Нтс по строителство в България Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Българска строителна камараДата16.08.2017
Размер39.49 Kb.
#27939
Съюз на строителните конструктори в България

НТС по строителство в България

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Българска строителна камара

Съюз на градежните инженери – Р Македония
П О К А Н А

Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения DCB 2006”, 14-16 септември 2006 г.

гр.Варна, Комплекс „Св.Св. Константин и Елена”, Международен дом на учените „Фр.Ж.Кюри”


Международен научен съвет:

Председател: Акад. Янчо Иванов

Зам. председатели:

Проф. Равиндра Дир – Великобритания

Акад. Владимир Стоянов – Украйна

Членове:

Проф. Михаил Дашевский – Русия

Проф. Санде Атанасовски – Македония

Проф. Могенс Ниелсен – Дания

Проф. Веселин Симович – Хърватска

Проф. Йоанис Вайас – Гърция

Проф. Младен Уличевич – Сърбия и Черна Гора

Проф. Михай Михайта – Румъния

Проф. Зигмунт Равицки – Полша

Проф. Роже Франк – Франция

Проф. Рифат Ярар – Турция

Проф. Аарне Ютила – Финландия

Проф. Тихомир Николовски – Македония

Проф. Никола Игнатиев – България


Доц. Константин Проданов – България

Инж. Любомир Ташков – България

Инж. Симеоон Пешов България
Организационен комитет:

Председател: д-р инж. Константин Казаков

Членове:

1.Доц.д-р инж. Горан Марковски

2.Ст.н.с.д-р инж. Георги Кордов

3.Инж.Георги Ташков

4.Инж.Албена Георгиева

5.Инж.Катя Драгиева


Основни направления:

-Постижения в конструктивното проектиране и строителство.

-Теоретични експериментални изследвания в областта на конструкциите.

-Сеизмична механика и сеизмично инженерство.


-Софтуер за проектиране

-Реконструкция и усилване на строителни конструкции и съоръжения.

-Хидротехнически съоръжения.

-Инсталации в сгради и съоръжения.

-Нови материали, изолации и изделия в строител-

ството.

-Фундиране на сгради и съоръжения.

-Технология, организация и икономика на строител-

ството.

-Законодателство и нормативна база.

Официални езици – английски и български

Срокове:

Изпращане резюмета на докладите 15.03.2006 г.

Потвърждение за прието резюме 15.04.2006 г.

Такси правоучастие лица 30.06.2006 г.

Изпращане пълния текст на докладите 30.06.2006 г.

Такси правоучастие на фирми 30.07.2006 г.Такси правоучастие:

-заплатени до 30 юни – 60 лв.

-заплатени след 30 юни и на място при регистрация –

80 лв.


-студенти, специализанти и докторати – 30 лв.
Таксата включва комплект материали , включително Сборник и CD, достъп до всички зали за конференцията.

На желаещите ще бъде предоставена възможност за реклама в сборника, лекционно време и изложбени площи за представяне на фирмени продукти.


Инструкции за авторите:

Докладите, своевременно представени в офиса на конференцията, ще бъдат публикувани в Сборник и CD. На всеки от участниците ще бъде предоставена възможност за участие с един доклад и един съдоклад.

Резюметата на докладите да бъдат написани на един от официалните езици в обем до 15 реда и изпратени по e-mail..

Текстът на докладите, заедно с формули, таблици, фигури и снимки, с обем до 6 страници трябва да се представи по

e-mail или на дискета.
Да се спазват следните изисквания:

1.Формат на страниците – А4.

2.Празни полета: 2,5 см отляво, 1,5 см от останалите стра--ни.

3.На първата страница да се остави допълнително празно поле отгоре 6.0 см.

4.Под това поле следват:

-име на доклада, имена на авторите (без титли) и резюме на български език;

-име на доклада, имена на авторите и резюме на англий-

ски език.

5.Под черта на първата страница да се напишат титлите на авторите, длъжност, месторабота, адреси.

6.Текстът на доклада започва на втора страница.

7.Накрая се посочва „Литературата”.

8.Страниците да не се номерират.

9.Текстът да е написан на Winword 6 или 7 със шифър Times New Roman или TmsCyr 12 pt.

10.Текстът да се представи в два формата - *.doc и rtf. Включените в този текст растерни обекти да бъдат във формат jpg.

11.Допуска се цветово оформление на отделни обекти от доклада.

Начин на плащане - на името на НТССБ

В лева: Обединена Българска Банка

Клон – Раковски

Банкова сметка: 1070057415 BGN

Банков код: 20078205

В евро: United Bulgarian Bank PLS

Swift Code: UBBSBGSF

Bank Code: 20080023

Account № 1410844319

Name: NTSSB

Моля в документите за плащане уточнете за кого и какво плащане. Копие от нареждането за плащане изпратете по факс на +359 2 988 46 78.
Офис на конференцията:

България, София 1000, ул.”Г.С.Раковски” 108, НТССБ

Тел/факс: 02/988 46 78, e-mdil:ntssb_st@abv.bg

Лице за контакти: Ернеста РусеваКаталог: images -> stories -> Novini
Novini -> Съдържание – 3/2014 мениджър човешки ресурси
Novini -> На гражданите 2 Интервю с Генчо Генчев, кмет на община Свищов
Novini -> Атрактивен работодател, новатор и лидер на пазара 2 Франк Марковиц, управител на Шенкер България
Novini -> Интервю с Цветанка Йотина, кмет на община Мирково Знание и бизнес
Novini -> Пенчо Славейков-1919
Novini -> Съдържание – 4/2016 лидерът лидери и лидерство 2 Проф дфн., д-р ист. Нако Стефанов
Novini -> Интервю с Мая Янева, Сайт Директор на Сайтел София, носител на Национален златен приз „Човешки ресурси” Кръгла маса
Novini -> На човешките ресурси 2 Ирина Пейчева, Директор на дирекция „Злополука, заболяване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница