Презентация е за пилотни Дистрикти през 2012-13 и за всички Дистрикти, обучаващи се за глобалния старт на Плана през 2012-13 и 2013-14Дата28.10.2018
Размер66.83 Kb.
#102751

District Rotary Foundation Seminar Manual

Сесия: Глобални Грантове на ФондациятаТази презентация е за пилотни Дистрикти през 2012-13 и за всички Дистрикти, обучаващи се за глобалния старт на Плана през 2012-13 и 2013-14.

Цели на обучението


След края на сесията,участниците трябва да могат да

• Проектират Глобални Грантове

• Дефинират типовете дейности, които се финансират с Глобални Грантове

• Разбират как да си партнират по Глобални Грантове с Клубовете както в , така и извън Дистриктите им,

• Кандидатстват за Глобални Грантове

Онлайн Ресурси


Информация за Визия за Бъдещето като статии, публикации и подобни ресурси са достъпни на www.rotary.org (ключова дума в полето за търсене “global grants”). Възможности за самообучение има на learn.rotary.org.

Специфична за Дистрикта информация


Обмислете промяна на тази презентация , в съответствие с Дистрикта Ви, както следва:

• Очертаване на предоставяната Дистриктна подкрепа и реда, по който Клубовете да искат финансиране по Глобални Грантове, от ДДФ (DDF).

• Изброяване на Дистриктно развити Глобални Грантове, които се нуждаят от участието на Ротарианците в Дистрикта.

• Представяне на актуален статус на Глобалните Грантове на Дистрикта.

• Използване на снимки от Дистриктни дейности, които отговарят на една от шестте Зони на Фокус.

• Списък на Клубни партньорства.


Точки на акцент


• Глобалните Грантове финансират мащабни проекти и дейности, които

− са в съответствие със зоните на Фокус

− отговарят на нужда, която общността-бенефициент е идентифицирала

− включват активното участие на общността - бенефициент

− засилват знанията, уменията и ресурсите на местно ниво

− целят да дадат възможност на общността-бенефициент, да се справи със собствените си нужди, след като Ротари клуба или Дистрикта приключи работата си

имат измерими резултати

− имат активно участие на Ротарианци

• Минималната грантова стойност е US$15,000 (за тотал на бюджета от поне $30,000).


Получените по ДДФ суми се съфинансират от РФ на 100 процента, а събраните кешови средства на 50 процента от Световния Фонд. Глобалните Грантове са спонсорирани от Клуба - домакин в проектовата страна и от друг Клуб извън нея.

The minimum grant award is US$15,000 (for a total budget of at least $30,000). The DDF allocation is matched 100 percent, and cash is matched at 50 percent from World Fund. Global grants are sponsored by a host club in the project country and another club outside the project country.


• Глобалните Грантове трябва да подкрепят поне една от шестте Зони на Фокус, които отразяват критични хуманитарни проблеми и нужди , които Ротарианците разрешават по целия свят:
− Превенция на мира и конфликта

− Превенция и лечение на заболявания

− Вода и канализация

− Майчино и детско здраве

− Основно образование и грамотност

− Икономическо и обществено развитие− Peace and conflict prevention/resolution

− Disease prevention and treatment

− Water and sanitation

− Maternal and child health

− Basic education and literacy

− Economic and community development

• Финансирането на Глобален Грант е инвестиция в дългосрочна промяна. Устойчивите проекти могат да приемат различни форми, но всички те имат следните характеристики:  • Прилягат на общността: Устойчивите проекти са добре планирани, включват сътрудничеството на множество участници и допълват нуждите и ценностите на бенефициентите.

  • Материали/технология: Устойчивите проекти използват трайни материали, които са лесно достъпни , готови са за употреба и са екологично съобразени.

  • Финансиране: Устойчивите проекти гарантират за съществуването на надежден източник на финансиране, което да продължи резултатите на проекта, след приключването на гранта.

  • Знание: Устойчивите проекти повишават капацитета, като помагат на общностите да натрупат нови умения, знания и порядки.

  • Мотивация: Устойчивите проекти предоставят материални стимули за обществено стартиране на дейности по проекти и на техните резултати.

  • Оценяване: Устойчивите проекти гарантират ясни и измерими резултати.

Глобалните Грантове трябва да внедрят практики, свързани с всяка една от характеристиките, изброени по-горе. Ако не получат грантови средства, спонсорите трябва да посочат как са изпълнили тези практики за устойчивост, чрез извършените обществени дейности.

• Когато създавате проекта си, направете и план за измерване на резултатите. Планът ви трябва да включва база данни, времеви рамки и методи за измерване на постиженията. Например, ако в даден град има ниво на детската смъртност от 15 процента, Вашата цел може да бъде намаляване на това ниво до по-малко от 10 процента в рамките на четири години, а Вие ще измерите успеха на проекта си като прегледате Статистиките за общественото здраве на града.

• Ротарианците могат да подават искания за Глобални Грантове, преглеждат статуси на грантове и да подават доклади онлайн, чрез Member Access.

• Процесът за кандидатстване за Глобални Грантове работи по този начин:

1. Клубът се квалифицира от Дистрикта (квалификацията е покрита като тема в сесията за стопанисване/ контрол).

2. Член на Клуба подава двукомпонентния формуляр онлайн, чрез Member Access.

3. когато формулярът е попълнен, Председателят на Дистриктния Комитет на РФ го одобрява.

4. Фондацията преглежда искането с цел финално одобрение.


1. A club is qualified by its district (qualification is covered in the stewardship session).

2. A club member submits the two step application online through Member Access.

3. When the application is complete, the district Rotary Foundation committee chair authorizes it.

4. The Foundation reviews the application for final approval.


• Спонсорите на проекта са отговорни за подаването на Доклади за прогреса на Гранта в рамките на 12 месеца и на всеки 12 месеца след това, докато проекта завърши. Финалните Доклади трябва да бъдат изпратени до два месеца след затварянето на Гранта. Неизползваните средства се връщат във фондацията и се кредитират в световния Фонд. Нови искания за Грантове не могат да бъдат приети, ако спонсорът на Гранта има забавяния в докладването.

• <<Вмъкнете тук Дистриктния процес за одобрение на ДДФ за Глобални Грантове, крайни срокове и посочване на това кои Грантове ще получат средства от ДДФ.>>

• Примери за Глобални Грантове и Зони на Фокус, които подкрепят те:

Хуманитарен проект и екип за професионално обучение (превенция и лечение на заболявания): екип за професионално обучение от САЩ пътува до Уганда, за да проведе педиатрични сърдечни операции и да обучи местните здравни специалисти.

Humanitarian project and vocational training team (disease prevention and treatment): A vocational training team from the United States travels to Uganda to provide pediatric heart surgeries and to train local health professionals.Стипендии (Мир и Превенция/ решаване на конфликти): Студент от нова Зеландия се обучава за магистърска степен по международно право, със специализация в мира, правосъдието и развитието, в Правен Университет Leiden , в Холандия.

Scholarship (peace and conflict prevention/resolution): A student from New Zealand pursues a master’s degree in international law, with a specialty in peace, justice, and development, at Leiden University Law School in the Netherlands.

Хуманитарен проект (майчино и детско здраве): Предоставяне на оборудване и материали за педиатричен център в Того и създаване на програма за обучение по обществено здраве и хранене там.

Хуманитарен проект и екип за професионално обучение (вода и канализация; превенция и лечение на заболявания): Достъп до чиста вода, конструиране на надеждна водна система за три селища на Mayan в Гватемала. Изграждане на тоалетни и засяване на зеленчукови градини. Екип за професионално обучение от Канада, обучава заселниците относно преноса на заболявания и рисковете, практики за работа и обезвреждане на отпадъци, методи за трайно засаждане и за градинарство и хранене.

• Въпроси относно Глобалните Грантове? Свържете се с <<тук вмъкнете информация за контакт с Координатора на Дистрикта по Глобални Грантове във Фондацията >>.


Дискусионни въпроси


• От какво се нуждае Клуба Ви, което Дистрикта трябва да осигури, за да подкрепи усилията Ви за получаване на Глобален Грант?

• Как Клубът ви може да си партнира с други Клубове по големи проекти?

• Коя Зона на Фокус е най-интересна за Клуба Ви? По какъв тип проект бихте обмислили работа , заедно с партньори - домакини?

Предложения за дейности


• Помолете участниците, разделени на малки групи , да посочат поне една идея за Глобален Грант , за всяка една Зона на Фокус.

• Представете примерен списък от проекти и помолете участниците да посочат кой е подходящ за Глобален грант и кой за Дистриктен Грант.Помолете участниците да прегледат Формуляра за Дистриктно развит Глобален Грант и да посочат как Клубовете им могат да вземат участие. Започвайки да планират приложението на Гранта.

Have participants review a district-developed global grant application and determine how their club can participate. Begin to plan how to implement the grant.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница