Преработка и развитие на европейските критерии, отнасящи се до еко-маркировка за обувната продуктова група определяне на продуктовата група продуктова група „обувки”означава:„Всяко изделие проектирано да покрива и предпазва крака, с определено външноДата12.07.2017
Размер42.48 Kb.
#25595

ПРЕРАБОТКА И РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КРИТЕРИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕКО-МАРКИРОВКА ЗА ОБУВНАТА ПРОДУКТОВА ГРУПА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОДУКТОВАТА ГРУПА


Продуктова група „обувки”означава:„Всяко изделие проектирано да покрива и предпазва крака, с определено външно ходило, което е в пряк контакт със земята”.

Една обувка не трябва да съдържа каквито и да било електрически или електронни компоненти.


ОСТАТЪЦИ В ГОТОВИЯ ПРОДУКТ


 1. Хлор (само при кожите) – средната концентрация на стойностите на хром от шеста валентност в крайния продукт (кожени обувки) не трябва да превишава 3 ррм или не трябва изобщо да се долавя.

 2. Арсен, кадмий и олово – остатъци от арсен, кадмий и олово не трябва да се долавят в материалите използвани за сглобката на продукта или в самия краен продукт.

Начини за оценка и проверка: използва се метод EN14602. Кандидатите за използване на този метод могат да изберат дали да се направят тестове на материалите за сглобката на продукта или на крайното изделие.

 1. Формалдехиди – количеството на свободните хидролизни /hydrolyzed формалдехиди на компонентите на обувката не трябва да превишава следните ограничения:
Детски обувки (0-12г.)

20 ррм

Други обувки

75 ррм

Кожени обувки

150 ррм

или

Текстил

20 ррм (недоловим)

Кожи

150 ррм


Начини за оценка и проверка:

 • за текстил – EN ISO 14184-1

 • за кожи – EN 14602 или EN ISO 17226-1 или EN ISO 17226-2

НАМАЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ВОДА

НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(само за предприятията, обработващи кожи)


Ограниченията в консумацията на вода в предприятията, обработващи кожи не трябва да надвишават:

 • за кожи от ЕРД – 35 м3/т - hides

 • за кожи от ДРД - 55 м3/т - skins

Начини за оценка и проверка: кандидатът и/или заедно със своя доставчик трябва да представят декларация, че посочените ограничения не са били превишени.
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО


 1. COD – катран/сажди/вредни емисии – Съдържанието на COD в отпадъчните води от текстилната и кожарската индустрии се изхвърлят във външните води. Съдържанието им не трябва да надвишава 150 мг COD/л.

Начини за оценка и проверка: кандидатът трябва да представи тест-доклад и допълнителна информация, използвайки следния тест метод – ISO 6060 – качество на водата.

 1. Хром от 3-та валентност – отпадъчните води след преработване от кожарските/кожухарските предприятия трябва да съдържат по-малко от мг хром от 3-та валентност.

Начини за оценка и проверка: кандидатът трябва да представи тест-доклад и допълнителна информация, използвайки следните тест методи – ISO 914 или EN 1233 или EN ISO 11885.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

(в количества по-високи от допустимите)
 1. PCP и TCP (пентахлорофенол и тетрахлорофнол) – Солите и естерите им не трябва да се използват. За текстила допустимата гранична стойност е 0,05 ррм, за кожите – 5 ррм. Използвани методи за тестване: за текстил – XP G 08-015; за кожи – EN ISO 17070 .

 2. Азо-багрила –Азо-багрила посочени в списъка с вещества от решение на ЕК 2002/231/ЕС не трябва да бъдат използвани. Методи за тестване: за текстил – EN 14362 1 EN 14362 2-за граници до 30 ррм ; за кожи – CEN ISO TS 17234 -за граници до 30 ррм.

 3. N-Nitrosamines – не трябва да бъде откриван в гуми. Методи за тестване: EN12861 (1999-12) или EN 14602.

 4. Chloralkanes – не трябва да се открива в гуми, кожи или текстилни компоненти. Трябва да се представи декларация, че този материал не се съдържа в продукта.

 5. Канцерогенни, mutagenic или отровни вещества за възпроизвеждане на багрила – тези багрила не трябва да се използват за оцветяване та материали, използвани за сглобката на краен продукт.

 6. Нонилфенол (nonylphenol ethoxylate NPE) и Perfluoroctane soulfonate – не трябва да бъдат употребявани. Изисква се декларация, че не се използват тези вещества в производството.

 7. Дисперсни/разпръскващи багрила – всички вещества, които спадат към тази квалификация не трябва да бъдат използвани.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТЛИВИ СЪЕДИНЕНИЯ (VOCs)

Директива 1999/13/СЕ позволява използването на максимум 25 гр. VOC/чифт. Има предложения таззи стойност да се намали до 20 или дори 15 гр/чифт.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА PVC

Една обувка не трябва да съдържа PVC.

Рециклирано обаче то може да се използва в ходилата, в които не са изплзвани DEHP (bis(2-ethylhexyl)phthalate), BBP (butylbenzylphthalate) или DBP (dibutylphthalate) при създаването на полимера.
КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Разхода на електрическа енергия на производствено равнище трябва да бъде декларирана. Трябва да се представи съответната информация според Техническо приложение А1, което се отнася за изчисляването на консумацията.

Средната електрическа консумация (AEC) за всеки чефт произведени обувки може да се изчисли по два основни начина:

- на база стандарта на дневното производство АЕС = MJdp/N; където: MJdp е средна годишно директна енергия използвана в производството (електричество+фосилни горива/топлива) и N е средно годишния брой на произвежданите дневно чифтове обувки;

- АЕС = MJep/Nep където: MJep =MJ използвано в производството на обувки, създадени по природосъобразен начин. Ecolabel и Nep е средно годишният брой обувки.
ОПАКОВАНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
Картонените кутии за крайно опаковане на обувките е препоръчително да бъдат произведени от 100% рециклирани материали.

Полиетиленовите торбички, които също се използват за крайно опаковане на обувка е препоръчително да са направени минимум от 50% рециклирани материали.


Тези данни бяха обсъдени на среща в Брюксел 3 Декември 2008. На срещата бяха модифицирани критериите от решение на ЕК 2002/231/СЕ от 18 Март 2002, които са основните екологични критерии за еко-маркировка в обувното производство.
This publication/material has been produced with the assistance of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Branch union of LFFHI and can in no way be taken to reflect the view of the European Union”Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница