О б щ и н а к о з л о д у й о б я в л е н и еДата30.07.2018
Размер0.71 Mb.

О Б Щ И Н А К О З Л О Д У Й

О Б Я В Л Е Н И Е
1.На основание чл. 131, ал.2, във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед № 519/25.07.2017 г. на Кмета на Община Козлодуй е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на Васил Петков Гуновски , с.Бутан, включващ:

1.Проект за ПУП /Подробен устройствен план/ ПРЗ /План за регулация и застрояване/– за поземлен имот 000815 в местност “Лъката” по карта на възстановената собственост /КВС/ на с.Бутан – като се образува УПИ I - 185 с площ 16422, и се променя предназначението “За селскостопански складови дейности” при следните параметри: H макс. –до 10 м, Кинт – 1.2, П застр.Макс - 60%, Позел.мин. - 40%.

2.Инвестиционен проект за строеж: “Навес – ха;е за съхранение на ябълки”;

3.Главния архитект на Община Козлодуй е издал Разрешение за строеж № 55/25.07.2017 г.;

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр.Враца.
2. На основание чл. 131, ал.2, във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед № 524/27.07.2017 г. на Кмета на Община Козлодуй е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на Любомир Бориславов Йотов , с.Бутан, включващ:

1.Проект за ПУП /Подробен устройствен план/ ПРЗ /План за регулация и застрояване/– за упи V, пл.1314, пл.1315 и пл.1316, кв.105 в с. Бутан, общ. Козлодуй, с предназначение “за здравна служба”, като се обособяват три УПИ – УПИ V - 1314 с площ 671 м2, УПИ VI - 1315 с площ 575м2 с предназначение “за малкоетажно жилищно застрояване” и УПИ VII – 1316 с площ 700м2 с предназначение “за търговия и обслужване”. Параметрите на УПИ V и VI са Кинт- 1,2, П застр. – 60% и Позел. –40% – устройствена зона “Жм” и УПИ VII - Кинт- 1,2, П застр. – 60% и Позел. –40%., устройствена зона “КОО”. Външните регулационни граници се запазват.

2.Инвестиционен проект за строеж: “Магазин за хранителни стоки - супермаркет”;

3.Главния архитект на Община Козлодуй е издал Разрешение за строеж № 57/27.07.2017 г.;

На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр.Враца.
3. На основание чл. 131, ал.2, във връзка с чл.150, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че със Заповед № 525/27.07.2017 г. на Кмета на Община Козлодуй е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на “Интерприборсервиз” ООД , гр.Козлодуй, включващ:

1.Проект за ПУП /Подробен устройствен план/ ПРЗ /План за регулация и застрояване/– за п.имоти с идентификатори 37798.512.135 и 37798.512.136 - упи ІІ - 135, упи ІІІ - 135 и упи ІV - 136 кв. 250, гр.Козлодуй, като се обединяват трите УПИ в едно УПИ II – 135,136 с площ 2128м2 и се смени предназначението на имота от „За жилищно строителство” в “За обществено и делово обслужване” зона „КОО” с Кинт- мах -1,2, П застр. – 80% и Позел. – мин.20%, свободно застрояване. Външните граници на имотите се запазват, като отпадат имотните граници между трите парцела.

2.Инвестиционен проект за строеж: “Сграда за търговия и услуги и магазин със сервиз за климатична техника”;

3.Главния архитект на Община Козлодуй е издал Разрешение за строеж № 56/27.07.2017 г.;На основание чл.215 от ЗУТ, заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщението, чрез Кмета на общината до Административен съд гр.Враца.


Общинска администрация гр.Козлодуй

Дата на поставяне 01.08.2017г.

___________________________________________________________________________

гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13, тел. 0973/85 800; факс 80 183

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com; сайт: www.kozloduy.bg


Каталог: assets -> news
news -> Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми През 2013 г обемът на пазарния сегмент „Услуги за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми”
news -> Сектор „Екранни изкуства“ – ииизк – бан филмаутор п р о г р а м а
news -> Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 год
news -> Община елин пелин
news -> Програма на Фестивала на фолклорната носия Жеравна 2017 Ден първи 18. 08. петък 17: 00 Отваряне на Фестивала


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница