Програма водещ на уъркшопа: д-р Александър Петровстраница1/2
Дата03.09.2016
Размер399.79 Kb.
  1   2
ВТОРИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ

гр. ПЛОВДИВ - 2013 г.

хотел «Тримонциум Принцес»


организатор - Фондация „Кентавър арт”


ОСНОВНА ПРОГРАМА

..........................

1. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Д-р Александър Петров

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Индивидуална психоаналитична психодрама с кукли – между затрудненията в трансфера на пациента, и контратрансфера на терапевта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Експозе по проблема, така както го виждам в практиката си. Евентуално дискусия свързана с теориите. После психодрама – една, две винетки. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Посещавали семинари за групова работа/личностно развитие; студенти в хуманитарните области; професионалисти в хуманитарните области; ниво личен опит психодрама; ниво психодрама-асистент.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ :

e-mail: adp@mail.orbitel.bg

телефон: 0886 277 845

Завършил съм МА София през 1992 г. Специализация по неврология от 1993 до 1998г. Специализация по психиатрия от 1994 до 1998 г. Взета специалност по психиатрия през 1998 г. Групов опит с психодрама от 1992 до 1995 г. (д-р Веселка Христова, Анита Ферчева) От 1996 г. - Обучители д-р Давид Йерохам и д-р Евгений Генчев. Дипломиран психодрама-терапевт през 2003 г. ( Фондация „Психотерапия 2000”.)

Работил съм в: Първа градска болница София; ДПБ „ Св. Ив. Рилски”, гр. Нови Искър; ОДПЗС София – Спешно отделение ; УСБАЛНП „Св. Наум” – 4 ти км.; ВМА Клиника по психиатрия – отделение по зависимости – от 2008 г. Съдебен експерт по психиатрия от 2000 г. Работа по договор с НЗОК в ГПП „Психея” ООД. Няколко месечен (т.е. кратък) опит като част от екип за индивидуална психоаналитична психотерапия с психодрама (екипа на Кр. Таушанов). Консултант психиатър към Център АСЕТ (работа с хора преживели насилие).

Извършвам консултативна работа и психотерапия на юноши и възрастни – психодрама и психоаналитична психотерапия от 2003 г. (Център за психосоциална подкрепа). Практикувам групова и индивидуална психотерапия от 1996 г. - първоначално в отделение по рехабилитация на пациенти с хронични психози. Практикувам психоанализа под супервизия. Настоящо психоаналитично формиране в Асоциация „Българско пространство за психоанализа” (от създаването й).ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

... Възможно ли е в психоаналитичната психотерапия да се въведе «добавъчното пространство» на сцената при липсата на «добавъчните Аз-ове» на екипа от терапевти. И какво е за пациента изборът на куклата – «огледало», «трансфер», или просто възможният «актинг». ? ... А защо не и първите стъпки към символичното ...

..........................

2. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Ангел Томов

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Универсалните Космос, Пространство и Време — в идеите на Морено и в терапевтичната работа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Ние като част от Космоса сме свързани с останалите му части. Промените в динамиката на живот водят до промяна в тези връзки. В индивидуален план движението е към утвърждаване на собствената идентичност по пътя на разграничаване, на отделяне от Космоса. Отделяне, което се превръща в непреодолима пропаст......

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

e-mail: Atom@abv.bg

телефон: 0878556191

От 1990 г. работя в Дневен стационар на Център за психично здраве „Проф. Н.Шипковенски“ София. Работата ми е насочена към ресоциализация и адаптация на хора с психични проблеми. Форматът е група. Срещата с патологичните отклонения засили интересът ми към работата в група. През 2001 се дипломирах като психодраматерапевт, като и по време на обучението ми и сега интересът ми е насочен към връзката на психодрамата с движение, музика, рисуване.

Като хоноруван асистент в СУ“Св.Кл.Охридски“ водя практикум по клинична психология и практикум по клинична социална работа в ЦПЗ и Дневен център за хора с психични разстройства, както и групи за развитие на личностовия потенциал в различен формат и насоченост.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Психодрамата като път за постигане на ново качество на живот, по който можем да вървим изследвайки себе си, мястото си в групата, различните аспекти на свързаността с другите – това са някои от занимаващите ме проблеми...........................

3. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Ваня Ранкова

ТЕМА НА УЪРКШОПА: «Аз и моите роли»

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Смятам да отворя пространство на сцената за идентифицирането на ролите, важността и значимостта им за всеки един участник. От голямата група спонтанно да бъдат формирани по-малки групи носители на определена роля. Идеята ми е свързана с изследване на вътрешния свят и разширяване на познанието за себе си и начина по който ме виждат другите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

e-mail: vanirankova@abv.bg

телефон: 0878 866 809

website: http://www.vastebor.com/

Клиничен психолог, психодрама терапевт. Работя във Фондация «Асоциация Анимус», като психолог и психотерапевт , с възрастни, юноши и семейства. Имам частна психотерапевтична практика от 2007г. В продължение на 3 години съм водила терапевтични групи на хора със зависимости.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Интересите ми са в областта на психоаналитичната психотерапия. Актуалните ми интереси са в сферата на психосоматиката. Водя и интерактивни групи за майки на деца до 3 годишна възраст, както и групи за бременни жени...........................

4. ВОДЕЩИ НА УЪРКШОПА: Д-р Давид Йерохам / Цветелина Йосифова

ТЕМА НА УЪРКШОПА: За техниката на психодрамата

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:

В работата със седмични групи по психодрама често се сблъскваме с необходимостта от създаване на незабавна добавъчна среда и обстоятелства (surplus reality), извлечени от динамиката и текста на групата, които да включват и катализират груповата динамика по начин, който да позволи да работим най-пълноценно с вътрешната сцена и проблематика на протагониста, оползотворявайки целия асоциативен и преживелищен потенциал и ресурс на групата.

Този уъркшоп ползва опита ни от работата със седмични групи по психодрама. Той е припомняне, че психодрамата е групов метод и включва триадата психодрама, социометрия и групова терапия. Често психодрамата подценява груповата динамика, което ограничава възможностите на метода и дава повод на критиците му да го подценяват. По време на този уъркшоп правим опит за експериментално изследване на нови подходи и техники на екипа ни върху базисното взаимодействие между психодрамата и груповата динамика.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА:

Участниците да имат психотерапевтичен опит.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

e-mail: experiences.in.group@gmail.com

телефони: 0886 73 62 51 – Давид Йерохам / 0888 95 25 00 – Цветелина Йосифова

website: www.redhouse-sofia.org / Център за култура и дебат „Червената къща” – член на FEPTO

Д-р Давид Иерохам е психиатър, психотерапевт, психодрама-терапевт; вписан в Националния регистър на психотерапевтите в България;

Цветелина Йосифова е индивидуален и групов психотерапевт; психодрама-терапевт; вписан в Националния регистър на психотерапевтите в България;
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИTE И ЗА ТЕХНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Центърът за култура и дебат „Червената къща” (www.redhouse-sofia.org) – член на FEPTO, се занимава с развитието, популяризирането и прилагането на психодрамата, социометрията и груповата терапия в разнообразни дейности и инициативи – сред тях индивидуална и групова психотерапия, психотерапевтично формиране, академично образование, супервизия на клиничната практика, изследване и приложение на психодрамата в социален контекст.

Червената къща насърчава психодраматичното мислене в терапевтичната и социалната практика като търси допирни точки с други дисциплини и области на познанието и културата като изкуствата, социалната работа, други методи и подходи в психотерапията, психологическото консултиране, образованието и др.

Към Центъра за култура и дебат „Червената къща” съществуват следните дейности и проекти:

Образование и обучение

 • Магистърска програма «Артистични психо-социални практики» - съвместна програма на НБУ (www.nbu.bg) и Червената къща (www.redhouse-sofia.org)

 • Обучителна програма по групова анализа – съвместна програма с Университет «Зимгмунд Фройд», Виена

Психотерапия

 • Седмични терапевтични групи чрез психодрама, социометрия и групова терапия

 • Месечна обучителна група по психодрама, социометрия и групова терапия

 • Индивидуална психотерапия

Супервизия

 • Антракт - Клуб за клинична супервизия чрез психодрама и други експресивни преживелищни подходи

..........................

5. ВОДЕЩA НА УЪРКШОПА: Екатерина Виткова

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Психодрамата и киното - презентация на трейлър на филма „Джейкъб Морено - богът на Психодрамата”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Интерактивно представяне на трейлъра към филма „Дж. Морено - богът на Психодрамата”, чрез психодраматични техники за загряване. Продължителност: 50 минути.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩАТА:

e-mail: katia_vitkova@yahoo.co.uk

телефон: 0886 840 909

Екатерина Виткова има опит в областта на психодрамата: психодрама-асистент; Към момента е в обучение по психодрама второ ниво; Участие и водене на групи по супервизия и групи за собствен опит; Интереси: Лаканианска психоанализа, Психодрама; Практика: частна практика, индивидуална и групова психотерапия, водене на групи за себепознание по метода Психодрама, участие в група за създаване на документални филми „Психодрамата и киното”, водеща на ателиета с психодраматични техники за деца и родители;..........................

6. ВОДЕЩИ НА УЪРКШОПА: Златко Теохаров / Десислава Морозова

ТЕМА НА УЪРКШОПА: «Три миниатюри» Съвременни миниатюри. Групата като миниатюрист. Динамиката на три различни позиции в социометричния избор.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Изследване на различни слоеве преживявания (в групата и на групата) при социометричния избор – норми за регулиране на поведението, създаване на психо-социлен компромис, несъзнавани фантазии. «Миниатюрата» като медия за това. Пластично придвижване от обща картина към портретност или от «мизансцените» на групата в пространството към точките на седене/стоене на всеки в групата и плавното движение обратно. Какво се получава, когато всеки смени позициите си със свои нови?

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Ограничение за брой участници: оптимален брой – 8, максимален – 10.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

З. Теохаров - психодрама-терапевт, преподавател в НБУ

Д. Морозова – завършва магистърска програма „Артистични психо-социални практики“, преподава изкуство-терапия в магистърска програма „Артистични психо-социални практики“, от 2001 г. участва като водещ в психо-социални проекти, от 2009 тренинг по психодрама, социометрия и групова терапия при д-р Давид Йерохам към Фондация „Психотерапия 2000“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Броят на участниците в уъркшопа е лимитиран от водещите и лимитът вече е запълнен!!!

..........................

7. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Инна Бранева

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Вътрешният глас на терапевта в терапевтичното пространство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Изследване чрез психодрама метода на вътрешните гласове на терапевта, формите на техните проявления чрез мисли, емоции, телесни преживявания. Може ли да ги отдели един от друг. Как терапевтът избира кой глас да последва в интеракцията с клиента. И какво прави с останалите гласове? Или с нахлуващите гласове. Как постига разбиране за баланс в терапевтичното пространство.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

e-mail: sunshinepony@hotmail.com

телефон: 0888 258 072; 0888 001 347

Психодрама-терапевт – Фондация „Психотерапия 2000“ /2008 г./. Част от екипа на Фондация „Психотерапия 2000“. Водещ обучителна психодрама-група – гр. Пловдив. Психолог, терапевт релационна психомоторика. От 2003 г. работи в областта на професионалното обучение и супервизия; провежда психологични консултации и психотерапевтична работа с деца и възрастни; тренинги за личностно развитие. Обучител и супервизор в различни социални и образователни институции: КСУДС, ОДЗ, ДЦДМУИ, ДОВДЛРГ, Ресурсен Център – в гр. София, Пловдив, Велинград, Гоце Делчев, и др.; обучения към обучителни центрове, по проекти и програми. Основни теми на обучения: „Арт-терапия“; „Работа в екип, работа по случай“; „Релационна психомоторика“; „Работа с родители“; „Работа с деца със затруднения в развитието“; др. Сценарист – съавтор в два пълнометражни филма.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Интересува се от допирателните точки на психодрамата с изкуството, танца, социалната работа, личностно изследване и развитие. От проявленията на играта и психичното в реалността, срещите на индивиди и култури, психични граници, баланс и автентичност...........................

8. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Йорданка Христозова

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Динамика на професионалното ориентиране и избор. Дилеми и роли.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Настоящият уъркшоп е посветен на изследване динамиката при избора на професия и професионални роли. Целта му е да подпомогне участниците да разберат своя избор, да се срещнат с различните чувства, съпровождащи процеса на избора на професия и ориентиране, да открият и насочат своя потенциал. Метод на работа – психодрама.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Посещавали семинари за групова работа / личностно развитие;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

e-mail: aspectstudio@abv.bg

телефон: 0898 677 495

. Йорданка Христозова - психотерапевт, доктор на педагогическите науки, преподавател, консултант, психотерапевт. Има над 15 год. опит в сферата на обучение, консултиране и психотерапия. Работи с различен национален и възрастов състав групи, пациенти и организации. Провежда индивидуално консултиране, семейно консултиране използвайки психоаналитичната перспектива за деца, ученици със СОП, юноши, възрастни. Консултант е на хора с увреждания, със слухова и зрителна загуба, и др.

Член е на БАП и на Българско дружество за Лаканианска психоанализа. Има публикации в различни национални и международни издания. През 2010 г. издава книга «Комуникацията в процеса на обучение. С лице към учениците и самите нас.»

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Здравейте, избрах да работя като психотерапевт в една зряла възраст, преминавайки през различни професионални пътища. Благодарна съм на този опит и многото различни срещи с различни култури и националности, които за мен «павираха» пътя към настоящието ми ангажиране. Защото това е избор и позиция за цял живот. Психотерапията за мен дава една невероятна свобода за личността, едно пространство, в което човек е свободен да работи, изследва и пътува към себе си и за себе си, съпроводен и подкрепен от вещия взор на специалиста - психотерапевт...........................

9. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Мален Маленов

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Дублиране на два гласа – елементи на психодрама в детската психоаналитична психотерапия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Този уъркшоп представя начина, по който аз самия ползвам опита си на психодраматист в детската психоаналитична психотерапия. Макар и не задължително разделени, двете области се съотнасят по неясен начин. Какво е общото? Какво е различното? Кое е «терапевтично» и кое – не? Добре тренирани от своите теории и методология ние често се оказваме вцепенени пред зашеметяващата, контрастна и неумолима реалност на детето. То минава «през нас» по своя път и често нямаме сетивата, нито уменията да го следваме. Дали просто да играем с него и да освободим себе си и него от товара на думите и реалността? Дали да назовем неговите конфликти и страхове и как да го направим, без да се скъса нишката между нас, без да се пръсне огледалото на парчета? Между различните гласове в нашия и неговия ум и милионите скрити и явни послания ние често оставаме колебливи и пасивни или пък превъзбудени и объркани. Някои от инструментите на психодрамата ни позволяват да се потопим в тази зашеметяваща вселена и същевременно да освободим – за себе си и за детето – пространство за игра и мислене.

Уъркшопът ще се състои от разиграване, презентация и дискусия.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

e-mail: malen.malenov@gmail.com

телефон: 0888835976

website: www.cpss.info

Мален Маленов е психотерапевт с психоаналитична и екзистенциална ориентация. Има опит във воденето на процесно-ориентирани психодрама групи, в сферата на зависимостите, в консултирането на деца, юноши и родители и в индивидуална психоаналитична психотерапия при различни личностови и емоционални проблеми. Понастоящем работи в частната си практика и преподава в НБУ (бак. програма «Психология», маг. програма «Артистични психо-социални практики»). Има изявена страст към музиката и театралната импровизация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Мален Маленов завършва психология към СУ "Св. Климент Охридски" и специализира клинична психология към Нов български университет. Завършва своето психотерапевтично формиране към фондация "Психотерапия 2000" (1998-2007) и е сертифициран като психодрама-терапевт от БДПГТ и FEPTO. От 2006 г. специализира психоанализа към Психоаналитичен институт за Източна Европа (част от Международната психоаналитична асоциация) с тренингова анализа и супервизия в Лондон, Великобритания. Кандидат по психоанализа на възрастни и деца.

От 2002 г. е преподавател в Нов български университет, магистърска програма "Артистични психо-социални практики". От 2003 г. практикува като групов водещ и психотерапевт, а от 2005 г. е психолог и психотерапевт към Център за психосоциална подкрепа - София, където консултира деца, юноши и техните семейства. Работи в сферата на зависимостите като участник в терапевтичен екип и клиничен психолог (Медицински център "Хоризонт" 2003-2008). Член е на Българската асоциация по психотерапия, на Международната асоциация по групова психотерапия (IAGP) и е Председател на Управителния съвет на Българското дружество по психодрама и групова терапия. Вписан в националния Регистър на психотерапевтите с рег. № 019 / 06.10.2009.

Сфера на компетентност: • Тревожно-депресивни състояния (подтиснатост, тревожност, фобии, панически атаки, натрапливи мисли и действия)

 • Хранителни разстройства (анорексия и булимия)

 • Житейски кризи (загуба, раздяла, травматични преживявания);

 • Злоупотреба с вещества и зависимости (към опиати, алкохол, стимуланти);

 • Рисково поведение и проблеми в емоционалното развитие при юноши и деца.

 • Подпомагане личностното израстване и промяна на хора търсещи емоционална автономност и по-задълбочено себепознание.

..........................

10. ВОДЕЩИ НА УЪРКШОПА: Мила Черганова-Цалова / Радостина Минина

ТЕМА НА УЪРКШОПА: «Мотивирай ме!»

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Уъркшопът създава ситуация, в която участниците ще могат да изследват факторите и условията, които ги мотивират, както и да си дадат сметка, за тези, които ги демотивират. След края на уоркшопа се надяваме всеки един от участниците да има по-ясен отговор на въпросите: «Има ли идеална работна среда за мен и какви са нейните компоненти?»; «Способен ли съм да творя чудеса от храброст?»; «Готов ли съм да постигна успех?» и други.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: група от 5 до 15 участника (при по-голям интерес до 20)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

e-mail: mila114@abv.bg - Мила Черганова-Цалова

minina_radostina@abv.bg - Радостина Минина

телефон: 0895 566 465 - Мила Черганова-Цалова

0895566464 - Радостина Минина

website: http://mila114.wordpress.com - Мила Черганова-Цалова

Мила Черганова-Цалова: Магистър по философия и организащионна психология, психодрама асистент, специализация «Философия с деца». Специални интереси в областта на социалната психология и социалната философия, методите стимулиращи спонтанността, креативността и творческото мислене.

Радостина Минина: Завършила съм философия в СУ „Св Климент Охридски. В момента се обучавам в магистратурата по Детско-юношеска психология. Занимавам се от 2005 година с психодрама. В момента съм в края на първо обучителни ниво в център Хирон с водещ Светлана Николкова. Водила съм множество игри и загрявания в рамките на обучението си.

..........................

11. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Петър Цикалов

ТЕМА НА УЪРКШОПА: „Магическият магазин” като средство за работа с новосформирана група.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Много често се налага директорите да работят с новосформирани групи, в които участниците нямат психодраматичен опит. «Магическият магазин» може да подпомогне директора при опознаването на групата, интегрирането на желанията на членовете на групата, разширява опциите за работа с няколко пациенти, сваля напрежението и защитите, което позволява по-успешна работа. «Магическият магазин» предразполага членовете на групата към желание да споделят своите проблеми и да се доверяват на другите, което допринася за по-бързото израстване на групата.

По време на уъркшопа ще бъдат представени следните въпроси:

1. поява и развитие на техниката «Магически магазин»;

2. приложение на «Магическия магазин» в психодраматичната сесия;

3. приложение на «Магическия магазин» при работа с новосформирана група.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

e-mail: pcikalov@gmail.com

телефон: 0888 714 638

Петър Цикалов е завършил обучителната програма по психодрама, социометрия и групова терапия, организирана от Фондация „Психотерапия 2000” и Българското дружество по психодрама и групова терапия и притежава квалификацията психодрама-терапевт. През 2008 г. завършва магистърската програма "Изкуство и социална работа" към Нов български университет със специализация "Артистични психо-социални практитки". Петър Цикалов е член на Българското дружество по психодрама и групова терапия и понастоящем е в ръководството на Дружеството като член на Комисията по етика. Редовен член на Българската асоциация по психотерапия.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Петър Цикалов има подготовка в областта на психодрамата и груповата динамика, воденето на психодраматична група, ролевия анализ, както и умения за прилагане на системен подход в група за работа с артистични (експресивни) средства, практически ролеви тренинг, арт терапия.

Повече от 10 години той води обучителни групи за собствен опит, работил е като психотерапевт, консултирайки работата на екипа с децата от Дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Долна баня. Работи и като обучител към Фондация „Психотерапия 2000”. Притежава опит като индивидуален и групов психотерапевт, работил е като обществен възпитател и терапевт на деца с проблемно поведение към община Мирково, води тренинги към Министерството на здравеопазването.

..........................

12. ВОДЕЩИ НА УЪРКШОПА: Д-р Пламен Димитров / Д-р Надя Матеева

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Психодрамата – пространство за Автентичност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:

Планираният уъркшоп е част от тематичната работа на водещите в областта на груповата динамика и нейното влияние върху преживяването за автентичност на участниците, в различни професионални и неформални контексти. Отделните аспекти на тази работа поставят за изследване в огледалото на психодрамата, въпроси като:

• Как психодрамата помага на участниците да стават по-автентични в преживяванията, действията и отношенията си;

• Как психодраматичното пространство осигурява рефлексивна среда за действието на трансформиращи фактори като инсайта, катарзиса и междуличностното учене;

• Кога и как афективното себеизразяване, междуличностния обмен, груповите процеси, разширеното себеосъзнаване и автентичното присъствие на водещия в психодраматичното пространство допринасят за автентичността на участниците.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

e-mail: office@psychology-bg.org; nadia@gyuvetch.bg

телефон: 0888 429 730; 0887 31 71 61

website: www.psychology-bg.org

Д-р Пламен Димитров е консултант по Организационно Развитие и социален психолог, който използва в практиката си от 1992 г. психодраматични подходи, Председател на УС на Дружество на Психолозите в България.

Д-р Надя Матеева е Главен Асистент в Департамент «Психология», ИИНЧ – БАН, психотерапевт, психодрама – директор, член на Българско Дружество по Психодрама и Групова Психотерапия.

..........................

13. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Светозар Димитров

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Психодраматично ателие с юноши в институция за изоставени деца – трудности, предизвикателства и провали.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Предлаганият уъркшоп е продължение на изследването, предложено на предишния психодрама фестивал в Пловдив в търсене на възможности за терапевтична личностно развиваща работа с трудни юноши. Уъркшопът ще се опита да загрее в участниците сложните и объркващи преживявания на юношите като гняв, ревност, страх, болка и тъга, желанията за бягство и вкопчване във водещите.

Процесът няма да предлага готови решения за успешен тренинг, а по-скоро ще предложи конфронтиране с въпроси и трудности, както и пространство за търсене на алтернативи, как да бъде възстановявана връзката в често накъсвания контакт. В срещата водещият ще се опита да открои някои от най–често срещаните трудни моменти в груповия процес с юноши, моментите на провали и парадоксалността на общуването.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Ниво личен опит психодрама

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

e-mail: svetozardimitroff@gmail.com

телефон: 0877 023263

website: www.dimitrov-psychotherapy.com

Дипломиран клиничен психолог – СУ «Св. Климентт Охлидски», понастоящем академичен преподавател по психология към университет «Проф.д-р Асен Златаров» - Бургас;

Преминал през цялостен курс на обучение по групова терапия, социометрия и психодрама към институт «Психотерапия 2000», дипломиран психодрама – директор и обучител в метода психодрама към Институт «Психотерапия 2000» за Бургас, ининциатор на проект за развитие на психодрама в Бургас, ко-водещ, от 2007год, самостоятелен водещ на група за обучение и развитие в психодрама.

Сфери на практическа работа с психодсрама: Водещ на група за срещи и подкрепа в общността с шизофренно болни с използване на психодрама като кратки сцени, плейбек-театър и индивидуални протагонистки сцени; водещ на психодраматично ателие и коопериране с визуално и драматично ателие по програма «Изкуство за социална промяна»; развитие на ателиета за личностна промяна за юноши в различни училища и институция за младежи, лишени от родителски грижи; водене на процес в терапевтична група, фокусирана върху хора с травматизъм второ поколение , жертви на политически репресии и изтезания;

В последните години особен интерес към социодраматична работа в средни и големи групи, работа с психодрама в обучение на студенти и квалификация на педагози.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Завърших клинична психология в СУ «Св.Климент Охридски» и успоредно с това се обучавах в групова терапия, социометрия и психодрама, за което вярвам, че беше ценния фактор, който ми позволи да имам чувствителноста и разбирането в областта на човешките отношения и терапевтичния процес, което с времето развивах и надграждах.

Започнах обучението си в психодрама през 1994 год. и оттогава без прекъсване съм непресъснато участващ в активен групово терапевтичен процес. Обучението като психодрама – студент за асистентско и директорско ниво се случи в Институт «Психотерапия 2000» с водещи д-р Давид Йерохам и д-р Евгений Генчев, ценното бощуване с които ми позволи значително разширяване на хоризонтите на психотерапевтичната, в общия смисъл на думата практика в групова динамика и прпоцеси и личностно развиваща работа. Завърших обучението си през 2003 г. с явявване на практически изпит за психодрама – директор и бях официално признат за такъв след написана дипломна теза за работа с психодрама в групи от психотични пациенти.

Важен елемент на психодраматичното ми порастване бяха дългогодишната съвместна работа в обучителния проект за развитие на психодрама в Бургас като ко-водещ на д-р Евгений Генчев, водещ към институт «Психотерапия 2000», помагащо едновременно за допълнителното обучение и практикуването под супервизия.

От 1998 год съм ко-водещ и инициатор на обучетелен проект за развитиена психодрама в Бургас към Институт «Психотерапия 2000», а след 2007 г. – самостоятелен водещ и обучител в психодрама към същия интститут в Бургас. Практикувам самостоятелно и под супервизиая 14 години, по–важните дейности, включващи директна психодраматична практика са водене на група за срещи с пациенти с шизофренно заболяване – 2002–2005год., водене на ателиета и групи за личностно развитие в различни училища, насочени към юноши и деца и младежи от специализирани институции.

Изключително ценен опит и предизвикателство за развитие бе участието ми в програмата «Изкуство за социална промяна» за времето от 2002 – 2005 г. и изграждането на психодраматично ателие за деца към Интерната за изоставени деца и юноши в Бургас, както и динамичното взаимодействие с артистите в екипа. Това прерастна в постоянен интерес към действените методи и граничните форми на експресивното изкуство като естествени партньори на психодрамата в търсенето на автентичност в групите и социална промяна, респ. търсене и подкрепа на различни форми за артистична практика и личностна промяна.

В периода 2007 – 2009год. – водещ на групов терапевтичен процес на хора, носители на травматизъм от политически репресии и изтезания. В последните години една от сферите, в които съм активен е приложението на психодрамата като метод на обучение на възрастни – допълнително обучение на студенти като допълващо обучение към хуманитарното им образование и въвеждането на психодрамата като инструмент за следдипломна квалификация на педагози.

В професионалното си психотерапевтично развитие имам търсения в областта на психоанализата и едно предизвикателство към по–нататъшно развитие е свързването на опита ми в груповата терапиоя, социометрия и психодрама с теоретичната рамка и разбирания на груповата анализа и несъзнаватите процеси на груповата динамика.

..........................

14. ВОДЕЩИ НА УЪРКШОПА: Теодора Милотинова / Инна Бранева

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Превенция на насилието в училище: Представяне на авторска Методика за психодрама тренинг на ученици 8 – 19 год.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Изследване на възможностите за работа в областта на превенция на насилието сред деца и тийнейджъри в училище - чрез метода на Психодрама. Представяне на опита от пробацията на авторската Методиката в масови училища и възможностите за развитие на метода в сферата на образованието.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИTE:

e-mail: tmilotinova@abv.bgTeодора Милотинова

sunshinepony@hotmail.com – Инна Бранева

телефон: 0899 397 189 – Teодора Милотинова

0888 258 072 ; 0888 001 347 – Инна Бранева

Теодора Милотинова: магистър Детско-юношеска и училищна психология /СУ/; магистър Артистични психо-социални практики /НБУ/; формира психотерапевтичните си умения в парадигмата на психодрамата към „Психотерапия 2000”; консултира деца и родители към проекти свързани с подпомагането на деца в затруднено положение в контекста на училищната среда; консултативна и терапевтична работа към детски терапевтичен център „Слънчице”; психо-социален консултант за възрастни към МЗ „Програма превенция и контрол на ХИВ/СПИН”; психолог в Клиника по инфекциозни болести „Проф. Иван Киров”, гр. София; специалист в областта на консултирането на хора, живеещи с хронично заболяване както и техните семейства; водещ на обучения в психо-соцалната сфера.

Инна Бранева: Психодрама-терапевт – Фондация „Психотерапия 2000“ /2008 г./. Част от екипа на Фондация „Психотерапия 2000“. Водещ обучителна психодрама-група – гр. Пловдив. Психолог, терапевт релационна психомоторика. От 2003 г. работи в областта на професионалното обучение и супервизия; провежда психологични консултации и психотерапевтична работа с деца и възрастни; тренинги за личностно развитие. Обучител и супервизор в различни социални и образователни институции: КСУДС, ОДЗ, ДЦДМУИ, ДОВДЛРГ, Ресурсен Център – в гр. София, Пловдив, Велинград, Гоце Делчев, и др.; обучения към обучителни центрове, по проекти и програми. Основни теми на обучения: „Арт-терапия“; „Работа в екип, работа по случай“; „Релационна психомоторика“; „Работа с родители“; „Работа с деца със затруднения в развитието“; др. Сценарист – съавтор в два пълнометражни филма.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИTE И ЗА ТЕХНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Теодора Милотинова: професионален интерес в областта на психотерапевтичната работа с деца и юноши чрез средствата на изкуството, психодрама метода, и други интеракции, провокиращи лично преживяване; предизвикателства за изследване на възможностте на психотерапевтичната работа в областта в медицинските институции (болници, здравни заведения) или онова пространство, където медицината се среща с психотерапията – среща както за самия пациент, така и за членовете на медицинските екипи.

Инна Бранева: Интересува се от допирателните точки на психодрамата с изкуството, танца, социалната работа, личностно изследване и развитие. От проявленията на играта и психичното в реалността, срещите на индивиди и култури, психични граници, баланс и автентичност.

..........................

..........................

..........................

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОГРАМА

..........................

15. ВОДЕЩИ НА УЪРКШОПА: Десислава Морозова / Златко Теохаров

ТЕМА НА УЪРКШОПА: «Между – личностно» Изграждане и обитаване на пространство, в което е срещата с Другия/Другите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: «Дегустация» на конкретно пространство, разполагане в него и обитаване, построяване на «между» пространство за свързване с Другия/Другите. През средствата на визуалните изкуства, психодрамата и архитектурата.

С какъв заряд в повече е натоварено «между» пространството от интерпсихичното пространнство ?ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Ограничение за брой участници: оптимален брой – 12, максимален – 20.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Д. Морозова – завършва магистърска програма „Артистични психо-социални практики“, преподава изкуство-терапия в магистърска програма „Артистични психо-социални практики“, от 2001 г. участва като водещ в психо-социални проекти, от 2009 тренинг по психодрама, социометрия и групова терапия при д-р Давид Иерохам към Фондация „Психотерапия 2000“.

З. Теохаров - психодрама-терапевт, преподавател в НБУ

ЗАБЕЛЕЖКА: Броят на участниците в уъркшопа е лимитиран от водещите и лимитът вече е запълнен!!!

..........................

16. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Ирина Груя – Румъния

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Психодрама и голата душа

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: „Достатъчна ли е Психодрамата за една оголена, самотна, изоставена душа? Как можем да използваме психодрамата за лечение на дълбока травма? Можем ли да нахраним душата с психодрама? От какво имаме нужда за да премахнем някои социални конструкции, така че да оставим Психодрамата да се свърже с нашата чиста, гола, невинна душа?”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

e-mail: gruia_irina@yahoo.com

Ирина Груя има частна практика между 2007 и 2011 г. с над 2500 часа обучителни сесии по психодрама. Специализирана е в психодрама за тинейджъри...........................

17. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Светозар Димитров

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Психодрама и аржентинско танго в покана за среща: чувството да си емигрант и радостта от преоткритата близост

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Предлаганият уъркшоп е продължение на изследването, предложено на предишния психодрама фестивал в Пловдив опит за среща между богатството на сетивно – преживелищния опит на аржентинското танго и креативното изследване на личния опит и преживявания в срещата с другия в психодрамата. Груповата сесия по–скоро поставя въпрос, отколкото да дава предложение за посока, в която да се върви; търсенията са най–вече в степента на готовност за общуване и съпричастност в личното пространство, следване на партньора и свързване с него, интуитивните спонтанни хрумвания за отговор на посланието на събеседника в танца; общуването чрез предаване на импулс като израз на желанието за среща. Уоркшопът няма амбиции да обучава в танц, а въвеждайки участниците в базата на ходене и партниране да работи с емоционалнат динамика във възникващите онтошения, както и възможности за приложение на подобен опит в творчески ателиета при психо-социална рехабилитация.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Участниците по възможност да носят обувки, позволяващи свободно приплъзване – не добри варианти са ботуши и обувки с грайфери, маратонки и чехли. Оригинален възможен вариант е всички участници да практикуват боси с вълнени чорапи.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

e-mail: svetozardimitroff@gmail.com

телефон: 0877 023263

website: www.dimitrov-psychotherapy.com

Дипломиран клиничен психолог – СУ «Св. Климентт Охлидски», понастоящем академичен преподавател по психология към университет «Проф.д-р Асен Златаров» - Бургас;

Преминал през цялостен курс на обучение по групова терапия, социометрия и психодрама към институт «Психотерапия 2000», дипломиран психодрама – директор и обучител в метода психодрама към Институт «Психотерапия 2000» за Бургас, ининциатор на проект за развитие на психодрама в Бургас, ко-водещ, от 2007год, самостоятелен водещ на група за обучение и развитие в психодрама.

Сфери на практическа работа с психодсрама: Водещ на група за срещи и подкрепа в общността с шизофренно болни с използване на психодрама като кратки сцени, плейбек-театър и индивидуални протагонистки сцени; водещ на психодраматично ателие и коопериране с визуално и драматично ателие по програма «Изкуство за социална промяна»; развитие на ателиета за личностна промяна за юноши в различни училища и институция за младежи, лишени от родителски грижи; водене на процес в терапевтична група, фокусирана върху хора с травматизъм второ поколение , жертви на политически репресии и изтезания;

В последните години особен интерес към социодраматична работа в средни и големи групи, работа с психодрама в обучение на студенти и квалификация на педагози.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Завърших клинична психология в СУ «Св.Климент Охридски» и успоредно с това се обучавах в групова терапия, социометрия и психодрама, за което вярвам, че беше ценния фактор, който ми позволи да имам чувствителноста и разбирането в областта на човешките отношения и терапевтичния процес, което с времето развивах и надграждах.

Започнах обучението си в психодрама през 1994 год. и оттогава без прекъсване съм непресъснато участващ в активен групово терапевтичен процес. Обучението като психодрама – студент за асистентско и директорско ниво се случи в Институт «Психотерапия 2000» с водещи д-р Давид Йерохам и д-р Евгений Генчев, ценното бощуване с които ми позволи значително разширяване на хоризонтите на психотерапевтичната, в общия смисъл на думата практика в групова динамика и прпоцеси и личностно развиваща работа. Завърших обучението си през 2003 г. с явявване на практически изпит за психодрама – директор и бях официално признат за такъв след написана дипломна теза за работа с психодрама в групи от психотични пациенти.

Важен елемент на психодраматичното ми порастване бяха дългогодишната съвместна работа в обучителния проект за развитие на психодрама в Бургас като ко-водещ на д-р Евгений Генчев, водещ към институт «Психотерапия 2000», помагащо едновременно за допълнителното обучение и практикуването под супервизия.

От 1998 год съм ко-водещ и инициатор на обучетелен проект за развитиена психодрама в Бургас към Институт «Психотерапия 2000», а след 2007 г. – самостоятелен водещ и обучител в психодрама към същия интститут в Бургас. Практикувам самостоятелно и под супервизиая 14 години, по–важните дейности, включващи директна психодраматична практика са водене на група за срещи с пациенти с шизофренно заболяване – 2002–2005год., водене на ателиета и групи за личностно развитие в различни училища, насочени към юноши и деца и младежи от специализирани институции.

Изключително ценен опит и предизвикателство за развитие бе участието ми в програмата «Изкуство за социална промяна» за времето от 2002 – 2005 г. и изграждането на психодраматично ателие за деца към Интерната за изоставени деца и юноши в Бургас, както и динамичното взаимодействие с артистите в екипа. Това прерастна в постоянен интерес към действените методи и граничните форми на експресивното изкуство като естествени партньори на психодрамата в търсенето на автентичност в групите и социална промяна, респ. търсене и подкрепа на различни форми за артистична практика и личностна промяна.

В периода 2007 – 2009год. – водещ на групов терапевтичен процес на хора, носители на травматизъм от политически репресии и изтезания. В последните години една от сферите, в които съм активен е приложението на психодрамата като метод на обучение на възрастни – допълнително обучение на студенти като допълващо обучение към хуманитарното им образование и въвеждането на психодрамата като инструмент за следдипломна квалификация на педагози.

В професионалното си психотерапевтично развитие имам търсения в областта на психоанализата и едно предизвикателство към по–нататъшно развитие е свързването на опита ми в груповата терапиоя, социометрия и психодрама с теоретичната рамка и разбирания на груповата анализа и несъзнаватите процеси на груповата динамика.

..........................

18. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Стоил Атанасов

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Автопсиходрама

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Протагонистът трябва да бъде защитен. Водещият трябва да се грижи за него. Не се ли превръща понякога тази защита в крепостна стена, а грижата – в задушаваща всяка креативност майчина прегръдка? Нека оставим протагониста без водещ – на произвола на собствената му лудост, изцяло на негова отговорност – чист, 100% динг. И да видим какво ще стане.

Протагонист вече има, търсят се любопитни, смели, креативни и всеотдайни помощни Азове, готови да експериментират със себе си.

Моля, не опитвайте това у дома.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Ниво личен опит психодрама; отворени към експеримента.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ

e-mail: blackgloves2000@gmail.com.

website: http://www.facebook.com/groups/ding.team/

Предстоящо дипломиране като психодрама-водещ към Фондация "Психотерапия 2000". Занимава се с физически театър и психодрама над 10 години. Създател на ДИНГ. Обича да се храни с хора.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Вярвам в спонтанността и креативността. И вярвам, че имаме спешна нужда от тях. Тук и сега. Това, че използваме тези думи все по-често, по никакъв начин не означава, че креативността и спонтанността се случват около нас и в нас. Напротив даже, тези думи сякаш се изкривяват, смисълът им се подменя и живеенето чрез създаване се отдалечава все повече. Обичам да провокирам себе си като провокирам другите. Обичам хората и храната. Обичам да се храня с хора. Вярвам в живеенето като експериментиране. Обичам неяснотата и метафората. Обичам да докосвам в тъмното. Търся динг...........................

..........................

..........................

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА

..........................

19. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Ани Йовкова

ТЕМА НА УЪРКШОПА: "Магията на фолклорните образи в песента - програма "Корени"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Български корени - музикален фолклорен уъркшоп посветен на връзката човек- род- корен- логос през призмата на българската народна музика, и психодрамата. Осъществяване на връзка на съвременния човек със силата на рода, чрез музиката и фолклора, като един свещен завет, оставен от предците, като истинско съкровище и неповторимо световно музикално и културно наследство.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

website: pranaana.blogpost.com

В момента Анна подготвя магистратура по Артистично психо-социални практики в НБУ.

Като музикален талант е открита от "гласа на Родопите" Васа Сариева и изучава народно пеене при голямата народната певица Калинка Згурова. Анна Йовкова работи с народната песен и българската традиция с голям успех, както в страната така и в чужбина.

Обучител с опит над десет години в екипи и работа с професионалисти от корпоративната сфера, от няколко години насам Анна Йовкова е и водещ на фолклорни музикални уъркшопи.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Окрилена от таланта си да пее, Анна се отдава на това занимание с охотата на страстен откривател на скрити съкровищата. Както Кристофор Колумб открива Америка на път за Идния, така и тя чрез българската певческа традиция, открива психодрамата, докосвайки се до заключеното знание за емоционалния свят на човека, през призмата и на психоЛогоса.

Завладяна от желанието да разбули мистерията на песента и преданията на своите предци, през призмата на душата и да се докосне до корена на българската култура в нейния най-чист вид - чрез фолклора, тя открива сходства и общовалидни поведенчески модели на “героите” във фолклора и стремленията на съвременния човек за хармония и любов. Тези модели са свързани, както със святото отношение към майката земя, връзката майка - дете, любим - любима, така и с хармонията между човека и природата. Съвременният прочит на народната песен е валиден за всеки съвременен индивид, през призмата на психодрамата с всички съдържащи се разбираеми за човека “формули и усещания” за щастие, като един съвременен прочит на свещения завет на предците. Анна Йовкова преоткрива и предава това свое прозрение за “героите” в българските народни песни и предания на всеки, докоснал музиката и мистерията на българската фолклорна традиция - като усещане за базисно доверие в живота, изживяването на емоциите от радост и болка, преживяването на любовта към майката и любимата или любимия, почит и благоговение пред силите на природата.

Анна Йовкова претворява тези формули в съвременен вид, така че да "добият" валидност в съвременния свят...........................

20. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Бенита Примо

ТЕМА НА УЪРКШОПА: Творене на себе си през себе си през театър и игра

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Изследването на вътрешния ни свят е основата на учения, науки и изкуства. Сред тях са и психологията – в целия си широк спектър и театъра – също в най-широкото си определение.

Психодрамата работи с части от двете, но това не е единствената перспектива, в която театъра и науката за човека се срещат.

Опознавала съм психологията, психодрамата, театъра и различни техники за изграждане и развитие на човека и в частност на актьора. Методите, които ще съшия в уъркшопа се базират на техники за развитие на сетивността и изчистване на съзнанието, техники за концентрация и деконцентрация на малък и голям кръг на внимание, изследване в пространството и (в зависимост от групата) въведение в идеята за третата гледна точка при работата на актьора.

Уъркшопът ще преведе участниците през един процес на активна и осъзната игра.

За всички, които решат да се присъединят е препоръчително удобно облекло, което да позволява лесно движение. Носете си вода и невинност (ще ни трябва в играта).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Участниците да дойдат с удобно облекло и да са подготвени, че уъркшопът включва ходене, понякога тичане, сядане, ставане, лягане.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:
Бенита Примо е изучавала психология в катедрата на Нов български университет, откъдето е получила и опит в метода психодрама (ниво за собствен опит в група на Милена Мутафчиева и Анжела Христофорова). Има и завършено бакълавърско образование «Връзки с обществеността» от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет «Св. Климент Охридски». В момента завършва магистърска програма «Театрлно изкуство» към НАТФИЗ. През целия си живот активно се занимава и се интересува от танц и физически театър, както и от групова терапия и работа с групи. През 2007 г. заминава за Бристол, Великобритания, където завършва курс на Циркомедия – училище за цирк и физически театър, след което започва да работи като въздушен акробат и артист на свободна практика. През тази година (2012) за първи път поставя цялостно сценично произведение на сцената на Смолянския драматичен театър в рамките на Родопската международна театрална лаборатория в Смолян.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЪРСЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

Бенита работи и се интересува от много сфери - от цирково изкуство, през татър, пантомима, танц, до работа с групи и личностово развитие, масажни и др. техники за лечение на изкривявания в тялото, развитие и разведряване на цялостната социална среда, природата, водата, споделените пространства и др. Основното й намерение я води към развитието на човешкия потенциал чрез опознаване на тялото и ума през дълбочината на вътрешната ни сърцевина.

Има натрупан богат опит като артист на улицата и на сцената. Смята театъра за изключително и безкрайно изкуство, а цирка за възможност невероятното да бъде преживяно. Умее да смесва натрупаните умения и да предава ключовите моменти от тях. Така например - ако се поучим от тоталността на цирковия акробат и изобретателността на клоуна, като сме емпатични като психодраматист и само-съзнаващи се като японски актьор. И всичко винаги е отвъд думите и на игра. Тогава богатството на разнообразието прави и нас по-богати.

..........................

21. ВОДЕЩ НА УЪРКШОПА: Десислава Даскалова

ТЕМА НА УЪРКШОПА: «Мамо...татко и аз съществувам» - Лаборатория на детско – родителските взаимоотношения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: В уъркшопа, който ще представя ще използваме арт – терапевтични техники, които могат да станат незаменими помощници в практиката при консултиране на деца и родители. Богатият арсенал от техники ще направи процеса на консултиране далеч по-интересен и ефективен. Промяната, която ще наблюдаваме в примерните ситуации ще ни позволи да актуализираме различните проблеми в детско – родителските отношения; разбирането на детето; нивото на откритост и доверие в отношенията, съвместната дейност и много други.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В УЪРКШОПА: Няма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

website: http://psychologist-daskalova.alle.bg/
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница