието на усета за красота, оценъчно отношение и художествените способности на децата. Разнообразните упражнения и движения изпълнени с музика, различните музикални игри и танци, създават емоционална основа на образователно-възпитателния процес. Действайки като стимул и основен дразнител при овладяване на движенията допринасят както за създаване на музикално-естетически вкус у децата, така и за подобряване на физическата им дееспособност. Музиката въздейства върху своите слушатели и оказва влияние върху възпитателния процес на подрастващите. Добре подбрания музикален съпровод създава емоционален фон, свързан с положителни емоции; с преживяване на удоволствие и удовлетвореност. Доказано е, че добре подбраната музика, приложена при разучаване на програмния материал по физическо възпитание и спорт,осигурява много по-добър краен резултат. [2,5].
Чрез заниманията с музикални игри децата играят заедно в отбор, изживяват трепетните мигове на отборната надпревара. Заниманията трябва да са комбинация от забава, развитие и творчески напредък. Те създават определен стил в работата, възпитават децата, мобилизират тяхната воля, ума и личностната им активност. Използвайки положителния емоционален фон, децата играейки и забавлявайки се, усвояват нови за тях знания, навици и умения.
Съдържанието на игрите може да бъде насочено към решаването както на основните задачи на спортното занимание, така и за отмора и развлечение. В играта се изучават и се усъвършенстват в променящи се условия движения, разучавани като елементи на техниката [4].
Игрите се подбират в зависимост от възрастта и степента на подготовка на децата.
Голямото разнообразие на музикални игри в детската градина ни дава възможност да предложим няколко примерни игри за децата в детската градина. [4,5].

В детската градина децата бързо променят своето психо-физическо развитие. В първа група (3-4 години) децата са все още лошо координирани и не самостоятелни. Използваните музикални игри трябва да се елементарни и леснодостъпни за тях. Основната цел на игрите е да се съчетаят движенията на отделни части на тялото със съответната музика. Много често изпълняваните движения на тялото са в синхрон с изпяването на текст от децата. [5].
Препоръчителни музикални игри за тази възростова група са:


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница