Правила за провеждане на устния изпит за конкурса за частни съдебни изпълнители насрочен за 04. 10. 2012Г. И за 05. 10. 2012ГДата24.07.2016
Размер17.95 Kb.
ТипПравила
ПРАВИЛА

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИЯ ИЗПИТ ЗА КОНКУРСА ЗА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НАСРОЧЕН ЗА 04.10.2012Г. И ЗА 05.10.2012Г.

На основание Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г. на министъра на правосъдието, с която е насрочен конкурс за заемане на посочените в заповедта места за частни съдебни изпълнители по съдебни райони се насрочва устния изпит от конкурса. Устният изпит ще бъде проведен на 04.10.2012г. и на 05.10.2012г. в гр. София, в сградата на министерство на правосъдието, намираща се на ул. „ Аксаков” № 5 – ІІ етаж от 09.30ч. съобразно публикувания график.

Конкурсната комисия съставя списък на допуснатите до устен изпит и график за явяването им по входящите номера. Списъкът и графикът се обявяват пет дни преди началото на устния изпит на видно място в сградата на Министерството на правосъдието, на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

При явяване на устен изпит кандидатите представят на конкурсната комисия документ за самоличност. Устният изпит се провежда от конкурсната комисия в присъствието на следващите по графика пет кандидати. Кандидатите теглят и отговарят по два въпроса от въпросника за провеждане на устен изпит за длъжността частен съдебен изпълнител, съгласно приложение към Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011г., като по време на изпита членовете на комисията може да задават и допълнителни въпроси. Конкурсната комисия оценява знанията на кандидатите с оценки: слаб, среден, добър, много добър и отличен. Оценката на кандидатите от устния изпит представлява средноаритметично число от сбора на оценките на всички членове на конкурсната комисия. Оценката от устния изпит се определя с решение на комисията, обявява се незабавно на кандидата и останалите присъстващи в изпитната зала и се вписва от председателя в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия. В класирането за местата за частни съдебни изпълнители участват кандидатите, получили оценки най-малко мн. добър (4.50) на писмения изпит и най-малко мн. добър (4.50) на устния изпит. Подреждането на кандидатите се извършва по общия бал от двете оценки. При равен резултат на оценките на двама или повече кандидати за едно място предимство в класирането има този с по-голям юридически стаж.Настоящият регламент е приет от конкурсната комисия на основание чл.12, ал. 1 от Наредба № 1/06.02.2006г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители. /издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009 г., изм. и доп.бр.90 от 15.11.2011г./Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница