Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община ардино за 2013годДата01.05.2018
Размер159.2 Kb.
ТипПрограма


________________________________________________________________Приложение №1

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ -

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА АРДИНО

ЗА 2013год.

І. Продажби


ИМОТОПИСАНИЕПЛОЩ /КВ.М./


1. Бивша ветеринарна работилница с.Брезен

Едноетажна полумасивна сграда

АЧОС №864/2010г.Застроена площ – 37.00 кв.м.

Дворно място -1000 кв.м.2.Бивше училище в с.Хромица

Едноетажна полумасивна сграда с дворно място

АЧОС 734/2009г.застроена площ 181.12 кв.м. дворно място 2069.31 кв.м.

3.Бивше училище с.Бистроглед,мах.Кючюк юмерлер

Едноетажна полумасивна сград

АЧОС 865/2010г.Застроена площ 131 кв.м.

Незасроена площ – 1136 кв.м.4.Бивш магазин за зеленчуци с.Горно Прахово

Едноетажна полумасивна сграда

АЧОС829/2010г.Зстроена площ -77.00 кв.м.

Незастроена площ -319.00 кв.м.5.Бивш младежки клуб с.Светулка – желязна конструкция

не е уточнено
6. УПИ II с пл.№ 66 от кв.16 на с.Чубрика, общ.Ардино - Бивше основно училище

Двуетажна масивна сграда

АЧОС - ?


Обща площ -3088.00 кв.м.

Застроена площ- 640.00 кв. И разгърната застроена площ – 1280.00 кв.м. и7.Бивше училище с.Зимница

не е уточнено
8. Оранжерия гр.Ардино, ул. “Орлови скали”

АЧОС №167Конструкция – стъкло – метална; год. на посрояване 1999г.

Застроена площ 586.44м2


9.Бивш стол към училище с.Ябълковец

не е уточнено
10. Дом за отдих находящ се в землището на гр.Ардино, ТК „Белите брези” имто №44 от кв.13 по кадастрална карта

АЧОС №658 от 25.05.2006 год.

Застроена площ – 154.118 кв.м.


11.Склад за пестициди - Ардино

не е уточнено
12.Общинско жилище с.Г.Прахово

не е уточнено
13.Бивша адм.страда /кметство/ с.Ленище

Двуетажна масивна сграда АЧОС №855/2010г.

Обща площ – 501.00кв.м.

Застроена площ-75.00 кв.м.14. Бивше основно училище с.Долно Прахово


Двуетажна масивна сграда с частичен полуподземен етаж АЧОС №742

Застроена площ 302.00м2 и дворно място 1 732.09 м2

15.Бивше основно училище с.Кроячево

не е уточнено
16. Бивше начално училище с.Мусево

АПОС №120Едноетажна полумасивна сграда; год. на построяване през 1935г.

Застроена площ 32м2 и дворно място 120м2

17.Бивше кметство с.Синчец

не е уточнено
18.Бивше училище с.Червена скала

не е уточнено
19. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV

кв.22 с.Чубрика,акт №1195/29.11.2012год.

площ 680.00 кв.м

20. /УПИ/ ІХ- гр.Ардино /Хармана/

28, кв.84 по ПУП

768.20 кв.м

21. /УПИ/ Х- гр.Ардино /Хармана/

28, кв.84 по ПУП

819.30 кв.м

22. /УПИ/ ХІ - гр.Ардино /Хармана/

28, кв.84 по ПУП

798.40 кв.м

23. /УПИ/ ХІІ- гр.Ардино /Хармана/

28, кв.84 по ПУП

778.90 кв.м

24. /УПИ/ ХІV - гр.Ардино /Хармана/

28, кв.84 по ПУП

945.90 кв.м

25. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III

кв.22 с.Чубрика,акт №1194/29.11.2012год.

площ 680.00 кв.м

26. /УПИ/ ІІ- гр.Ардино /Хармана/

549, кв.82 по ПУП

704.70 кв.м

27. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II

кв.22 с.Чубрика,акт №1193/29.11.2012год.

площ 720.00 кв.м

28. /УПИ/ ІV- гр.Ардино /Хармана/

32, 549, кв.82 по ПУП

796.60 кв.м

29. /УПИ/ V- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

845.90 кв.м

30. /УПИ/ VІ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

610.60 кв.м

31. /УПИ/ VІІ - гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

595.30 кв.м

32. /УПИ/ VІІІ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

572.80 кв.м

33. /УПИ/ ІХ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

587.80 кв.м

34. /УПИ/ Х - гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

486.00 кв.м

35. /УПИ/ ХІ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

399.60 кв.м

36. /УПИ/ ХІІ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

582.70 кв.м

37. /УПИ/ ХІІІ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

577.10 кв.м

38. /УПИ/ ХІV - гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

600.30 кв.м

39. /УПИ/ ХV- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

733.10 кв.м

40. /УПИ/ ХVІ - гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

593.10 кв.м

41. /УПИ/ ХVІІ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

663.20 кв.м

42. /УПИ/ ХVІІІ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

690.90 кв.м

43. /УПИ/ ХІХ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

690.30 кв.м

44. /УПИ/ ХХ - гр.Ардино /Хармана/

32,549,кв.82 по ПУП

897.20 кв.м

45. /УПИ/ ХХІ- гр.Ардино /Хармана/

32,549 кв.82 по ПУП

911.50 кв.м

46. /УПИ/ ХХХІ- гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

668.30 кв.м

47./УПИ/ ХХVІІІ- гр.Ардино /Хармана/

549, кв.82 по ПУП

631.90 кв.м

48. /УПИ/ ХХІХ- гр.Ардино /Хармана/

32, 549, кв.82 по ПУП

720.10 кв.м

49. /УПИ/ ХХХ - гр.Ардино /Хармана/

32, кв.82 по ПУП

743.20 кв.м

50. УПИ/ ІІІ – гр.Ардино,кв.Л.чешма

717, кв.47б по ПУП

660.70 кв.м

51. /УПИ/ ІХ – гр.Ардино,кв.Л.чешма

486, кв.47 по ПУП

1261.80 кв.м

52./УПИ/ VІІ– гр.Ардино,кв.Л.чешма

717, кв.47а по ПУП

838.40 кв.м

53. /УПИ/ ХІ– гр.Ардино,кв.Л.чешма

717, 610, кв.47а по ПУП

799.80 кв.м

54. /УПИ/ ХІІ– гр.Ардино,кв.Л.чешма

717, 610, кв.47а по ПУП

644.70 кв.м

55. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I

кв.22 с.Чубрика,акт №1192/29.11.2012год.

площ 680.00 кв.м

56. Поземлен имот с кадастрален №863 по ПУП на гр.Ардино,кв.24,бл.”Младост”-1,2 и 3

21 броя гаражни клетки и 3 броя складови помещения

АЧОС 1009/2011г.Обща площ – 720 кв.м.

57.Бивша ритуална зала с.Бял извор


Обособена част от масивна, двуетажна сграда, ведно използваема тераса

АЧОС №746Застроена площ на обособена част 57.00кв.м

Застроена площ на терасата 56.00 кв.м.58.Бивша детска градина /старото училище/ с.Д.Прахово

Помощна сграда /дървена барака/
Едноетажна масивна сграда с приземен етаж

Едноетажна постройка

АЧОС №743


Застроена площ 164.64 кв.м.

Застроена площ 160.29 кв.м.

Дворно място

2381.27 кв.м59. Помощна сграда и тоалетна

с.Д.Прахово АЧОС №736Едноетажна масивна сграда

Едноетажна масивна сградаЗастроена площ на помощната сграда 58.57 кв.м. Застроена площ на тоалетната 24.43 кв.м. дворно място 694.78кв.м

60.Бивша детска градина и училище с.Левци

не е уточнено
61. Помещение до младежки дом с.Млечино

не е уточнено
62. Бивша детска градина с.Ленище,мах.”Далджа”

не е уточнено
63.Свинарници в с. Бял Извор

-Свинарник за угояване

-Свинарник за свине- майки


Акт №655/25.05.2006г.

Едноет. масивна сграда

Едноет.масивна сграда


Имот с обща площ-2099 в т.ч.

Застроена площ -413.00 кв.м.

Застроена площ -237.00 кв.м.


64.Бивше читалище с.Ябълковец

не е уточнено
65.Урбанизирана територия на с.Русалско, общ.Ардино

Отреден терен за поставяне на 4 /четири/ броя метални гаражни клетки 3.00/ 6.00 м.
66. Дървена барака, находяща се в двора на НУ”Христо Ботев” гр.Ардино

Не е уточнено
67.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ от квартал 1, представляващ имот с планоснимачен №56 по ПУП на с.Главник., ведно с изградените върху него сгради: Бивше основно училище -


Акт за частна общинска собственост №850/09.08.2010 г.

Обща площ 952.00 кв.м

двуетажна масивна сграда с план.№58 със застроена площ 78.00 кв.м и разгъната застроена площ 156.00 кв.м.; Стопанска постройка със застроена площ 58.00 кв.м., актувани с
68.Част от Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І от квартал 4, представляващ имот с планоснимачен №38 по ПУП на с.Ленище ведно с изградената върху него сграда: Бивша административна сграда /кметство/


Акт за частна общинска собственост №855/09.08.2010 г.

площ 501.00 кв.м.,

двуетажна масивна сграда със застроена площ 75.00 кв.м. и разгъната застроена площ 150.00 кв.м69. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІ /римско седем/ от квартал 8 /осем/, представляващ имот с планоснимачен №332 /триста тридесет и две/ по ПУП на с.Горно Прахово При граници на имота: Север- УПИ-VI-3321,кв.8;Изток – улица; юг-УПИ-VIII -333,кв.8 ;запад- улица.


Актуван с Акт за частна общинска собственост №862 от 15.09.2010 година.

площ 782.00 кв.м.,

70.Имот №000502 с площ 7.676 дка /седем цяло шестотин седемдесет и шест хилядни/ намиращ се в землището на с.Сухово,местност, „Аша гайрак” с ЕКАТТЕ 70319,общ.Ардино.Имотът е образуван от имот 0001000 НТП-пасище с храсти;девета категория

Актуван с акт за частна общинска собственост №649 от 25.05.2006г.

Площ 7, 676 дка

71. Неурегулиран поземлен имот с кадастрален № 001002 /нула, нула, едно, нула, нула, две/, находящ се в урбанизираната територия на с.Чубрика с ЕКАТТЕ 81596

Актуван с Акт за частна общинска собственост №1021 от 06.02.2012 година

площ 934.00 кв.м.

72. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI

кв.13, с.Чубрика, акт №1191/29.11.2012год.

площ 720.00 кв.м./

73. Битов комбинат с .Боровица – I и II етаж

не е уточнено
74. Административна сграда на бивше АПК с.Боровица - I етаж ½ част от II етаж и ½ част от III етаж

не е уточнено
75. Дървена барака в двора на основно училище с.Боровица- 2бр.

не е уточнено
76. Стара училищна сграда с.Боровица

не е уточнено
77.Склад за пестициди с.Боровица

не е уточнено
78.Навес /сеновал/ с.Боровица

не е уточнено
79.Бивша едноетажна сграда на ЦДГ с.Голобрад

не е уточнено
80.Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXVI /римско тридесет и шест/ от квартал 23 /двадесет и три/ по частична регулация на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1165 от 24.08.2012 год.

800.00 кв.м.

81. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXVII /римско тридесет и седем/ от квартал 23 /двадесет и три/ по частична регулация на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1166 от 24.08.2012 год.

площ 720.00 кв.м.

82. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXVIII /римско тридесет и осем/ от квартал 23 /двадесет и три/ по частична регулация на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1167 от 24.08.2012 год.

720.00 кв.м.

83. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXIX /римско тридесет и девет/ от квартал 23 /двадесет и три/ по частична регулация на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1168 от 24.08.2012 год.

640.00 кв.м.

84. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XL /римско четиридесет/ от квартал 23 /двадесет и три/ по частична регулация на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1169 от 24.08.2012 год.

площ 730.00 кв.м.

85. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLI /римско четиридесет и едно/ от квартал 23 /двадесет и три/ по частична регулация на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1170 от 24.08.2012 год.


670.00 кв.м.

86. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /римско едно/ от квартал 1 /първи/ по ПУП на село Боровица, общ.Ардино

Акт за частна общинска собственост № 1142 от 13.08.2012 година.

720.00 кв.м

87. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II /римско две/ от квартал 1 /първи/ по ПУП на село Боровица, общ.Ардино

Акт за частна общинска собственост № 1143 от 13.08.2012 година.

720.00 кв.м./

88. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /римско три/ от квартал 1 /първи/ по ПУП на село Боровица, общ.Ардино

Акт за частна общинска собственост № 1144 от 13.08.2012 година.

760.00 кв.

89. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV /римско четири/ от квартал 1 /първи/ по ПУП на село Боровица, общ.Ардино

Акт за частна общинска собственост № 1145 от 13.08.2012 година.

770.00 кв.м./

90. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /римско пет/ от квартал 1 /първи/ по ПУП на село Боровица, общ.Ардино

Акт за частна общинска собственост № 1146 от 13.08.2012 година.

740.00 кв.м./

91. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI /римско шест/ от квартал 1 /първи/ по ПУП на село Боровица, общ.Ардино

Акт за частна общинска собственост № 1147 от 13.08.2012 година.

740.00 кв.м

92. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII /римско седем/ от квартал 1 /първи/ по ПУП на село Боровица, общ.Ардино

Акт за частна общинска собственост № 1148 от 13.08.2012 година.

740.00 кв.м./

93. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII /римско осем/ от квартал 1 /първи/ по ПУП на село Боровица, общ.Ардино

Акт за частна общинска собственост № 1149 от 13.08.2012 година.

700.00 кв.м

94. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX /римско девет/ от квартал 1 /първи/ по ПУП на село Боровица, общ.Ардино

Актуван с Акт за частна общинска собственост № 1150 от 13.08.2012 година.

760.00 кв.м

95. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ X

кв.13, с.Чубрика, акт №1190/29.11.2012год.

площ 680.00 кв.м

96. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX

кв.13, с.Чубрика, акт №1189/29.11.2012год.

площ 720.00 кв.м

97. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III

Помощна сграда/дървена барака/

Кад.№000617, землището на с.Синчец, акт № 990 от 17.05.2011 година

площ 546.00 кв.м

застроена площ 152.00 кв.м./98.Учредено право на строеж за изграждане на обект №11, върху УПИ II от кв.8 по ПУП на гр.Ардино , отреден за търговски обект, ул.”Иван Вазов”.

Акт за частна общинска собственост №223/2003 год.

Площ- 34.46 кв.м.

99. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-649 от кв.26 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1076/2012 год.

Площ- 617.70 кв.м.

100. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI -869 от кв.26 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1077/2012 год.

Площ- 146.90 кв.м.

101. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII -869 от кв.26 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1078/2012 год.

Площ- 148.80 кв.м.

102. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII -869 от кв.26 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1079/2012 год.

Площ- 158.00 кв.м.

103. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX -869 от кв.26 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1080/2012 год.

Площ- 203.83 кв.м.

104. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ X -870 от кв.26 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1081/2012 год.

Площ- 264.40 кв.м.

105. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI -870 от кв.26 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1082/2012 год.

Площ- 245.50 кв.м

106. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII -870 от кв.26 по ПУП-ПРЗ на гр.Ардино

Акт за частна общинска собственост №1083/2012 год.

Площ- 309.54 кв.м.

_____________________________________________________________________Република България, област Кърджали

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238; факс +3651 4568

e-mail: ardino@abv.bg
Каталог: news prilojenia
news prilojenia -> Техническо задание за проектиране на обект “ Стадион и спортна зала (съблекални) към него в село Бял извор”, община Ардино
news prilojenia -> З а п о в е д №661 гр. Ардино, 21. 11. 2012 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 71, ал. 2 от Изборния кодекс
news prilojenia -> Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка
news prilojenia -> Приложение a задание за работа и обхват на услугите социален работник в
news prilojenia -> Приложение a задание за работа и обхват на услугите


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница