Побитови операцииДата22.07.2016
Размер41.19 Kb.
#207
ПОБИТОВИ ОПЕРАЦИИ
1. Побитови операции


знак

име

пример

операция

резултат

~

Отрицание

~ 01010010

10101101

&

Логическо „и”

01010010 &11001001

01000000

|

Логическо „или”

01010010 | 11001001

11011011

^

Изключващо „или”

01010010 ^ 11001001

10011011

>>

Отместване надясно

битове >> цяло >0 число01010010 >> 3

01010010 >> -300001010

10010000


<<

Отместване наляво битове << цяло >0 число

01010010 << 3

01010010 << -310010000

000010102. Пояснителни фрагменти


фрагмент

b

Op b

резултат

обяснение

int b = 107;

printf(%d”, ~b);01101011

10010100

-108

Отрицателните числа се съхраняват в допълнителен код

int се съхраняват в 2 Bunsigned int b = 107;

printf(%u”, ~b);01101011

10010100


65428

1111111110010100 (2) = 65428 (10)

unsigned int се съхраняват в 2 Bunsigned int b = 2;

printf(%u”, 1^b);10

11

3

Ако битовете са различни, резултатът е едно

unsigned int b = 2;

printf(%u”, b<<3);10

10000

16

b<<1 е еквивалентно на умножаване на b с 2

2.2.2.2=16unsigned int b = 17;

printf(%u”, b>>1);10001

01000

8

b>>2 е еквивалентно на целочислено деление на 2


3. Задачи
зад. *

Да се преброят единиците в битовете на цяло число xint bitcount (unsigned x)

{

int b;for (b = 0; x != 0; x >>= 1)

if (x & 01) b++;

return b;

}Зад. **

отпечатване на двоичното представяне на цяло число#include

int main () {

int N, i; unsigned mask = 1;

scanf(“%d”, &N);

i = 8*sizeof(unsigned);

mask <<= i -1;

printf(“The binary represetation of %d is “, N);

while (mask)

{

printf(“%d”, N&mask?1:0);mask>>=1;

}

printf(“\n”);return 0;

}Зад. *

Дадена е огромна редица от цели числа, с неизвестен брой елементи. Всяко число в редицата се среща точно по два пъти, с изключение на едно. Намерете го.
#include

int main() {


int y, z;

scanf("%d", &z);

while (!feof(stdin))

{

scanf("%d", &y);z ^= y;

}

printf("%d", z);


return 0;

}Зад. ************

Да се опише функция, която взема n бита на цяло положително число без знак, започващи от позиция p.#include
unsigned getbits (unsigned x, int p, int n) {

return (x>>(p+1-n))&~(~0<

}
int main() {

unsigned x;

scanf("%u", &x);

printf("%d", getbits(x, 4, 3));

return 0;

}

Пример

Вход


16


10000

от 4тия бит се вземат 3Изход

4


100Зад. *

Напишете програма, по описания псевдокод за умножаване на две произволни цели числа чрез използване на отместване на битове и събиране.c := 0

while b ≠ 0

if b and 1 ≠ 0

c := c + a

shift a left by one

shift b right by one

return c
Зад. *

XOR кодирането е трудно разбиваемо с метода на грубата сила. Необходимо е да са известни и кодиращия, и декодиращия ключ.

Реализирайте XOR кодиране с метода на Vernam

Текста, който трябва да кодирате е съобщението Text. За ключ създайте произволен стринг Key. Необходимо е дължините им да са равни LENGTH(Text)=LENGTH(Key)

Кодирането на текста става чрез прилагането на „изключващо побитово или” на първоначалния текст и ключа.

Ciphertex t = BITXOR(Text, Key)

Разшифрирането на кодирания текст става чрез прилагането на „изключващо побитово или” на кодирания текст и ключа (ако го знаете)

Plaintext = BITXOR(Ciphertext, Key)

Получения текст трябва да съвпада с началното съобщение.
Зад. **+

От предния алгоритъм съставете две програми, едната за кодиране, а другата за декодиране. Нека ключа да бъде известен само на програмиста, т.е. програмите ще се изпълняват от exe файловете си. Съобщението, което ще се кодира се въвежда, като параметър на програмата. Втората програма използва кодирания текст, получен от първата, като чете кодирания текст от текстов файл и извежда резултата на екрана.

Побитови операции – ЕСП – Информатика – II курс – 2005 - ВСУ

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница