Отчетна единицастраница1/5
Дата16.10.2018
Размер0.77 Mb.
  1   2   3   4   5


Отчетна единица.........................................................
Адрес.................................................... NUTS


Основна дейност............................................. КИД

ЕИК по БУЛСТАТ/ТРПриложение №1

АНКЕТНА КАРТА

ЗА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 - 2018 ГОДИНА

РАЗДЕЛ A. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

А.1. През 2018 година Вашето предприятие част ли е от група предприятия? Да

Не

Ако отговорът е “Да”, посочете в коя държава се намира главният офис….............................Код по ISO Alpha-2
А.2. Посочете на кои географски пазари Вашето предприятие е продавало продукция, стоки и услуги през последните три години (2016 - 2018)? (Възможен е повече от един отговор)

1. Национален (в рамките на България)

2. Регионален (Балкани - Средиземно море) - Албания, Кипър, Македония и Гърция3. Държави членки на ЕС и ЕАСТ

4. Други държави

А.3. Кой от изброените пазари е бил най-големият за Вас от гледна точка на реализирания

оборот през последните три години (2016 - 2018)?

(Посочете съответния номер от 1 до 4 от въпрос A.2)
A.4. Каква е била степента на значимост на всяка една от изброените стратегии за Вашето предприятие през последните три години (2016 - 2018)?

Стратегии

Степен на значимост

Няма

значимост

Висока

Средна

Ниска

1. Усъвършенстване на съществуващи стоки и услуги

2. Въвеждане на изцяло нови стоки и услуги

3. Достигане до нови групи клиенти

4. Намиране на специфични решения за клиента

5. Предлагане на ниски цени


РАЗДЕЛ B. ПРОДУКТОВИ, ПРОЦЕСОВИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И МАРКЕТИНГОВИ ИНОВАЦИИ

B.1. През последните три години (2016 - 2018), Вашето предприятие осъществявало ли е:

Да Не

1. Продуктови иновации (стоки и услуги)

2. Процесови иновации3. Организационни иновации4. Маркетингови иновации


(Ако отговорът на B.1.1 и на B.1.2 и на B.1.3 и на B.1.4 е “Не”, моля, преминете на Раздел C)

B.2. Кой е разработил тези иновации? (Възможен е повече от един отговор)

1. Вашето предприятие самостоятелно

2. Вашето предприятие съвместно с други предприятия и организации


3. Вашето предприятие чрез приспособяване и модифициране на продукти, процеси и методи, първоначално разработени от други предприятия и организации

4. Други предприятия и организации

B.3. През последните три години (2016 - 2018), Вашето предприятие реализирало ли е на пазара иновационни продукти (стоки и услуги), които са: Да Не
Yes
No

1. Нови за Вашия пазар
2. Нови само за предприятието Ви

РАЗДЕЛ C. НЕЗАВЪРШЕНИА ИЛИ ПРЕУСТАНОВЕНА ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ

C.1. През последните три години (2016 - 2018), Вашето предприятие осъществявало ли иновационна дейност, от която не са произтекли иновации, тъй като дейността е била:

Да Не
Yes

No

1. Прекратена преди да е завършена
2. Незавършена в края на 2018 година
(Ако сте отговорили с “Не” на всеки от въпросите B.1 и C.1, моля, преминете на Раздел G)

РАЗДЕЛ D. ПУБЛИЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

D.1. През последните три години (2016 - 2018), Вашето предприятие получавало ли е финансова подкрепа за иновационната си дейност? Да Не
Yes

No

1. От институции на местното управление

2. От институции на държавното управление (министерства и държавни агенции)

3. От Европейския съюз

3.1. В т. ч. по линията на Рамкова програма за научни изследвания и

иновации „Хоризонт 2020“
РАЗДЕЛ E. СЪТРУДНИЧЕСТВО, СВЪРЗАНО С ИНОВАЦИИТЕ

E.1. През последните три години (2016 - 2018), Вашето предприятие

осъществявало ли е някоя от иновационните си дейности в

сътрудничество с други предприятия и организации?
Да


Не
(Ако отговорът е “Не”, моля, преминете на Раздел F)


E.2. Посочете вида и местонамирането на Вашите партньори в иновационната дейност.

(Възможен е повече от един отговор)

Партньори

България

Албания, Македония Гърция

и Кипър

ЕС и

ЕАСТ

Други държави

1. Други предприятия от Вашата група предприятия

2. Доставчици на оборудване, материали, компоненти и софтуер

3. Клиенти и потребители от частния сектор

4. Клиенти и потребители от публичния сектор

5. Конкуренти и други предприятия от Вашия икономически сектор

6. Консултанти и предприятия с основна дейност НИРД

7. Университети и други висши училища

8. Държавни научни институти

9. Частни научни институти


РАЗДЕЛ F. ФАКТОРИ, СТИМУЛИРАЩИ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

F.1. Каква е била степента на значимост на изброените фактори за решението на Вашето предприятие да въведе иновации през последните три години (2016 - 2018)?


Фактори

Степен на значимост

Няма

значимост

Висока

Средна

Ниска

1. Наличие на вътрешно финансиране за иновации

2. Наличие на кредити или на фондове за дялово

инвестиране3. Наличие на държавни помощи или субсидии за иновации

4. Наличие на квалифициран персонал във Вашето предприятие

5. Наличие на нови информационни и компютърни технологии, приложения и софтуер

6. Наличие на нови знания или научни открития

7. Възможност за сътрудничество в иновационната дейност с външни партньори

8. Необходимост да не изоставате от конкурентите на Вашия пазар

9. Очаквано пазарно търсене за Вашите иновации

10. Необходимост от спазване спецификациите на клиентите относно Вашите продукти

11. Договори с държавни институции, които изискват иновации

12. Необходимост от замяна на остарели продукти

13. Повишени разходи на енергия, вода и материали

(Моля, преминете на Раздел H)

РАЗДЕЛ G. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕИНОВАТИВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

G.1. Кое от следните обстоятелства най-добре описва защо Вашето предприятие не е имало

иновационна дейност през последните три години (2016 - 2018)?

(Възможен е само един отговор)

1. Няма убедителна причина за осъществяването на иновацияМоля, преминете на G.2


2. Обмисляна е иновация, но е имало твърде много фактори,

възпрепятстващи нейното осъществяване

Моля, преминете на H.1
G.2. Каква е била степента на значимост на изброените причини за неосъществяването на иновационна дейност от Вашето предприятие през последните три години (2016 - 2018)?

Причини

Степен на значимост

Няма

значимост

Висока

Средна

Ниска

1. Слабо търсене на иновации на Вашия пазар

2. Няма необходимост от иновационна дейност поради предишни иновации

3. Няма необходимост от иновационна дейност поради много слаба конкуренция на Вашия пазар

4. Липса на добри идеи за иновации(Mоля, преминете на Раздел I)

РАЗДЕЛ H. ФАКТОРИ, ЗАТРУДНЯВАЩИ ИЛИ ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

H.1. Каква е била степента на значимост на изброените фактори, затруднили

иновационната дейност или възпрепятствали въвеждането на иновации във

Вашето предприятие през последните три години (2016 - 2018)?


Фактори

Степен на значимост

Няма

значимост

Висока

Средна

Ниска

1. Липса на вътрешно финансиране за иновации

2. Липса на кредити или на фондове за дялово инвестиране

3. Трудности при получаване на държавни помощи или субсидии за иновации

4. Твърде високи разходи за иновации

5. Липса на квалифициран персонал във Вашето предприятие

6. Липса на партньори за сътрудничество

7. Несигурно пазарно търсене на Вашите идеи за иновации

8. Твърде силна конкуренция на Вашия пазар
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница