Проект по мениджмънтстраница1/11
Дата03.01.2022
Размер302.5 Kb.
#112819
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ПРОЕКТ ПО ikonomika
Свързани:
6 themes on Risk Management, рискове в cloud computing

ПРОЕКТ ПО ИКОНОМИКА

Станислава Урумова,алб.№25357, ИХИ


С ъ д ъ р ж а н и е

I.Фирмен профил


 1. Обща характеристика на фирмата.

  1. ”Солео”ЕООД;предприятие от ХВП за преработка и бързо замразяване на плодове и зеленчуци;с.Дълго поле,община Пловдив, инфраструктура – предприятието се намира в близост до производителите на селскостопанска продукция като в същото време се намира в близост до гр.Пловдив(23км) и в близост до с.Калояново

  2. Юридическа форма-ЕООД

  3. Историческа характеристика:Идеята се заражда като курсов проект по икономика на предприятието, което може да послужи като основен раздел в бизнес план на производствено предприятие от ХВП

  4. Капитал, структура, собственост, съдружници: дълготрайни материални активи-4390805 лв (сгради,транспортни средства, технолочни и производствени линии); *нематериални дълготрайни активи (интелектуална собственост) лицензии-лицензиран софтуер (Windows 7); финансирания и дялове-финансиране от грантофонд на Европейския съюз за закупуване на ДМА;за оперативна дейност-краткосрочен банков кредит с 6.5% лихва в лева.

  5. Мениджърски екип: 9 души, всеки един от тях е завършил УХТ-гр.Пловдив в различни направления на техническите и технологични науки, като изключение правят само счетоводителите, които са завършили в УНСС-гр.София-«Счетоводство и контрол»; Управител-управител на преприятието е нейният собственик Ст.Урумова,завършила УХТ,специалност”Икономика на хранителната индустрия”през 2012г.,5 години стаж в сродни по дейност предприятия, Технолози-всеки един от тях също са завършили УХТ,специалност”Консервиране и хладилна технология”,като главният технолог е магистър има 3 години стаж по специалността си; Инженери- инженерите ни имат професионална подготовка и опит в областта на ХВП („Топлотехника” и „Автоматика,информационна и управляваща техника”)

  6. Персонал:численост-92;професионална и квалификационна структура:32% от персонала има висше образование,като в това число се включват и спомагателните работници,които имат и допълнителни квалификации;форми и системи на заплащане-административния и спомагателния персонал се заплащат повременно(заплата), а технологичните работници-сделно(2.45лв/ч)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница