Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблемиДата09.09.2016
Размер46.36 Kb.
Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии”

Разработвани научни проблеми:
Научната активност на лаборатория Екстремофилни бактерии е ориентирана към следните научни проблеми:
Биоразнообразие на екстремофилните бактерии. Прилагането на молекулярния подход за характеризиране биоразнообразието в микробните популации променя основно представата ни за степента на познание на организмовия свят. България е богата на термални извори, представляващи естествени екосистеми за термофилните микроорганизми. Съчетаването на новите, култивационно-независими методологии с класическите микробиологични и биохимични подходи се използват за търсене на непознати микроорганизми, които трудно могат да бъдат отнесени към някоя от съществуващите филогенетични единици.

Биосинтетични възможности на екстремофилните микроорганизми да синтезират биотехнологично ценни ензими. Екстремофилните микроорганизми са идентифицирани като индустриално важни заради продукцията на тврмостабилни ензими. Регулацията на ензимната синтеза е проучена в периодични и непрекъснати култури. Изолирани са продуценти на различни хидролази: α- и β-амилази, циклодекстрин глюканотрансфераза, глюкозидаза, пулуланаза, инулиназа, пектиназа, ксиланаза, липаза, протеаза, гелан лиаза и др.

Пречистване и характеристика на термостабилни ензими. Създадени са оптимални схеми за пречистване на ензимите с максимален добив на чист ензим. Проучени са субстратната специфичност на ензимите, техните физико-химични параметри на действие, кинетичните константи на ензимни реакции, влиянието на различни инхибитори, детергенти и органични разтворители върху ензимната активност. Получените данни бяха сравнени със свойствата на описаните в литературата ензими с оглед на тяхното възможно биотехнологично приложение.

Биосинтеза на екзополизахариди от екстремофилни микроорганизми – термофили и халофили. Необичайните метаболитни пътища на екстремофилните микроорганизми определят техния потенциал като продуценти на екзополизахариди (ЕПЗ) с нови и необичайни характеристики и функционални дейности при екстремни условия. Термофилините микроорганизми и техните ЕПЗ предлагат няколко биотехнологични предимства, като кратки ферментационни процеси и висока термостабилност на синтезираните ЕПЗ. Беше изолиран полизахарид с висока биологична активност – той увеличаваше леталната доза на аварола почти 20 пъти. Халофилите синтезираха високи нива полизахариди, които лесно образуваха стабилни емулсии. За разлика от мезофилните продуценти на ЕПЗ, много от които са патогенни, екстремофилните микроорганизми синтезират непатогенни продукти, подходящи за приложения в хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост като емулгатори, стабилизатори, желиращи агенти, коагуланти, сгъстители и пълнители.
Проекти:


 1. Метагеномен подход за идентификация и биосинтеза на кисела термостабилна α-амилаза от термофилни микроорганизми. Договор ДИД 02/24, ФНИ, България (2009-2013).

Координатор: Доц. Иван Атанасов, АгроБиоИнститут

Ръководител за ИмикБ: Доц. М. Камбурова
 1. Биосинтеза на екзополизахариди от екстремофилни микроорганизми. Договор ДТК 02/46, ФНИ, България (2009-2013).

Координатор: Проф. Влаев, ИИХ.

Ръководител за ИмикБ: Доц. М. Камбурова
 1. Биоразнообразие на халофилни микроорганизми, изолирани от български солени ниши и техния потенциал за синтеза на екзополизахариди. Договор ДФНИ 2-02/26 (2014-2016).

Координатор: Доц. М. Камбурова
Избрани публикации в международни списания
Ivanova I, Atanassov I, Lyutskanova D, Stoilova-Disheva M, Dimitrova D, Tomova I, Derekova A, Radeva G, Buchvarova V, Kambourova M. (2011). High Archaea diversity in Varvara hot spring, Bulgaria. Journal of Basic Microbiology 51:163-172.

 • Atanasova N., Kitayska Ts., Boyadzhieva I., Yankov D., Tonkova A. (2011). A novel cyclodextrin glucanotransferase from alkaliphilic Bacillus pseudalcaliphilus 20RF: purification and properties. Process Biochemistry 46:116-122

 • Kitayska Ts., Petrova P., Ivanova V., Tonkova A. (2011). Purification and properties of a new thermostable cyclodextrin glucanotransferase from Bacillus pseudalcaliphilus 8SB. Applied Biochemistry and Biotechnology 165:1285-1295.

 • Ivanova, I., Atanassov, I., Lyutskanova, D., Stoilova-Disheva, M., Dimitrova, D., Tomova, I., Derekova, A., Radeva, G., Buchvarova, V., Kambourova, M. (2011). High Archaea diversity in Varvara hot spring, Bulgaria. Journal of Basic Microbiology 51, 163-172.

 • Tomova I., Dimitrova D., Stoilova-Disheva M., Lyutskanova D., Kambourova M. (2011). Archaeal diversity at two hot springs, Rupi basin, Bulgaria. Biotechnology&Biotechnological Equipment 25(SUPPL. 4), 105-113.

 • Radchenkova N., Tomova, A., Kambourova M. (2011). Biosynthesis of an exopolysaccharide, produced by Brevibacillus thermoruber 438. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 25(SUPPL. 4), 77-79.

 • Petrova P., Tonkova A., Petrov K. (2012). Sequence analysis, cloning and extracellular expression of cyclodextrin glucanotransferase gene from the alkaliphilic Bacillus pseudalcaliphilus 8 SB in Escherichia coli. Process Biochemistry 47, 2139-2145.

 • Rezanka, T., Kambourova, M., Derekova, A., Kolouchova, I., Sigler, K. (2012). LC-ESI-MS/MS identification of polar lipids of two thermophilic Anoxybacillus bacteria containing a unique lipid pattern. Lipids, 47, 729-739.

 • Safarikova M., Horska K., Maderova Z., Tonkova A., Ivanova V., Safarik I. Magnitic porous corn starch for the affinity purification of cyclodextrin glucanotransferase produced by Bacillus circulans. Biocatalysis and Biotransformation, 30, 1, 2012, 96-101.

 • Ivanova V., Tonkova A., Petrov K., Petrova P., Gencheva P. (2012). Covalent attachment of cyclodextrin glucanotransferase from genetically modified Escherichia coli on surface functionalized silica coated carriers and magnetic particles. J. BioSci. Biotech. SE/ONLINE: 7-13.

 • Tomova I., Lazarkevich I., Tomova A., Kambourova M. and Vasileva-Tonkova E. (2013). Diversity and biosynthetic potential of culturable aerobic heterotrophic bacteria isolated from Magura Cave, Bulgaria. International Journal of Speleology, 42 (1), 65-76.

 • Ivanova, V., Tomova, I., Kamburov, A., Tomova, A., Vasileva-Tonkova, E., Kambourova, M. (2013). High phylogenetic diversity of bacteria in the area of prehistoric paintings in Magura Cave, Bulgaria. Journal of Cave and Karst Studies, 75 (3), 218-228.

 • Atanassov I., Stefanova K., Tomova I., Kambourova M. (2013). Seamless GFP and GFP-amylase cloning in Gateway shuttle vector, expression of the recombinant proteins in E. coli and Bacillus megaterium and assessment the GFP-amylase thermostability. Biotechnol. Biotechnol. Eq., 27, , 4172-4180.

 • Radchenkova N., Vassilev S., Panchev I., Anzelmo G., Tomova I., Nicolaus B., Kuncheva M., Petrov K., Kambourova M. (2013). Production and properties of two novel exoplosaccharides synthesized by a thermophilic bacterium Aeribacillus pallidus 418. Appl. Biochem. Biotechnol., 171, 31-43.

 • Tomova A., Tomova I., Vasileva-Tonkova E., Lazarkevich I., Stoilova-Disheva M., Lyutskanova D., Kambourova M. (2013). Myroides guanonis sp. nov., isolated from prehistoric paintings. Int. J. Syst. Evol. Microbiol., 63, 4266–4270.

 • Kambourova M., Derekova A. (2013). Developments in thermostable gellan lyase. In: Thermophilic Microbes in Environmental and Industrial Biotechnology (T. Satyanarayana, J. Littlechild, Y. Kawarabayasi, eds). Springer, Second Edition, рр. 711-730.

 • Radchenkova N., Vassilev S., Martinov M., Kuncheva M., Panchev I., Vlaev S., Kambourova M. Optimization of aeration and agitation speed on exopolysaccharide production by Aeribacillus palidus 418 and emulsifying properties of the product. Process Biochemistry, 49, 2014, 576-582.

 • Yasar Yildiz S., Anzelmo G., Ozer T., Radchenkova N., Genc S., Di Donato P., Nicolaus B., Toksoy O., Kambourova M. Brevibacillus themoruber: A promising microbial cell factory for exopolysaccharide production. Journal of Applied Microbiology, 116 (2), 2014, 314–324.

 • Yasar Yildiz, S., Kambourova, M., Yalcin Arga, K., Toksoy Oner E. (2013). Draft Genome Sequence of Exopolysaccharide-Producing Thermophilic Bacterium Brevibacillus thermoruber Strain 423. Genome announcements, 1(5), , e00774-13.

 • Yasar Yildiz, S., Radchenkova N., Yalcin Arga, K., Kambourova, M., Toksoy Oner E. (2015). Genomic analysis of Brevibacillus thermoruber 423 reveals its biotechnological and industrial potential. Appl Microbiol Biotechnol (in press). DOI 10.1007/s00253-015-6388-5.


Научен състав на лаборатория “Екстремофилни бактерии” понастоящем


 1. Доц. Маргарита Камбурова, дбн

 2. Гл. Асист. Ива Томова, д-р

 3. Гл. Асист. Надя Радченкова, д-р

 4. Асист. Иванка Бояджиева, д-р

 5. Асист. Мирослава Атанасова, д-р

 6. Спец. Николина Атанасова

Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> Reports -> ZA%20SITE%202015
ZA%20SITE%202015 -> Департамент обща микробиология ръководител
microbio -> Г. Бончев” Бл. 26 София 1113 България
ZA%20SITE%202015 -> Департамент по имунология Ръководител: Професор Нина Ивановска, дбн
ZA%20SITE%202015 -> Секция морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия
Reports -> Стефан Ангелов” директор: /проф д-р Христо Найденски, двмн/ о т ч е т за работата на
ZA%20SITE%202015 -> Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница