Определение-газове, получени при преработка на въглища или богати на въглеводороди органични отпадъци Минен газДата03.01.2022
Размер16.63 Kb.
#111598
ПГ-1-Промишлени газове

ПРОМИШЛЕНИ ГАЗОВЕ

  1. Определение-газове, получени при преработка на въглища или богати на въглеводороди органични отпадъци

  2. Минен газ- съдържа основно метан СН4-това е газ, който се отделя при добив на въглища под земята. Отделя се чрез специално прокарани сондажи. Освободеният метан образува силноексплозивна смес, когато се смеси с въздух. Газът може да се използва за замяна на конвенционалните горива, намалявайки метановите емисии в атмосферата.

  3. Доменен газ – получава се при топенето на чугуна в доменни пощи. Има ниска топлина на изгаряне - от 4 000 до 5 000 kJ/m3. Причина за ниската му \"калоричност\" е високото съдържание на негорими газове: N2 - от 45 до 55 % и CO2 - от 5 до 15 %. Основните горивни компоненти са CO - от 20 до 30 % и H2 - от 5 до 15 %. Доменният газ обикновенно се подава в горивните камери на енергийните съоръжения като допълнително гориво.

  4. Коксов газ- получава се при добива на кокс в металургичната промишленост. Отделя се при суха дестилация на въглища- това е процес на термично разлагане на въглищата без достъп на въздух, вследствие на което горивото се разлага на газ, смоли и коксов остатък. Основните съставки на коксовия газ са водород Н2-57 об.%, метан СН4-24 об.% и въглероден оксид СО- 8 об.%. Коксовият газ трябва да бъде пречистен, за да се отделят по-малко летливите въглеводороди, които причиняват кондензация. Изгаря се по-рядко, тъй като служи и за технологична суровина. Средната му топлина на изгаряне е между 16 000 и 18 000 kJ/m3.

  5. Генераторен газ-получава се при температурна дестилация на твърдо гориво в присъствиена окислител, в резултат на което горящата маса преминава в газова фаза.

Крайният продукт е газообразно вещество, представляващо синтетичен газ (известен още като генераторен газ, синтез-газ или сингаз).

Самият процес се извършва в специални съоръжения, наречени газгенератори. В зависимост от използвания окислител синтетичният газ може да съдържа въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (СО2), азот, водород (H2), кислород (O2) метан (CH4) и други газове.-зависи от дестилираното гориво.

След газификацията синтетичният газ се подлага на пречистване и охлаждане и може да бъде използван като суровина за производството на течни горива и химикали.

На газификация могат да се подлагат всички видове каменни въглища (лигнитни, кафяви, черни и антрацитни) без значение процента им на съдържание на пепел, летливи вещества, влага и др.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница