Образец №3 справка-декларацияДата22.07.2016
Размер31.82 Kb.
#346
Образец № 3

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА БРОЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ (СОБСТВЕНИ, НАЕТИ ИЛИ ФРАНЧАЙЗ), ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДОСТАВКА НА ГОРИВА

(дизелово гориво, бензин с октаново число 95 и бензин с октаново число 100))

Долуподписаната/долуподписаният………………………………………….…, в качеството ми на…………………на участника…………………………..ДЕКЛАРИРАМ:

  1. Представляваният от мен участник разполага със следните търговски обекти на територията на гр. София изпълняващи доставка на горива (дизелово гориво, бензин с октаново число 95 и бензин с октаново число 100)

N

Адрес

Работно време

Наличие на система за безналично плащане (ДА/НЕ)

1.


2.


3.


4.


5.


Забележка: Участника добавя толкова редове, колкото му е нужно.

Минимално изискване: Участникът трябва да разполага с минимум 10 бр. бензиностанции в гр. София (собствени, наети или франчайз) със седемдневен 24-часов режим на работа в делнични, почивни и празнични дни, от които да се осигурява покупката на гориво, които предлагат едновременно всички необходими на Възложителя горива: дизелово гориво, бензин с октаново число 95 и бензин с октаново число 100. Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за безналично картово разплащане на пос терминал чрез електронни карти и регистриране на заредените горива.  1. Представляваният от мен участник разполага със следните търговски обекти на останалата част от територия на Република България изпълняващи доставка на горива (дизелово гориво, бензин с октаново число 95 и бензин с октаново число 100) и са включени към система за безналично картово разплащане на пос терминал чрез електронни карти и регистриране на заредените горива.

N

Адрес

Работно време

Наличие на система за безналично плащане на пос терминал (ДА/НЕ)

1.


2.


3.


4.


5.


Забележка: Участника добавя толкова редове, колкото му е нужно.

Минимално изискване: Участникът трябва да разполага с минимум 30 бр. бензиностанции за останалата част от територията на Република България (собствени, наети или франчайз) със седемдневен 24-часов режим на работа в делнични, почивни и празнични дни, от които да се осигурява покупката на гориво, които предлагат едновременно всички необходими на Възложителя горива: дизелово гориво, бензин с октаново число 95 и бензин с октаново число 100. Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за безналично картово разплащане на пос терминал чрез електронни карти и регистриране на заредените горива.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата:…………… ДЕКЛАРАТОР:.......................................

/Подпис и печат/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница