Педагогически факултетстраница1/2
Дата22.08.2023
Размер46.05 Kb.
#118473
  1   2
Радинела Койчева 145 - Оценяване
Тракийски университет – Стара Загора
Педагогически факултет

Издание:

1.0

Вид на документа:
Оперативен документ

№ на документа:
7.5.1 _OD_1.2.11_PF

В сила от:

15.11.2013

Име на документа
Курсова работа

Страница:

от 12Радинела Веселинова Койчева
Специалност:Ресурсен учител,Фак.Н:145

Oценка на индивидуалните потребности на ученик 1. Лични данни

 2. Съдържание на плана

 3. Образователни цели и очаквани резултати

 4. Начин на оценяване

 5. Методи на работа

 6. Честота на дейностите за допълнителна подкрепа

 7. Необходими ресурси

1.Лични данни


Ученикът се казва Дани Господинов Йорданов.Той е на 9 години с диагноза ДЦП, придобита по време на раждане. Има и лека умствена изостаналост.До 5-годишна възраст И. е отглеждан в дом за деца с увреждания, след което е прибран от семейството си и живее заедно с него и до момента. Майката е негов личен асистент и семейството живее в прилична битова среда. Дани е трето дете в семейството.Проведена е рехабилитация на детето и то прави опити за самостоятелно ходене с чужда помощ. Той проявява желание да оцветява и рисува, но му е трудно да спазва контурите в тетрадката, поради което е невъзможно писането.Говорът е бавен, трудно произнася дълги думи и си служи с прости изречения.Наблюдавайки картини, разпознава героите и обстановката. Запомня и осмисля кратки текстове. Артистичен е и обича да пее.
Вниманието му е неустойчиво, но брои до 10 и смята със сметало. Обърква цифрите и буквите. Познава цветовете, има пространствена ориентация, обича да играе и следи определени телевизионни предавания.
Обучава се по индивидуална програма във втори клас в домашни условия , като се включва в някои празници и мероприятия в училище. Посещава се от начален учител, ресурсен учител, психолог и логопед.Често е агресивен и бързо се уморява, но се радва на контакти с хора и е добре приет от съучениците си.
2.Съдържание на плана
1. Цели и задачи на допълнителната подкрепа
а) цели
- Да разграничава , разпознава гласни и съгласни звукове, да знае речниковото значение на думите , да състави кратък текст с описание на предмет
- Да събира и изважда до 100 , да умножава и дели с едноцифрено число , да разпознава геометричните фигури триъгълник, правоъгълник и квадрат.
б) задачи
- Успешна интеграция в обществото
- Пълноценно участие в живота на класа
-.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация
- Формиране на толерантност в отношенията
2. Вид на допълнителната подкрепа
- Краткосрочна

3. Възможности, силни страни и потенциал на детето или ученика


- Мотивира се за работа. Работи добре по ясно зададени условия. Спазва правилата в училище.

4. Срок за предоставяне на допълнителна подкрепа


От 15.09.2023 г. до 31.05.2023г.
3.Образователни цели и очаквани резултати
Конкретни знания, които трябва да бъдат усвоени по предмета:
Български език
1.Разграничаване на гласни и съгласни звукове и техни признаци.
4.Разпознаване на глагола, съществителното име и прилагателното име като части на речта.
5.Определяне на вида, рода и числото на съществителното име.
6.Съгласуване на прилагателното и съществителното име по род и число.
7.Знае какво е речниково значение на думата.
8.Кратко писмено описание на предмет.
9.Разграничаване на басня и народна песен от други литературни и фолклорни произведения.
11.Отговаряне на въпроси, свързани със съдържанието на изучавано произведение.
12.Откриване на образите на героите в изучавано произведение.
13.Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди в изучавано произведение.
14.Разграничава гласни и съгласни звукове и определя техните признаци.
15.Съгласува по род и число.


Математика:

1.Познаване на естествените числа до 100.


2.Усвояване на принципа за построяване на редицата на числата до 100.
4.Извършване на аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 100.
5.Усвояване на аритметичните действия умножение и деление с едноцифрено число (табличните случаи).
6.Усвояване на намиране на неизвестно събираемо и неизвестен множител
7.Познаване на геометричните фигури триъгълник, правоъгълник и квадрат
8.Определяне на вида на триъгълник според страните.
9.Познаване на мерните единици за дължина (дециметър, метър), време (минута, денонощие, седмица, месец, година) и
връзката между тях.
10.Познава и извършва действия с числата до 100.
11.Знае табличното умножение.
12.Намира неизвестно.

4.Начин на оценяване 1. Наблюдение;

 2. Устно;

 3. Писмено ;

 4. Приложение на усвоените знания в практическа ситуация;

 5. Степен на самостоятелност;

 6. Цялостно отношение към ученето;

5. Методи на работа


а) педагогически – индивидуални образователни задачи, съобразени с възможностите на ученика , словестни , нагледни
б) терапевтични – рисуване , оцветяване , вгнездяване
в) други методи и средства – участие в извънкласни дейности и мероприятия

6.Честота на дейностите за допълнителна подкрепа
Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница