Подобряване на инфраструктурата на пазара чрез приемането на Закона за клиринга и сетълментаДата21.01.2018
Размер33.31 Kb.

Силни страни


 • Подобряване на инфраструктурата на пазара чрез приемането на Закона за клиринга и сетълмента

 • Увеличаване на ликвидността и разширяване на асортимента от финансови инструменти, които ще се търгуват чрез приемането на Закона за клиринга и сетълмента

 • Разширяване на възможностите за финансиране на публичните дружества, чрез увеличението на капитала с апортни и непарични вноски

 • Опростяване на процедурата по набиране на финансиране, чрез отпадане на преимуществените права при увеличение на капитала и увеличение на капитала в полза изцяло на нов инвеститор

 • Отсъствие на нужда от влагането на свежи пари, при апортни вноски и замяна на дълг срещу собственост

 • Пряка подкрепа за българския капиталов пазар чрез определяне на задължителни инвестиции на пенсионните фондове на БФБ

 • Разширени възможности за финансиране и инвестиции на пазара на фондовете за имоти, чийто акции са на борсата

 • Увеличаване на производителността на труда чрез стимулиране на разпледелението на акции и опции сред служителите на публичните предприятия)

 • Скъсени срокове за предоставяне услугите на КФН на поднадзорните лица и емитентите

 • Улесняване придобиванията на публичните компании (чрез промени в режима на търговите предлагавия)

Слаби страни


 • Сложна методика за изготвяне на оценка и формиране на справедлива цена на акциите при замяна на дълг срещу собственост

 • Размиване на собствеността на акционерите заради разводняване на капитала при увеличение на капитала без преимуществени права и под условие

 • Липса на гаранции за обективност при формиране на оценката на активите и акциите при апорт на машини, имоти и други, както и при парично увеличение на капитала, но без преимуществени права

 • Дефицит на механизми за защита правата на миноритарните акционери при гласуване на общи събрания на апорти, отпадане на преимуществените права и замяна на дълг срещу собственост

 • Твърде голямо значение на регулатора КФН за защита правата на миноритарните акционери при недостатъчно емпирични доказателства за безупречната репутация на държавните институции в България като цяло

 • Липса на единно становище и спорове в инвестиционната общност относно „за“ или „против“ специално за непаричното увеличение на капитала, отпадането на преимуществените права при него и въвеждането на минимален праг за инвестиции на пенсионните фондове на БФБ

 • Наличие на задължителен характер при инвестициите на пенсионните фондове на БФБ

Възможности


 • Допълнителни законови защитни механизми за правата и интересите на миноритарните инвеститори при специфични операции – по-високи изисквания за кворум и мнозинство при вземане на решения за непарично увеличение на капитала, под условие и т. нат.

 • Изискване за предоставяне на подробна икономическа обосновка при конкретни операции (непарично увеличение на капитала, под условие и т. Нат.)

 • Пресичане на пазарните злоупотреби и манипулации (чрез криминилизаране на най-тежките от тях)

 • Изготвяне на оценки при апорти от световно признати оценители

 • Увеличаващи се ангажименти на големите институционални инвеститори към българския капиталов пазар

 • Съживяване на сегмента на дружествата със специална инвестиционна цел и сектора на недвижимите имоти

 • Придобивания и сливания на АДСИЦ

 • Намаляване на злоупотребите във фондовете за имоти на борсата чрез забраната да се ползват обслужващи дружества

 • По-голяма диверсификация и по-нисък риск в дейността на АДСИЦ (при разрешение за инвестиции зад граница)

 • Раздвижване на пазара на компенсаторни инструменти (чрез разрешение фондовете за имоти да могат да купуват компенсаторни инструменти, с които да придобиват определени активи)

 • Фондовете за земя ще могат да се финансират през европейските фондове (при разрешение те да могат да се регистрират като земеделски производители.

Опасности


 • Злоупотреби от страна на мажоритарните собственици при апорт на активи с изкуствено завишена оценка, придобиване на собственост по номинална стойност на акциите

 • Ограбване на собствеността на миноритарните акционери чрез непарично увеличение на капитала и под условие

 • Злоупотреби от страна на КФН заради увеличаващата се й надзорна роля

 • Заобикаляне на евентуалните промени в нормативната база от пазарните участници

 • Нови машинации в дейността на фондовете за имоти при инвестиции в дъщерни подразделения и участия в търгове на държавния поземлен фонд

 • Юридически риск при инвестиции на АДСИЦ в имоти, предмет на правен спор или обременени с тежестиПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница