Община мадан на кандидати за длъжностДата09.01.2018
Размер156.85 Kb.
#41985


ОБЩИНА МАДАН
НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ:

„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА –

ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН)

КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 141/06.04.2016 ГОДИНА И ВЪВ ВРЪЗКА С ЗАПОВЕД № РД-115/18.03.2016 ГОДИНА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН) СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА I И II ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:Кандидат за персонал

(име, презиме, фамилия)Бр.точки от I-ви и II –ри етап

Длъжност: Личен асистент

1

Рафика Джемилова Дорсунска

20

2

Ахмед Салихов Сулевски

19

3

Розалина Владимирова Караасенова

19

4

Емине Летифова Чоджукова

19

5

Ресиме Раифова Котелска

19

6

Хайрие Османова Пулева

19

7

Емине Хасанова Карахасанова

19

8

Фатме Шукриева Шехова

19

9

Рафия Хасанова Кешифова

19

10

Зекия Смаилова Пулева

19

11

Вежиха Велиева Малковска

19

12

Дафинка Миткова Милковска

19

13

Адиле Сабриева Дерменджиева

19

14

Веска Здравкова Йорданова

18.67

15

Садика Мехмедова Шошева

18.33

16

Надежда Владимирова Николова

18

17

Бедрие Хайриева Кирюлева

18

18

Светла Росенова Цацарова

18

19

Светла Ангелова Сандова

18

20

Захра Салихова Аянска

18

21

Румяна Маринова Бойкова

18

22

Асия Кадир Меджлис

18

23

Фатма Салихова Устова

18

24

Красимира Миткова Кисьова

18

25

Зелиха Кадирова Халиминска

18

26

Румяна Атанасова Кикова

18

27

Венцислав Богданов Базеников

18

28

Зорка Асенова Бозова

17.67

29

Кадире Мехмедова Бинбашова

17.67

30

Мевлюде Ахмедова Хюремова

17.67

31

Зейре Хасанова Рашидова

17.33

32

Расим Расимов Чолаков

17.33

33

Фатме Исмедова Хасанчева

17

34

Иглика Тодорова Макакова

16.66

35

Надя Филева Колева

16

36

Зеиря Ахмедова Аюбова

16

37

Рафика Сабриева Кабахасанова

16

38

Ханифе Кадир Халил

16

39

Азиз Керимов Купенов

15.67

40

Хамдие Шукриева Порязова

15

41

Фатме Шукриева Хъсова

14.67

42

Али Рамадан Байрям

14.33

43

Фатме Летифова Амуджева

14

44

Рафия Ресимова Бунева

13.67

45

Мереме Джаферова Мохамед

13,33

46

Роза Радославова Уручева

13

47

Бехие Фейзиева Уйчева

12,67

48

Нафие Идрисивова Айренска

12,33

49

Пембе Летифова Тахирова

12

50

Азме Ахмедова Маданска

12

51

Ахмед Керимов Сираков

12

52

Мехмед Раифов Ходжов

12

53

Фатма Бекирова Карасулиева

12

54

Фатме Ахмедова Глухова

12

55

Ирина Велинова Карамитева

12

56

Зейра Мехмедова Айренска

12

57

Фатма Алиева Сердарова

12

58

Фатме Мехмедова Топалова

12

59

Салих Ахмедов Мохамедов

12

60

Зейря Шабан Халиминска

11,67

61

Фейме Адемова Козарева

11,67

62

Сафия Реджепова Кафеджиева

11,67

63

Нурие Руфатова Шехова

11.67

64

Албена Росенова Софтева

11.33

65

Лютвия Хасанова Адемова

11,33

66

Фатме Хайриева Байректарова

11.33

67

Ресиме Ахмедова Саралиева

11

68

Лидия Стефанова Кожухарова

11

69

Ася Хубенова Георгиева

11

70

Силвия Ягодова Караджова

10.67

71

Фатме Мехмедова Айренска

10.67

72

Азизе Мустафова Хабибова

10.33

73

Сабрие Алиева Безергенова

10.33

74

Илмия Мехмедова Кисьова

10.33

75

Рукие Джемил Хасан

10

76

Хайрия Джемилова Хайдушка

10

77

Фатме Хасанова Кръпчева

9.67

78

Фатме Летифова Чиева

9.67

79

Азме Фаикова Сиракова

9.67

80

Алия Азизова Шабанова

9.67

81

Савлия Ахмедова Аянова

9.67

82

Шефкие Кадирова Паликарова

9.67

83

Зинка Ефремова Димитрова

9.67

84

Софка Здравкова Кисьова

9.67

85

Мелиха Исмедова Мохамедова

9.67

86

Надие Хайриева Карахусева

9.33

87

Шефкия Решидова Софтова

9.33

88

Зелха Мехмед Мурад

9

89

Фахри Шефкетов Кичуков

9

90

Фатме Шукриева Кюрюлева

9

91

Анелия Атанасова Ласкова

8.67

92

Фатма Шефкетова Каменска

8.33

93

Шейнур Назми Байрямали

8.33

94

Хайря Рахимова Карамфилова

8.33

95

Ангелина Жарова Атанасова

8.33

96

Зейря Хасанова Зелхарова

8.33

97

Емине Шевкет Фелети

8

98

Фейме Мурадова Карипова

8

99

Мелиха Ахмедова Имамова

7.67

100

Вера Евелинова Аянска

7.67

101

Венцислав Славчев Михайлов

7.33

102

Шефкет Мехмедов Хъсов

7.33

103

Рафия Мурадова Мехмедова

7

104

Раиф Ахмедов Хаджимехмедов

7

105

Фейме Ахмедова Мустафова

7

106

Фатме Шакирова Банжова

7

107

Фатме Акифова Ризова

6.67

108

Зейре Кезимова Мекова

6.67

109

Сабрия Салихова Демирова

6.67

110

Фейзи Джемилов Зейнелов

6.33

111

Рукие Расимова Делиахмедова

6

112

Фехми Махмудов Топчиев

6

113

Шукри Рафикова Османов

5.67

114

Лейля Руфатова Тахирова

5.67

115

Захаринка Фиданова Дъбова

5.67

116

Алия Смаилова Мехмедова

5

117

Незифе Заимова Ръжева

5

118

Ружа Рафаилова Хвойнева

5

119

Емине Бекирова Шакирова


Кандидатите отпадат от конкурса поради неявяване на втори етап /събеседване/

120

Шукрия Хасанова Балджиева

121

Емине Хасанова Еминева

122

Рафия Салихова Сюлмановска

123

Мерием Мехмедов Керкелов

Трудово правоотношение възниква с лицата, класирани както следва:

на първо – тридесет и пето място вкл., считано от 01.07.2016 г.на тридесет и шесто – четиридесето място, вкл., считано от 03.05.2016 г.Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0160-C001 за реализация на проект "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан" се финансира от Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г.

Процедура за директно предоставяне № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“.

www.eufunds.bg


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница